Tuesday, August 21, 2012

ဘဂၤါလိကုလားကို တိုင္ရင္းသားလုပ္ဖို႕မႀကိဳးစာနဲ႕.

DON'T PUSH BENGALI ISSUES TOO MUCH, DOESN"T WORK IN MYANMAR- သိပ္ၿပီးလည္း ဘဂၤါလီကိစၥကိုု တြန္းမတင္နဲ. ျမန္မာျပည္မွာ အလုုပ္ျဖစ္မွာ မဟုုတ္ပါ။


နိုုင္ငံတကာကအဖြဲ.အစည္းေတြ နိုုင္ငံျခားအစိုုးရေတြနဲ. ကုုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ. အစည္းေတြဟာ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သေဘာမေပါက္ပဲ အခုုအခ်ိန္မွာ ဖိအားေပးၿပီး တြန္းပိုု.လိုုက္ရင္ လြယ္လြယ္နဲ. အေခ်ာင္ေနရာရသြားမယ္လိုု.ထင္ထားပံုုရပါသည္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုုပ္ဖိုု. တပ္မေတာ္နဲ.အစိုုးရက အေလ်ာ့ေပး လိုုက္ေလ်ာေနတုုန္း ဘဂၤါလီမူဆလင္ကိစၥကိုု ထိုုးထည့္က်ဖိုု. ၾကံစည္ခဲ့တာပါ။

အရင္က ျပည္ပ ဖိအားေပးမႈေတြ ထိေရာက္မႈ ရွိသလိုုလိုုျဖစ္ခဲ့တာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္လိုု. ယူဆရတာဟာ ျပည္သူလူထုုရဲ့ ဆႏၵနဲ. တသားတည္းရွိခဲ့လိုုပါ။ အခုုေတာ့ ျပည္ပ အဖြဲ.အစည္းေတြ နိုုင္ငံျခားအစိုုးရေတြ တိုုင္းတပါး NGO ေတြရဲ့ ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုုင္မႈေတြ ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားနဲ. လံုုး၀ ဆန္.က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လူထုုက ဒါမ်ိဳးကိုု လက္မခံပဲ ျပတ္သားစြာ ရပ္တည္ေနၾကတာပါ။

ဘဂၤါလီမူဆလင္ကိစၥဟာ လက္ရွိအစိုုးရနဲ. ျဖစ္ေနတာမဟုုတ္ပါ။ ဘဂၤါလီမူဆလင္ျပသာနာဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုုအမ်ားစုုနဲ. ထိပ္တိုုက္ျဖစ္ေနတာမိုု. ဘယ္လိုုနည္းနဲ.မွ ဖိအားေပး အၾကပ္ ကိုုင္လိုု.မရနိုုင္ပါ။ အစိုုးရတခုု အဖြဲ.အစည္းတခုုကိုုေတာ့ ဖိအားေပးတာ အၾကပ္ကိုုင္တာေတြ ထိေရာက္နိုုင္ေပမယ့္ အခုုျဖစ္ေနတဲ့ မူဆလင္ ဘဂၤါလီကိစၥဟာ အစိုုးရတခုုနဲ.ျဖစ္ေနတာ ေခါင္း ေဆာင္တဦးနဲ.ျဖစ္ေနတာ အဖြဲ.အစည္းတခုုနဲ.ျဖစ္ေနတာ မဟုုတ္ပဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုုအမ်ား စုုနဲ. ေျပာရရင္ တိုုင္းျပည္တခုုလံုုးနဲ.ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥမိုု. ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ. ျမန္မာနိုုင္ငံက ဒီကိစၥကိုု ဘယ္လိုု လုုပ္ၿပီးမွ အေလ်ာ့ေပးမွာ လိုုက္ေလွ်ာမွာ ျပည္ပက ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုုင္ မႈေတြေၾကာင့္ ဒူးေထာက္အညံ့ခံစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

ဒီလိုုအေျခအေနကိုု ျပည္ပအဖြဲ.အစည္းေတြ NGO ေတြ နိုုင္ငံျခားအစိုုးရေတြ သေဘာေပါက္ နားလည္ပံုုမရပါ။ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ လူထုုတရပ္လံုုး ျပည္သူအမ်ားစုုက ဒီကိစၥမွာ အစိုုးရနဲ. လဲ တသေဘာတည္းျဖစ္ေနတာမိုု. ျပည္သူလူထုုရဲ့ ဆႏၵကိုု ဆန္.က်င္ၿပီး ဘယ္ မည္သူ မည္၀ါမွ ဒီရပ္တည္ခ်က္က ေခ်ာ္ထြက္ရဲမွာ မဟုုတ္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီဟာ ျမန္မာျပည္ သူ အမ်ားစုု၏ လိုုအင္ဆႏၵနဲ. ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနလိုု.ပါ။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကိုု ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုုက ကာကြယ္သြားမွာပါ။

ဒီလိုုျဖစ္ေနတာမိုု. ျပင္ပကေန နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းေတြ ပညာရွင္ဆိုုသူေတြ လူ.အခြင့္အေရး အဖြဲ.အစည္းဟုု အမည္ခံထားသူေတြအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ လိုုအင္ဆႏၵနဲ. ရပ္တည္ ခ်က္ကိုု ဆန္.က်င္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဘာကိုုမွ အေပးအယူ လုုပ္ဖိုု. ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုုင္လိုု. မရ နိုုင္ပါ။ ျမန္မာျပည္ဟာ အေရွ.တီေမာတိုု. ေတာင္ဆူဒန္တိုု.လိုု ၾကားပြဲစား ညွိေပးလိုု. တိုုင္းျပည္ သစ္ဘ၀ကိုု ရရွိခဲ့တဲ့နိုုင္ငံမ်ိဳးမဟုုတ္ပါ။ ကိုယ့္သမိုုင္း ကိုုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ကိုုယ့္ဘာသာတရားနဲ. ရပ္တည္လာခဲ့သည့္ နိုုင္ငံတခုုပါ။ ေျပာရရင္ အေမရိကန္နိုုင္ငံနဲ.ကေနဒါတိုု.ထက္ေတာင္ သက္တမ္းရွည္ၾကာခဲ့တဲ့နိုုင္ငံပါ။

ျမန္မာျပည္သူလူထုု အမ်ားစုုဟာ ကိုုယ့္ထမင္းကိုုယ္ ရွာစားေနသူ တိုုင္းတပါးသားေတြ အဖြဲ. အစည္းေတြ၏ အကူအညီနဲ. ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ. ရပ္တည္ေနသူေတြ မဟုုတ္ပါ။ ေျပာရလွ်င္ ဆူနာမီတိုု. နာဂစ္တိုု. ဂီရိတိုု. မိုုးေခါင္လိုု. ေရရွားလိုု. ဆည္တမံေပါက္က်လိုု. အခုု မိုုးေရၾကီး ျမစ္ေရလ်ံလိုု. ေရလႊမ္းမိုုး စတဲ့ သဘာ၀ ေဘးဒုုကၡသည္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ခံခဲ့ရတာေတာင္ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း မရွိရွိတာကိုု ေ၀ျခမ္းၿပီး ရွိတာေလးေတြကိုု မွ်ၿပီး စားခဲ့ၾကသူပါ။ ဘယ္တုုန္းကမွ နိုုင္ငံျခားအကူအညီဆိုုတာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ လံုု လံုုေလာက္ေလာက္ မယ္မယ္ရရ ရရွိခဲ့ဘူးတာ မဟုုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္ဟာ အာဖရိကတိုုက္က နိုုင္ငံမ်ိဳးမဟုုတ္ပါ။

တခုုခုုျဖစ္ရင္ ဘယ္တိုုင္းျပည္ ဘယ္နိုုင္ငံက အကူအညီ ဘယ္ေလာက္ဆိုုၿပီး ေၾကညာခ်က္ ေတြ ထုုတ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြ လုုပ္ စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ပါလာတာပဲ ရွိပါသည္။ တကယ္ကယ့္ လက္ေတြ. အားကိုုးရတာကေတာ့ ျပည္တြင္းက ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ အခ်င္းခ်င္း ေ၀မွ်စားရတဲ့အၾကိမ္က မ်ားပါသည္။ နိုုင္ငံျခားအကူအညီေတြ အလွဴေငြဆိုုတာ ၾကားလိုုက္ တာပဲ ရွိပါသည္။ ေနာက္ေတာ့ ဘယ္ေရာက္လိုု. ဘယ္သူေတြ ရမွန္းေတာင္ မသိၾကရပဲ ကိုုယ့္ ျမန္မာျပည္သား အခ်င္းခ်င္း အရပ္ကယ္ပါ လူ၀ိုုင္းပါနဲ.သာ ဒုုကၡ သုုကၡေတြကိုု ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရ တာ မဟုုတ္ပါလား။ တကယ္ ဒုုကၡေရာက္တဲ့အခါ ကိုုယ့္ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြကပဲ အဓိက ကူညီေပးတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းတိုု. NGOs တိုု.ဆိုုတာ ဘာမွ မဟုုတ္ေသးပါ။ ေျပာရရင္ ၾသဇာမလႊမ္းမိုုးနိုုင္ပါ။ သိလည္း မသိၾကပါ။

အရင္က နိုုင္ငံျခားအစိုုးရေတြ ျပည္ပအဖြဲ.အစည္းေတြ NGO အဖြဲ.ေတြအေနျဖင့္ စစ္အစိုုးရကိုု ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုုင္လိုု. ရေကာင္းရခဲ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီတုုန္းက စစ္အစိုုးရရဲ့ လုုပ္ရပ္နဲ. မူ၀ါဒေတြကိုု ျပည္သူေတြက မေထာက္ခံတာေတြ ရွိခဲ့သည္။ အခုုကိစၥက အဲဒီလိုုမ်ိဳးမဟုုတ္ပါ။ အစိုုးရနဲ. ျပည္သူ။ နိုုင္ငံေရးအင္အားစုုနဲ.ျပည္သူေတြက တအုုပ္စုုျဖစ္ၿပီး ျပည္ပမွာ အေျခစိုုက္ တဲ့ အုုပ္စုုတခ်ိဳ.နဲ. နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းေတြ NGOေတြက တဖက္လိုု ျဖစ္ေနတာမိုု. ျပည္တြင္း က ျပည္သူေတြ၏ သေဘာတူ ေထာက္ခံမႈ မရွိပဲ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ရွိတဲ့ျပသာနာေတြကိုု ဘယ္ အျပင္လူကမွ လာၿပီး ဆရာၾကီးလုုပ္လိုု. ရနိုုင္မည္မဟုုတ္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ လူထုုက မေထာက္ခံလိုု.ပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဘဂၤါလီ မူဆလင္ကိစၥဟာ အရင္က စစ္အစိုုးရကိုု လူ.အခြင့္အေရးတိုု. ဒီမိုုကေရစီအ ေရးတိုု. နိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးတိုု. စသည္စသည့္ Issues ေတြနဲ. မတူပါ။ အဲဒီတုုန္းက ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြက အားေပးေထာက္ခံၿပီး စစ္အစိုုးရ၏ လုုပ္ရပ္ေတြ အေပၚ ျပည္သူေတြက မေထာက္ခံတာေတြ ရွိခဲ့တာပါ။ အခုုက အဲဒီလိုု မဟုုတ္ပဲ အစိုုးရတင္ မဟုုတ္ ျပည္သူအမ်ားစုုကိုုယ္တိုုင္က ဒီကိစၥလက္မခံနိုုင္တာမိုု. ဒီလိုုမ်ိဳးျပသာနာကိုု ဘယ္လိုု လုုပ္ၿပီး အျပင္ကေန ေအာ္ေနတဲ့ နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းေတြက NGOs အဖြဲ.ေတြက ျပည္ပ အစိုုးရေတြက ျမန္မာျပည္ေတြကိုု ဘာလုုပ္ပါ ဘာလက္ခံပါလိုု. အမိန္.ေပး ေစခိုုင္းလိုု.ရ နိုုင္မွာလည္း။ အိမ္ရွင္ေဒသခံ တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြမွာ ဘယ္လိုု စိုုးရိမ္မႈေတြရွိေနတယ္ ဘယ္လိုုခံစားရတယ္ဆိုုတာ သိေအာင္ အရင္ေလ့လာလိုုက္ပါဦး။ ။

ျမန္မာျပည္ဟာ မေန.တေန.ကမွ တိုုင္းျပည္တခုုအျဖစ္ စတင္ၿပီး ေပၚခဲ့တာ မဟုုတ္ပါ။ ကမၻာ ေျမေပၚမွာ ျမန္မာနိုုင္ငံဆိုုတာ ရာစုုႏွစ္ေတြ ေထာင္ခ်ီၿပီး ရွိေနတဲ့တိုုင္းျပည္တခုု ျဖစ္တာမိုု. ျမန္မာျပည္မွာ ဘာလူမ်ိဳးေတြ ဘာတိုုင္းရင္းသားေတြ ေနထိုုင္သလဲဆိုုတာ စာရင္းအသစ္ ေကာက္စရာမလိုုပါ။ ဘယ္သူေတြက တိုုင္းရင္းသားေတြ ဘယ္လူမ်ိဳးေတြက ဘယ္ေဒသမွာ အေျခခ်ေနတိုုင္သူေတြ ဘာဘာသာကိုု ကိုုးကြယ္သူေတြဆိုုတာ အရင္ကတည္းက ရွိခဲ့ သိခ့ဲ သမိုုင္းတင္ၿပီးသားပါ။ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုုတာ သန္းေခါင္းစာရင္းပဲ ေကာက္ဖိုု. လိုုတာပါ။ ဘာလူမ်ိဳးေတြ ဘာတိုုင္းရင္းသားေတြ ေနထိုုင္သလဲဆိုုတဲ့အခ်က္ဟာ ေမးစရာမလိုု ေလ့လာစရာမလိုု အရင္ကတည္းက တည္ရွိေနၿပီးသာ သိေနၿပီးသား မွတ္တမ္းေတြ ရွိေနၿပီး သားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမိုုင္းမွာ မရွိတဲ့ တိုုင္းရင္းသား နာမည္ကိုု ထပ္ထည့္စရာ အသစ္ ထြင္စရာမလိုုပါ။ နိုုင္ငံျခား NGO ေတြ နိုုင္ငံျခားအစိုုးရေတြ နိုုင္ငံျခားက အဖြဲ.အစည္းေတြသာ မသိရင္ရွိမယ္ ျမန္မာျပည္သား တိုုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေနၿပီးသားပါ။

ဘဂၤါလီ မူဆလင္လိုု အုုပ္စုုမေျပာနဲ. တရုုတ္နဲ. ဟိႏၵိဴ အိႏၵိယကုုလားေတြမွာေတာင္ ျမန္မာျပည္ မွာ ေနရာတခုု အရပ္တခုုမွာ စုုစုုစည္းစည္းနဲ. အုုပ္စုုလိုုက္ အၿပံဳလိုုက္နဲ. အေျခခ်ေနထိုုင္တာ မ်ိဳး မရွိပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ လူဦးေရး ၃%ႏႈန္းေလာက္ရွိတဲ့ အဲဒီလူမ်ိဳးေတြေတာင္ သူ တိုု.ကိုု တရုုတ္တိုုင္းရင္းသား အိႏၵိယတိုုင္းရင္းသားဆိုုၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ့ တိုုင္းရင္းသားအျဖစ္ ေတာင္းဆိုုတာမ်ိဳး ေျပာဆိုုတဲ့ ျပသာနာမ်ိဳးမရွိပါ။ ျမန္မာနိုုင္ငံသားအျဖစ္သာ ေနထိုုင္ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္က ခိုုး၀င္လာတဲ့သူ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ေတြဟာ ဘယ္လိုုနည္းနဲ.မွ အလိုုေလွ်ာက္နဲ. နိုုင္ငံသားျဖစ္လိုု.မရပါ။ ။

ေနာက္တခုုက ဘဂၤါလီေတြကိုု ေထာက္ခံသူေတြ ေျပာတာရွိပါသည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားတာေတြကိုု ကန္.သတ္ထားသည္။ ကေလး ၂ေယာက္ထက္ မေမြးရလိုု. ပိတ္ပင္မႈေတြ မတရားလုုပ္ထားသည္ဟုုဆိုုၾကျပန္ပါသည္။ အဲဒီအဆိုုေတြသာ တကယ္မွန္လ်င္ ဘယ္လိုုလုုပ္ၿပီး တအိမ္ထဲ မိသားစုု တခုုထဲမွာတင္ လူဦးေရက ၄၀-၅၀ ရွိလာနိုုင္စရာအေၾကာင္းျဖစ္မည္နည္း။ လက္ထပ္မႈ သားသမီးယူမႈေတြ အရမ္းတင္းၾကပ္ထားတယ္ဆိုုရင္ အဲဒီေနရာေတြမွာ ဘယ္လိုုလုုပ္ၿပီး ဘယ္လိုုအေၾကာင္းေၾကာင့္ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈၾကီး ျဖစ္ေနနိုုင္မည္နည္း။ ယုုတၱိယုုတၱန္ရွိေအာင္လည္း လိမ္ဖိုု. လိုုပါသည္။ တဖက္မွာ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတယ္လိုု. ဆိုုၿပီး တကယ္မွာေတာ့ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈၾကီးက အဆမတန္ျဖစ္ေနတာ အားလံုုးအသိပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြေျပာတာ မွန္မမွန္ ဆင္ျခင္လိုု.ရနိုုင္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ မရွိတဲ့ သမိုုင္း မရွိတဲ့လူမ်ိဳးကိုု အတင္း လူမ်ိဳးအျဖစ္ တိုုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံ ခိုုင္းေနျခင္းက ျမန္မာအစိုုးရနဲ. ျမန္မာနိုုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကိုု ဖိအားေပးတာ မဟုုတ္ပဲ ျမန္မာ့သမိုုင္းတခုုလံုုးကိုု လိမ္ညာဖိုု. ေျပာင္းျပန္လွမ္ဖိုု. က်ိဳးစားမႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ ခက္တာက ဒီကိစၥမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုုကိုုက လက္မခံတာ ဆန္.က်င္ ကန္.ကြက္ေနတာဆိုုတာ သေဘာေပါက္ဖိုု. လိုုပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ အျပင္က လူေတြ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ေတြဟာ တကယ္ လက္ေတြ.ျဖစ္လာမွာ မဟုုတ္ပါ။

ဘဂၤါလီ မူဆလင္ေတြကိုု ေထာက္ခံအားေပးသူေတြက အတြင္းက ျပည္သူေတြမဟုုတ္ပဲ ျပင္ပက တျခားနိုုင္ငံကလူေတြ ျဖစ္ေနတာမိုု. အခုုလိုု အတင္းဖိအားေပးမႈေတြ ပိုုၿပီး လုုပ္ေလ တြန္းကန္မႈေတြက ပိုုၿပီး မ်ားေလ ျဖစ္ေစပါမည္။ သာမာန္အားျဖင့္ နိုုင္ငံေရးကိုု စိတ္မ၀င္စား မပတ္သက္တဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြေတာင္ ဒီလိုု အျပင္ကေန ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုုင္မႈေတြ မ်ားလာရင္ သူတိုု.ပါ မခံမရပ္ျဖစ္ၿပီး ပိုုၿပီး ဆန္.က်င္ ကန္.ကြက္တဲ့သူေတြ အားေကာင္းသြား ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သက္ေရာက္မႈတိုုင္းမွာ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေစပါသည္။

ဘဂၤါလီ မူဆလင္ေတြေနာက္မွာ မ်ားမ်ား ျပင္ပ အုုပ္စုုေတြ နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းေတြ တိုုင္းတပါး အစိုုးရေတြက အားေပးေထာက္ခံေလ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ပိုုၿပီး စိုုးရိမ္မႈ ေၾကာင့္က်မႈေတြ ျဖစ္ေစၿပီး ပိုုလိုု.ေတာင္ ဆန္.က်င္ ကန္.ကြက္ၿပီး လက္မခံတဲ့ ခံစားခ်က္ နာ က်ည္းခ်က္ေတြ ျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာျပည္မွာ ေအးေအးေဆး ေဆးေနျခင္တဲ့ နိုုင္ငံသားအျဖစ္ရရွိထားတဲ့ အစၥလမ္းဘာသာ၀င္ေတြေတာင္ ဘဂၤါလီ မူဆလင္အုုပ္စုုေတြကိုု နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.ေတြက ေထာက္ခံမႈျဖစ္ေလ အထဲမွာ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုုရဲ့ ဆန္.က်င္မႈေတြ ပိုုအားေကာင္းလာေလမိုု. သူတိုု.ကိုုပါ ေရာသြားမွာကိုုေတာင္ စိုုးရိမ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပက အဖြဲ.အစည္းေတြ နိုုင္ငံျခား NGOs ေတြရဲ့ ဘဂၤါလီမူဆလင္ကိုု အားေပးမႈေတြက ျပည္တြင္းမွာ ေအးေအးေဆးေဆး မိရိုုးဖလာေန ထိုုင္က်တဲ့ တျခား အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ေတာင္ အေနွာက္အယွက္ေတြ ျပသာနာ ေတြ တက္လာနိုုင္ပါသည္။ ျမင္တတ္သူေတြ သိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းေတြက အားေပး အားေျမွာက္နဲ. ေသြးထိုုးေပးေလ ျပည္တြင္း မွာ ပိုုၿပီး ဘဂၤါလီဆန္.က်င္ေရးစိတ္က ပိုုၿပီး အားေကာင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီအခ်က္ကိုု နိုုင္ငံျခားအဖြဲ.အစည္းေတြ ၾကိဳတြက္ထားပံုုမရေပ။

သူတိုု.ထင္တာက အခုုအခ်ိန္မွာ ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုုင္လိုုက္ရင္ ျမန္မာအစိုုးရအသစ္အေန ျဖင့္ အေလွ်ာ့ေပး လိုုက္ေလ်ာလိမ့္မည္ဟုု တြက္ၿပီး ဘဂၤါလီ မူဆလင္အကြက္ကိုု ေရႊ.ဖိုု. ၾကိဳး စားေနျခင္းသား ျဖစ္ပါသည္။ ။

အရင္က ဖိအားေပးလိုု.ရတာ ထိေရာက္တာက အစိုုးရကိုု လူထုုက မေထာက္ခံလိုု.ျဖစ္တယ္။ အခုုက ဒီကိစၥမွာ လူထုုကိုုယ္တိုုင္က ဘဂၤါလီမူဆလင္ေတြကိုု လက္မခံတဲ့အျပင္ အစိုုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိုု ျပည္သူေတြက အားေပးေထာက္ခံေနတယ္ဆိုုတာ သေဘာေပါက္ဖိုု. လိုုပါသည္။ ျပည္သူလူထုု ေထာက္ခံမႈ မရွိပဲ မရပဲ ဘာကိုုမွ လုုပ္လိုု.မရနိုုင္ဖူးဆိုုတာ ဒီမိုုကေရစီနိုုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ လူမႈအဖြဲ.အစည္းေတြ NGO ေတြ တိုုင္းတပါးအစိုုးရေတြသေဘာ ေပါက္ဖိုု. လိုုပါသည္။

လူဦးေရ သန္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ရွိတဲ့ နိုုင္ငံၾကီး ၂ခုုအၾကားမွာ အခုုအထိ နိုုင္ငံတခုုအျဖစ္ ရပ္ တည္နိုုင္ခဲ့တာကိုု သေဘာေပါက္ဖိုု.လိုုပါသည္။