Sunday, August 28, 2011

ကဲရွက္တတ္တဲ့သူေတြကေတာ့ထြက္ကုန္ၿပီ ဒို႔စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အသြင္ေျပာင္းႀကီးေတြကေကာ ဘယ္ေတာ့လဲ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေ၀ဖန္ခံရ၍ အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာတိုကန္သည္ ယမန္ေန႔က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၅ ႏွစ္အတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေျပာင္းအလဲ ၆ ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၄င္းအား မတ္လကျဖစ္ပြားေသာ ငလ်င္လႈပ္မႈႏွင့္ ဆူနာမီေဘးအႏၲရာယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း ျပသႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾကသည္။ အာဏာရ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ တနလၤာေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ကို ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ နာတုိကန္သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၅ လတာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ လုပ္ႏုိင္သည္မ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာဆိုသည္။ ကတိေပးထားသည့္အတုိင္း ဂ်ပန္ဒိုင္းယက္လႊတ္ေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုတုိ႔ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ (ဘီဘီစီ).

0 comments: