Tuesday, June 18, 2013

ေဝဘန္သူဟာ ရန္သူမဟုုတ္ပါဘူး..


တစ္ခါတစ္ရံမွာ သူတစ္ပါးက မိမိအား အျပစ္သေဘာမ်ဳိးေတြ ေထာက္ျပ ေဝဘန္ခံရျခင္းသည္ ေပါက္ေနတဲ့ အေပါက္ကုုိ ဖာေပးသူနဲ႔ တူပါသည္။ 

ကိုုယ့္အတြက္လည္း အလြန္ကုုိ အသုုံးဝင္ပါတယ္။ ဦးဝီရသူအေနနဲ႔ အဲဒါကုုိ အက်ဳိးရွိရွိ အသုုံးျပဳတက္မယ္ဆုုိရင္ သူရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖုုိ႔မ်ားပါတယ္။ 

ဒါမွမဟုုတ္ ကုုလားေကြ်းတာစား ေလာက္ေကာင္စတဲ့ အသုုံးႏွဳံးေတြေျပာဆုုိၿပီးေရးသားမယ္ဆုုိရင္ သာမန္လူထဲက လူတစ္ယာက္ျဖစ္သြားၿပီး၊ လုုပ္ငန္းမွန္သမွ် က်ရွဳံးဖုုိ႔ရွိပါတယ္။ 

ေခါင္းေဆာင္မွန္သမွ် ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္သူမွ အတုုိက္မခံရတာမရွိပါဘူး။ သူမ်ားထက္ထူးၿပီးလုုပ္တဲ့ မွန္ရင္ ျမန္မာျပည္က ေျပာၾကဆုုိၾကမွာ မလဲြပါဘူး။ 

ဦးဝီရသူကုုိယ္တုုိင္ တန္႔ၾကည့္ေတာင္ဆရာေတာ္ကုုိ တုုိက္ခိုုက္ၿပီးတက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

သူမ်ားထက္ထူးတဲ့ မုုိးျပာတိုု႔၊ ဓမၼေစတီတိုု႔၊ ရွင္ဥကၠ႒တုုိ႔၊စတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံနာမည္ႀကီးရဟန္းေတာ္မွန္သမွ် ထူးကဲၿပီး ေဟာမွဳ႕ေျပာမွဳ႔လုုပ္သမွ် ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုု တုုိက္ခိုုက္ခံရတာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ဓေလ့ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ေဒၚစုုလဲ တုုိက္ခံ၇တာပဲ။ သန္းေရႊေရာ၊ ဦးသိန္စိန္ေရာ အကုုန္လုုံးပါပဲ။ 

ဦးဝီရသူအေနနဲ႔ သူမ်ားက ေဝဘန္ကဲံရဲ ေထာက္ျပတာကုုိ အျပစ္လုုိ႔မျမင္ပဲ ယုုိေပါက္ကုုိ ဖာေထးသူအျဖစ္ျမင္ၿပီး အလုုပ္လုုပ္မယ္္ဆုုိရင္ အဆင္ေျပႏုုိင္ေၾကာင္း ေမတၱာေရွ႕ထားၿပီး အႀကံျပဳလာသူကေတာ့ ေမာင္ေထာက္စူးျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။

ေထာက္စူး