Wednesday, August 08, 2012

ဗမာကိုကယ္ခဲ့ေသာကုလားကို ဗမာကိုတြယ္ခဲ့ေသာ ကုလားကျပန္တြယ္ျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၈×၈၂-လမ္းေထာင့္ "စန္း"ကေဖး ညဆိုင္ပိုင္ရွင္ စန္းေမာင္(ခ)အုစမန္းသည္ မိဘမဲ့ကေလးလုပ္သား ေမာင္ရဲမင္း(၁၅)ႏွစ္အားလည္းေကာင္း၊ ၂၇×၈၂-လမ္းေထာင့္ "ေန"ကေဖးညဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေနဝင္း(ခ)ပူလူးသည္ သဲကို(ခ)ေခါစိန္အားလည္းေကာင္း၊ လခမေပးျခင္း၊ ဆီပူျဖင့္ပက္ျခင္း၊ ေရေႏြးပူျဖင့္ပက္ျခင္း၊ ဓားျဖင့္ လွီးျခင္းစသည္တို႔ျဖင့္ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းၾကေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း မူဆလင္မ်ားက မၾကည့္ရက္၍ ကူညီမိရာမွ စန္းေမာင္ ေနဝင္းတို႔၏ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ပညာေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရကာ တရားလိုျပသက္ေသဘဝမွ တရာခံျဖစ္သူက ျဖစ္၊ ေထာင္က်သူက က်၊ တရားခံေျပးဘဝျဖင့္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ အလုပ္ပစ္ အကိုင္ပစ္ စားရာမဲ့ ေနရာမဲ့ ဘဝမ်ဳိးျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ မူဆလင္မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ေကၽြးေမြးေစာင့္ ေရွာက္ ကယ္တင္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းတဲြ အစစ္အမွန္ကို တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တင္ျပသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

(က)

သို႔

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး

ဝန္ႀကီးဌာန(၂)၊ ေနျပည္ေတာ္

ရက္စဲြ၊ ၂၇.၆.၂၀၁၂

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဥပေဒမဲ့အႏုိင္က်င့္ေနေသာ ေနဝင္း၊ စန္းေမာင္ႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႔အား လိုအပ္သလိုအေရးယူေပးပါရန္။

၁။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕၊ က်န္တန္းရပ္ကြက္ေန ကၽြန္ေတာ္ေမာင္ထြန္းထြန္းမွ ေလးစားစြာ တင္ျပတိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

၂။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုသည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ဥပုသ္ေတာ္ရပ္ ကြက္တြင္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ထိ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ 'ေန'ကေဖးႏွင့္ 'စန္း'ကေဖးပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေနဝင္း၊ စန္းေမာင္တို႔မွ ၎တို႔၏ ဆိုင္အလုပ္သမား ေမာင္ရဲမင္း၊ ေမာင္ခုိင္မိုးလင္းတို႔ကို မတရားႏွိပ္စက္အႏုိင္ က်င့္သည္ကို ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေမာင္ရဲမင္း၊ ေမာင္ခုိင္မိုးလင္းတို႔မွ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ကို တိုင္ၾကားေသာအမႈ၌ အစိုးရသက္ေသအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္လိုက္ခဲ့မိပါသည္။ အစိုးရ သက္ေသလုိက္ခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မြတ္စလင္ဘာသာခ်င္းတူေသာ ၎တို႔ဘက္မွ မရပ္တည္ပဲ ဗုဒၶဘာသာကေလးတို႔ဘက္မွ အမႈမွန္တိုင္းထြက္ဆိုရေကာင္းလား-ဟု အၿငိွဳးထားကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုကို

(က) ၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ၁၁-ပိုင္းေလာက္မွစ၍ တယ္လီဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေရွ႕သို႔လာ ေရာက္၍လည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ားေနေသာစာသင္ေက်ာင္းသို႔ လုိက္၍လည္း ေကာင္း၊ ဆဲဆိုႀကိမ္း ေမာင္းၿခိမ္းေျခာက္ေနသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုသည္ သြားလာရာတြင္ အသက္အႏၱရာယ္မ်ားႀကဳံ ေတြ႕ေနရပါသည္။

(ခ) ထိုကဲ့သို႔ လိုက္လံၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခားဆိုးဝါးလာသည့္အတြက္ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ၄-လပိုင္းေလာက္မွစ၍ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို စြန္႔၍ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ က်န္တန္းရပ္ ကြက္တြင္ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ ဆင္ျဖဴမယ္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ထံ သြားေရာက္ခုိလႈံခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏စီစဥ္မႈအရ အမရပူရၿမိဳ႕၊ က်န္တန္းရပ္၊ ရယကဥကၠ႒ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရယူၿပီး ၎၏အကူအညီျဖင့္ အိမ္ခန္းငွါးၿပီး ေနထုိင္ခဲ့ရပါသည္။

(ဂ) စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲမႈမ်ားႀကံဳႀကိဳက္လာပါသျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဥပုသ္ေတာ္ရပ္ကြက္ရွိ တုိက္တာေလးကို ကာလေပါက္ေစ်းထက္ေလွ်ာ့၍ ေရာင္းလုိက္ရပါ သည္။ ၎အရင္းအႏွီးေလးကို ရယူၿပီး မႏၲေလးကားပဲြစားတန္းမ်ားသို႔ ေအာက္ကားေလးမ်ားကို ဝယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္ေနရာ သြားလာလုပ္ကိုင္ေနရာမ်ားသို႔ လုိက္လံအႏၲရာယ္ ျပဳခဲ့ပါသည္။

(ဃ) ၁၂.၁၂.၂၀၀၉- ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၇×၂၈လမ္းၾကား၊ ၈၁×၈၂-လမ္းၾကားရွိ ဂၽြန္းဝင္းထဲတြင္ ည(၇)နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ကားသြားဝယ္စဥ္ ေနဝင္း၊ စန္းေမာင္တို႔ႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႔မွ ဝိုင္းဝန္း႐ုိက္ႏွက္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

(င) ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ၈-လပိုင္းတြင္ ၁၅-လမ္း၊ ၈၁-လမ္းေဒါင့္တြင္ စန္းေမာင္မွ ဆဲဆိုႀကိမ္း ေမာင္းျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

(စ) ၂၃.၁.၂၀၁၂-ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၂-လမ္း၊ ၈၂-လမ္းေဒါင့္တြင္ ကားပ်က္ေနစဥ္ မဇာျခည္ေအာင္ႏွင့္ မသန္းသန္းျမင့္တို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး မသန္းသန္း ျမင့္၊ မဇာျခည္ေအာင္တို႔မွ စတင္႐ိုက္ႏွက္ပါသည္။ ၎ေနာက္ ေနဝင္း၊ စန္းေမာင္ႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႔ သည္ ခ်က္ျခင္းေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ၿပီး တိုင္ၾကားလွ်င္ သတ္ပစ္မည္။ မင္းငါတို႔ရွိတဲ့ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ဘာစီးပြားမွ လာမလုပ္နဲ႔ ေတြ႕လွ်င္ မင္းေသၿပီသာမွတ္-ဟု ႐ိုက္ႏွက္ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ပါသည္။

၃။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဥပေဒမဲ့ မိမိတို႔မိသားစုအေပၚ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ပ်က္စီးေအာင္ ၿခိမ္္းေျခာက္ ရမ္းကားေနေသာ ေနဝင္း၊ စန္းေမာင္ႏွင့္ အေပါင္းပါ လူတစ္စုတို႔အား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတုိင္း ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဦးထြန္းထြန္း

၉/မနမ(ႏုိင္)၀၃၂၇၂၁

က်န္တန္းရပ္၊ အမရပူရၿမိဳ႕

မိတၱဴကို

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဦးသူရေရႊမန္း၊ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္။

သူရဦးေအာင္ကို၊ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဦးရဲျမင့္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

လက္ခံ။