Tuesday, June 18, 2013

ျပည္သူတို့ေအာင္ပြဲရလိုက္ေသာ ေအာင္လံၿမိဳ႔က တစ္ခုေသာအေရးအခင္း

 

 

ဒျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိအေျခအေန သည္အေရးအခင္းမ်ား ဆူပူအၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမင္မေကာင္း႐ႈမေကာင္း ေအာင္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားသည္သတင္း စာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အၿမဲလိုပင္ျမင္  ေတြ႕ေနရပါသည္။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားသည္ကားေနာက္ဆံုးမေကာင္းဆိုး၀ါး အနိ႒ာ႐ုံပုံရိပ္မ်ားသာထင္က်န္ေလ့ရွိ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္းေပၚေလွ်ာက္ လွမ္းကာစအခ်ိန္  မွာပင္ စိမ္ေခၚမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး၊အေရးအခင္း ေပါင္းမ်ားစြာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈအႀကိမ္ ႀကိမ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အစိုးရသစ္လက္ ထက္မွာ ပဋိပကၡမႈမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ားကို ေျခရာေကာက္ၾကည့္မည္ဆုိပါလွ်င္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္၌ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီတို႔၏။ ပဋိပကၡမႈ ႀကီးသည္ေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္ေပၚ လာခဲ့သည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္လူ   သတ္ပြဲႀကီးမ်ားဆင္ႏႊဲေန႐ုံမွ်မက ရြာလံုး  ကၽြတ္၊ မီး႐ႈိ႕ရပ္ကြက္လံုးကၽြတ္၊ မီးေတြ ေလာင္ၿပီးရခိုင္ျပည္နယ္မီးသည္တဟုန္း  ဟုန္းေတာက္ေလာင္လာခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္မီးက မၿငိမ္းခင္မွာပင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕ နယ္လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း ရွိေက်းရြာမ်ားမွ လယ္ယာေျမကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍မေက်နပ္မႈမ်ားမ်ားျပား  လာကာ သပိတ္စခန္းႀကီးမ်ားႀကီးထြား   လာခဲ့သည္။ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ ေျမ မ်ားတူးေဖာ္ရာတြင္ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ သာသနာေျမမ်ားထိပါးလာ  သျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားပါသပိတ္စခန္း မွာ ပါ၀င္လာေတာ့သည္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း  မွ သပိတ္စခန္းမ်ား ေပါက္ကြဲရန္တာဆူ ေနခ်ိန္မွာပင္ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီတုိ႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ပဋိပကၡမႈႀကီးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထပ္မံျဖစ္ ပြားၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာကာရခိုင္ျပည္နယ္မီး ဟုန္းဟုန္းေတာက္ခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ (၁၄၄) ထုတ္ၿပီးထိန္းသိမ္းေတာ့မွ ရခိုင္ျပည္နယ္  မီးေတာက္ၿငိမ္းစျပဳလာသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္  ေန႔တြင္ ေပါက္ကြဲရန္ တာဆူေနေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းႀကီး သည္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီး သံဃာေတာ္မ်ားဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိ ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၆) ရက္ေန႔ တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕ နယ္မလက္တုိေက်းရြာအုပ္စုပေလာင္ေက်း ရြာအနီးတြင္ ငါးကန္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ တုတ္ဓားကိုင္ေဆာင္ ထားေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္  ဖြဲ႕၀င္မ်ားတုိက္ခိုက္မႈျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ ပြားခဲ့ၾကသည္။ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ဘက္မွ အရာရွိႏွစ္ဦး၊ အျခားအဆင့္ (၂၈) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ရဲသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာျပင္းထန္သျဖင့္ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။  အရပ္သားမ်ားဘက္မွလည္း (၁၅) ဦး ဒဏ္ရရရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔   ကလည္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမိတ္ၳီလာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မအေရွ႕ျပင္ေစ်းရွိေရႊဆိုင္တစ္ ဆုိင္တြင္ သာမန္ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္  ရာမွ အခ်င္းမ်ားရန္ျဖစ္ၾကၿပီး အမႈိက္ကစ  ျပႆဒ္မီးေလာင္ကာ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ ဘက္ရက္ရက္စက္စက္သတ္ၾကျဖတ္ၾက အိမ္မ်ားမီး႐ိႈ႕ၾကႏွင့္ ဧရာမေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈႀကီးျဖစ္  ေပၚလာခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ဥကၠံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္ရင္ေလး တစ္ပါး၏သပိတ္ႏွင့္ ဘာသာျခားအမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးမေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ဤကိစၥအေပၚတစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္စကားေျပာမေျပမျပစ္၊ မေခ် မငံဆက္ဆံရာမွ ႐ုံးေရာက္၊ ဂါတ္ေရာက္ သည္ထိျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ဆံုးဆူပူအုံႂကြ မႈႏွင့္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါဆူပူအၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႔  ဦးတည္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တုိင္း ျပည္ႏုႏုမုန္တုိင္းထန္ထန္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေန ရေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္  ရွိအေျခအေနကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက ျမန္မာ  ႏိုင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္ဆုိေသာ္လည္းဆူပူ  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ားၾကား  မွာ ေသြးခင္းေသာလမ္းႏွင့္ မီးခင္းေသာ လမ္းကိုေလွ်ာက္ရင္းဓားေတာင္ေတြေက်ာ္ မီးပင္လယ္ေတြျဖတ္ေနရေခ်သည္။
ဤသို႔ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွ႕ဆက္သြားမွာလား။ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္မွာလား။ ဤေမးခြန္းသည္ ေမးစရာေကာင္းေသာေမးခြန္းျဖစ္လာပါ သည္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေနာက္ဘက္ ျခမ္းမွာဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာပုံမွာ အလြန္ထူးျခားဆန္းျပားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ညအခ်ိန္မေတာ္အခ်ိန္တြင္  လူအုပ္စုတစ္စုသည္အခ်ဳိ႕ဆိုင္ကယ္အခ်ဳိ႕  ကားမ်ားႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗလီမ်ားကို ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးကာ ဆူပူ  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္လႈံ႕ေဆာ္  ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ သက္ဆုိင္ရာအာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေရာက္လာၾကေသာ အခါၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ေပ်ာက္ကုန္ ၾကသည္။ ထိုသို႔ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ဖန္တီးေပးေနေသာ ဖန္တီးရွင္မ်ားသည္မည္သို႔ေသာေဒသ မ်ားမွ ေရာက္ရွိလာၾကသနည္း။
အေျဖကရွင္းပါသည္။ ဆူပူအၾကမ္း  ဖက္မႈမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးေနသူမ်ားသည္ျမန္မာႏုိင္ငံကိုေနာက္ ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေစလိုေသာျမန္မာအစြန္း ေရာက္၀ါဒီမ်ားရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ   သားမ်ားအားလံုးစုေပါင္းကာကြယ္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။
အေရးအခင္းမ်ားႏွင့္ အထူးလိုအပ္ ေနပါသည္။ အဆံုးသတ္ပုံၾကည့္လွ်င္ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း၊ အိမ္မ်ား၊ မီး႐ႈံးခံရ ျခင္းမ်ားႏွင့္သာအဆံုးသတ္ေလ့ရွိသည္။  သို႔ေသာ ္မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးေအာင္လံ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအေရးခင္း သည္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ပင္ၿပီးဆံုး သြားခဲ့ပါသည္ေအာင္လံအေရးအခင္း ၏စလယ္ဆံုးမွာစာေရးသူကိုယ္တုိင္ကိုယ္ က်ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။
စာေရးသူသည္ေအာင္လံသားေအာင္ လံဇာတိျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္မွာ အေျခ ခ်ေနထိုင္ၿပီးကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ္ေဒသေအာင္လံ ၿမိဳ႕သို႔ ေခတၱအလည္အပတ္ေရာက္ရွိေန  ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ေအာင္ လံတြင္ တူေတာ္စပ္သူေက်ာ္ႏိုင္ဦးအိမ္ တြင္ တည္းပါသည္။ စာေရးသူေအာင္လံ ေရာက္ၿပီးတစ္ပတ္အၾကာတြင္ ေက်ာ္ႏုိင္ဦး ဆီကထူးဆန္းေသာစကားၾကားရပါသည္။
“ေလးေလး။ေအာင္လံေရာက္တုန္းပြဲ ႀကီးပြဲေကာင္းေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ (၆) ရက္၊ (၆) လမွာ ေအာင္လံမွာ အေရးအခင္း အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္လိမ့္မယ္”
စာေရးသူသည္ေက်ာ္ႏိုင္ဦးစကား  ၾကားရေသာ အခါအလြန္အမင္းအံ့ၾသသြား  ပါသည္။
“အေရးအခင္းျဖစ္မယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုႀကိဳသိႏုိင္မလဲ။ အေရးအခင္းဆုိ တာဘုရားပြဲလွည့္တာလိုႀကိဳပီးသိႏိုင္တာ မ်ဳိးလား”
“သိတာေပါ့ေလးေလးရ။ မနက္ျဖန္ (၆) ရက္ (၆) လေအာင္လံမွာအေရးအခင္း အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္မယ္လုိ႔အင္တာနက္ မွာပါတယ္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအေရးအခင္းျဖစ္ မယ္လို႔ေျပာေနၾကတယ္။
စာေရးသူသည္။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ရြာ အလည္အပတ္ျပန္လာစဥ္၊ ေအးေအးခ်မ္း  ခ်မ္းသာျမင္ေတြ႕လိုပါသည္။ စိတ္မခ်မ္း စရာအနိ႒ာ႐ုံျမင္ကြင္းေတြမျမင္လိုမေတြ႕  လိုပါ။
(၆) ရက္ (၆) လ နံနက္ခင္းသို႔ေရာက္  လာပါသည္။ ေအာင္လံအေရးအခင္းသည္  ႀကိဳတင္သိထားသည့္အတုိင္းတကယ္ျဖစ္ လာပါသည္။
“စက္႐ုံအ.မ.က (၂) မွာ ေက်ာင္းသား ေလးတစ္ေယာက္အသတ္ခံရလို႔တဲ့။       လူေတြလဲ တုတ္ေတြဓားေတြဆြဲၿပီး စက္႐ုံ အမက (၂) ကိုသြားေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီလူအုပ္ႀကီးေနာက္ လုိက္ၾကည့္မလို႔ေလးေလးေရာလိုက္ ဦးမလား”
စာေရးသူသည္ေက်ာ္ႏုိင္ဦးဆုိင္ကယ္ ေနာက္မွာ ထုိင္လုိက္ခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီ တုတ္ေတြ၊ ဓားေတြကိုုင္ေဆာင္ထားေသာ   လူအုပ္ႀကီးကိုမီလာပါသည္။ ခဏအၾကာ မွာပင္လူအုပ္ႀကီးသည္စက္႐ုံအမက (၂) ေရွ႕နားေရာက္လာပါသည္။ စာေရး သူသည္ေက်ာင္းေရွ႕လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ တြင္ ထိုင္ၿပီး အေျခအေနကိုေစာင့္ၾကည့္ ေနပါသည္။
“အသတ္ခံရတဲ့ကေလးဘယ္သူလဲ ဘယ္သူသတ္သြားတာလဲ”
“ေက်ာင္းအျမန္ဆင္းေပးပါ။”
“ကၽြန္မတို႔ကေလးေတြ အျမန္ေတြ႕ ခြင့္ေပးပါ။”
လူအုပ္ႀကီးသည္ေက်ာင္းေရွ႕မွာ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေအာ္ဟစ္ေျပာဆို ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းလံုးစာသင္သံ၊ စာအံသံမ်ားႏွင့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိပါ  သည္။ ဆရာတစ္ေယာက္ေက်ာင္းေပါက္  ၀နားေရာက္လာၿပီး”
ခင္ဗ်ားတို႔ဘာေတြျဖစ္ေနၾကတာလဲ။  ဒီေက်ာင္းမွာ ဘယ္ေက်ာင္းသားမွ အသတ္မခံရဘူး။ ဘယ္သူကမွလာသတ္ စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဘာမွလဲမျဖစ္ဘူး။ ကေလးေတြေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းစာသင္ေန  တာကို လာၿပီးမေႏွာက္ယွက္ၾကပါနဲ႔။ ဆရာတစ္ေယာက္က ေက်ာင္းေပါက္၀မွ  ေျပာျပေနေသာအခါလူအုပ္ႀကီးသည္ အနည္းငယ္ၿငိမ္က်သြားပါသည္။
““ဒီေက်ာင္းမွာျဖစ္တာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ တေရာ္ကုန္း၊ အ.မ.က(၁)က၊ ေက်ာင္း သားေလးအသတ္ခံရတာတဲ့။ အခုပဲ ဖုန္း လာေနတယ္””
လူအုပ္ႀကီးထဲကတစ္ေယာက္က ဖုန္းကိုင္ၿပီးေျပာေနသျဖင့္ လူအုပ္ႀကီး သည္ တေရာ္ကုန္း အ.မ.က(၁)ဆီသို႔ အေျပးအလႊား သြားၾကျပန္သည္။ စာေရးသူသည္ ေက်ာ္ႏိုင္ဦးဆုိင္ကယ္ ေနာက္မွာထုိင္လုိက္ရင္း လူအုပ္ႀကီးလႈပ္ ရွားမႈကိုလုိက္လံၾကည့္႐ႈေနမိပါသည္။ တေရာ္ကုန္း အ.မ.က(၁)သို႔ ေရာက္ သြားေသာအခါတြင္လည္း ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းစာသင္ေနၾကသည္။ တစ္စံုတစ္ ရာထူးျခားမႈမေတြ႕ရ။ တေရာ္ကုန္း အ.မ.က(၁)သည္ စည္းကမ္းအလြန္ ႀကီးေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သျဖင့္ ဆူဆူညံ ညံမလုပ္ရဲၾကဘဲ အျပင္မွေန၍ မသိ မသာေလ့လာစူးစမ္းေနၾကသည္။
““ဖုန္း၀င္လာတယ္။ သတင္းအတိ အက်ရၿပီ။ ကန္ႀကီးပုိင္းက၊ ထ(၁)မွာေန တဲ့ေက်ာင္းသားကိုသတ္သြားတာတဲ့။ ကန္ႀကီးပုိင္းကလူအုပ္ႀကီး ထ(၁)ဘက္ ကုိ လာေနၿပီ””ဟု လူအုပ္ထဲရွိ ဖုန္းေျပာ ေနသူတစ္ေယာက္က လွမ္းေအာ္ေျပာ ေနပါသည္။ လူအုပ္ႀကီးသည္ ထ(၁)ဆီ သုိ႔ ေလွ်ာက္သြားၾကျပန္သည္။ စာေရး သူသည္ လူအုပ္ကုိ မ်က္ေျခအျပတ္မခံ ဘဲ ဆုိင္ကယ္ႏွင့္လုိက္ၾကည့္ရင္း အ.ထ.က(၁)ေရွ႕ေရာက္လာပါသည္။ မၾကာမီ ကန္ႀကီးပိုင္းမွ လူအခ်ဳိ႕ ထ(၁) သို႔ ေရာက္လာသျဖင့္ ထ(၁)ေရွ႕မွာ လူ ေတြတျဖည္းျဖည္းမ်ားလာပါသည္။
““ေက်ာင္းအျမန္ဆင္းေပးပါ။ ကၽြန္မ တုိ႔ကေလးေတြကို အျမန္ေတြ႕ခ်င္တယ္””
““အသတ္ခံရတဲ့ေက်ာင္းသားဘယ္ သူလဲ၊ အျမန္ဆံုးထုတ္ေဖာ္ေပးပါ””
““ေက်ာင္းျမန္ျမန္ဆင္းေပးပါ””ဟု ေက်ာင္းေရွ႕မွာတစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိးေအာ္ ဟစ္ေနပါသည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ရဲကားတစ္စီးေရာက္ ရွိလာၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ကားေပၚမွ ဆင္းလာကာ ေနရာအသီးသီးယူလုိက္ ၾကသည္။ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လူအုပ္ ႀကီးကို ၀ုိင္းရံထားပါသည္။
““လူထုႀကီးခင္ဗ်ား။ ေအးခ်မ္းစြာ စာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းႀကီးကို အေႏွာင့္အယွက္မေပးၾကပါနဲ႔၊ ေက်ာင္း သားအသတ္ခံရတယ္ဆုိတာ လံုး၀မဟုတ္ ပါဘူး။ ေကာလာဟလေတြထုတ္လႊင့္ၿပီး ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေန ၾကတာပါ။ အျမန္ဆံုးလူစုမခြဲရင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားမွာပါ””
ရဲအရာရွိတစ္ဦးက စကားေျပာခြက္ ကိုင္ေျပာေနသျဖင့္ လူအုပ္ႀကီးလည္း အျဖစ္မွန္သိသြားကာ တျဖည္းျဖည္း လူစုကြဲသြားပါသည္။
စာေရးသူငယ္စဥ္ကေနလာခဲ့ဖူး ေသာ ေက်ာင္းေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးစာသင္ခဲ့ ေသာေက်ာင္း၊ ယခု ဤေက်ာင္းႀကီးကို ျပန္လည္ေလ့လာမိေသာအခါ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမ တုိ႔၏ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈေကာင္းမြန္၍ ေက်ာင္းျပင္မွာ ငရဲတမွ်ဆူပြက္ေနေသာ္ လည္း ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွာ ဓမၼရိပ္ သာတရားျပေနသလုိ ေက်ာင္းႀကီးသည္ အိေျႏၵရွိရွိရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ေနပါသည္။
ေအာင္လံအေရးအခင္းသည္ ညင္ ညင္သာသာေလးၿပီးဆံုးသြားပါသည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ဖတ္႐ႈရေသာ အေရးအခင္းမ်ားသည္ လူသတ္ပြဲမ်ား၊ မီး႐ႈိ႕ပြဲမ်ားႏွင့္ အဆံုးသတ္ေလ့ရွိေသာ္ လည္း ေအာင္လံအေရးအခင္းသည္ အေသအေပ်ာက္မရွိ၊ အပ်က္အစီးမရွိ၊ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စုေပါင္းကာ ကြယ္ႏုိင္သျဖင့္ ေအာင္လံအေရးအခင္း သည္ ေအာင္လံၿမိဳ႕၏ေအာင္ပြဲတစ္ခုပင္ ေခၚဆုိႏိုင္ပါသည္။
ေအာင္လံၿမိဳ႕၏ အေရးအခင္းပံု သဏၭာန္ကို စာေရးသူအစအဆံုးကြင္း ဆင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သမွ် အႏုစိတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လုိေသာ ဖန္တီးရွင္မ်ားရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာလြန္းလွသည္။ ထုိဖန္တီးရွင္မ်ား ၏ လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈနည္းဗ်ဴဟာသည္ အလြန္အစြမ္းထက္ေျပာင္ေျမာက္လွပါ သည္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထုိင္တတ္ ေသာ ေအာင္လံၿမိဳ႕သူ/ၿမိဳ႕သားမ်ားကို တုတ္၊ ဓားမ်ားကိုင္ေစၿပီး လမ္းေပၚမ ေရာက္ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးႏုိင္ ေသာ စြမ္းရည္သတိ္ၱမ်ားသည္ လက္ဖ်ား ခါေလာက္ပါေပသည္။
သို႔ေသာ္ ေအာင္လံၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရဲတပ္ ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ စည္းစည္းလံုးလံုးညီ ညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ စုေပါင္းကာကြယ္တား ဆီးႏုိင္ေသာေၾကာင့္၊ အေရးအခင္း အသြင္သဏၭာန္သာေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေအးခ်မ္းညင္သာစြာၿပီးဆံုးသြားခဲ့ ပါသည္။ စာေရးသူသည္ အေရးအခင္း ၿပီးဆံုးသြားသျဖင့္ တူေတာ္ေမာင္၏ ေမာ္ ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေနာက္မွထုိင္ရင္း သူသြား ရာသုိ႔ လုိက္ပါခဲ့ပါသည္။ တူေတာ္ေမာင္ ေက်ာ္ႏုိင္ဦးသည္ သူ႔မိတ္ေဆြပြဲစားကို ျပည္သိမ္းအိမ္သုိ႔ ေခတၱ၀င္နားပါသည္။
ကိုျပည္သိမ္းအိမ္မွာလည္း ယေန႔ နံနက္က အေရးအခင္းအေၾကာင္း၊ ေကာလာဟလမ်ားအေၾကာင္း စားျမံဳ႕ျပန္ လ်က္ရွိၾကသည္။ ကိုျပည္သိမ္းဇနီးမွာ သားျဖစ္သူ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား ျပန္ မလာေသးသျဖင့္ အလြန္စိတ္ပူေနဟန္ ရွိသည္။
““ကိုျပည္သိမ္း ရွင့္သားထမင္းစား ေက်ာင္းဆင္းတာလည္း အေတာ္ၾကာၿပီ၊ ေက်ာင္းလည္းျပန္တက္ေတာ့မယ္။ ခုထိ ထမင္းစားမျပန္ေသးဘူး””
ကိုျပည္သိမ္းက ဇနီးသည္စိတ္ပူေန မွန္းသိသျဖင့္ ““သားက ကေလးမဟုတ္ ပါဘူး။ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားႀကီးပဲ ျဖစ္ေနၿပီ၊ အခ်ိန္တန္ျပန္လာမွာေပါ့။ စိတ္ ပူမေနပါနဲ႔””
ကိုျပည္သိမ္းက ဇနီးသည္စိတ္မပူ ေအာင္ ေဖ်ာင္းေဖ်ာင္းဖ်ဖ် ေျပာဆုိေန စဥ္မွာပင္ သားျဖစ္သူဆုိင္ကယ္ႏွင့္ ျပန္ လာပါသည္။
““သားရယ္ ဒီေန႔လုိေန႔မ်ဳိးမွာ ေစာ ေစာစီးစီး ျပန္လာမွေပါ့၊ အေမကေတာ့ စိတ္ပူလုိက္ရတာ””
““သားလဲ တျခားသြားေနတာမဟုတ္ ပါဘူးေမေမ၊ သားတုိ႔စာသင္ခန္းထဲမွာ မူဆလင္ေက်ာင္းသားေတြလည္းရွိတာပဲ။ သူတုိ႔အေဖအေမေတြ လာမႀကိဳရဲၾကဘူး။ သူတုိ႔လည္း အိမ္မျပန္ရဲေတာ့၊ ေက်ာင္း ခန္းထဲမွာပဲေနၾကတယ္။ သူတုိ႔လည္း ထမင္းဆာေတာ့၊ သားတုိ႔ေရာ၊ ဆရာမ တုိ႔ပါ အားလံုးစုေပါင္းၿပီး မုန္႔ေတြ၀ယ္ ေကၽြးၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသား မိဘေတြရယ္၊ ဆရာမေတြရယ္၊ သားတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကပါ သူတုိ႔အိမ္ကိုလုိက္ ပို႔ၾကတယ္။ သူတုိ႔အေဖအေမေတြကလည္း သားတုိ႔အားလံုးကို အရမ္းေက်းဇူးတင္ ၾကတယ္””
စာေရးသူသည္ ကိုျပည္သိမ္း သား ငယ္စကားမ်ားၾကားမိေသာအခါ ျမန္မာ ႏွင့္မူဆလင္တုိ႔၏ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ၾကင္ၾကင္နာနာေဖးမကူညီေစာင့္ေရွာက္ တတ္ပံုကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ေနရပါ သည္။
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္လုိေသာ ဖန္တီးရွင္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏွင့္မူဆလင္တုိ႔ အၾကား အမုန္းေတြပြားေစၿပီး ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မည္သုိ႔ပင္လႈံ႔ေဆာ္ ဖန္တီးေစကာမူ ျမန္မာႏွင့္မူဆလင္တုိ႔ သည္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ ရစ္ ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားေသာ ေမတၱာတရားကို အေရးအခင္းမ်ားၾကားမွာပင္ ထင္ထင္ ရွားရွားေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ စာေရးသူ သည္ ေအာင္လံအေရးအခင္းၿပီးဆံုးသြား ေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္မူဆလင္တုိ႔၏ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ထားရွိအပ္ေသာ ခ်စ္ ခင္ၾကင္နာမႈအေငြ႕အသက္ေလးမ်ားကို အထင္ကရ ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲပင္။
အကယ္၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ လွည့္လုိေသာ ျမန္မာအစြန္းေရာက္ဖန္ တီးရွင္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏွံတစ္ လ်ားမွာ အေရးအခင္းႀကီးမ်ားျဖစ္လာ ေအာင္၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ဳိးစံုသံုး၍ ဖန္တီး လာသည္ရွိေသာ္ ေအာင္လံအေရးအခင္း ကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ရွိပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား၊ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စုေပါင္း ကာကြယ္တားဆီးၾကမည္ဆုိလွ်င္ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆိတ္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားၿပီး ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ တည့္တည့္မတ္မတ္ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း လင္းလက္ေတာက္ပေနေသာ ဒီမုိကေရစီ ေရႊႏုိင္ငံသစ္ႀကီးဆီသုိ႔ မုခ်ေရာက္ရွိၾက ေပလိမ့္မည္။

ဆရာတုိး(စမ္းေခ်ာင္း)