Wednesday, February 05, 2014

ဦးအုန္းျမင့္၏ေျပာစကားႏွင့္ပါတ္သက္၍ အဆိုတင္သြင္းခ်က္ႏွင့္ ဦးေအာင္စိုးရဲ႕အဆိုကိုျပန္လည္ ေျဖၾကားခ်က္

၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ေျပာစကားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုးမွ အေရးႀကီး အဆိုတင္သြင္း

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
ကၽြန္ေတာ္အခုတင္ျပမဲ့ အေရးတႀကီးအဆိုကေတာ့ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ ေဒသ၀န္ႀကီးမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠႀကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားလည္းၾကားသိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တာကေတာ့- တနသၤာရီ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလံုးတံုတံုးေက်းရြာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ကလည္းေကာင္း၊ မေကြး တုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ကလည္း ေကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမန္ဆံုးတာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ" တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလံုးတံုတံုးေက်းရြာျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေက်းလက္ေက်ာက္ခင္း လမ္းျပဳျပင္ေရး ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေက်ာက္ခင္း လမ္းခင္းေပးဖို႔ ၀န္ႀကီးကေျပာၾကားရာ ေဒသခံျပည္သူ တစ္ဦးက ေက်ာက္ခင္းလမ္းအစား ကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရာမွာ- ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကယခင္အစိုးရမွာလည္း ငါပါတယ္၊ ဒီအစိုးရမွာလည္း ငါပါတယ္၊ ဘာမွေထာ္ေလာ္ ကန္႔လန္႔ မလုပ္နဲ႔ ပါးရိုက္ ခံရမယ္၊ မေက်နပ္ရင္ေတာခို- ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ကလည္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ရာေကာက္ ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေအာက္ပါစကားမ်ားကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရွိရသည္။ ၀န္ႀကီး ေျပာစကားမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပရပါလွ်င္- 
" ဘာႏိုင္ငံေရးသမားကိုမွ ဂရုမစိုက္ဘူး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ဆိုၿပီး နယ္တကာလွည့္ၿပီး ပါးရိုက္ရဲတယ္ကြ ဆိုၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာလာတာ၊ ကၽႊန္ေတာ္ေျပာတာ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမွလည္း မေၾကာက္ဘူး"ဟုလည္းေကာင္း၊
" ႏိုင္ငံေရး စကားဆိုတာ တက္ေနတဲ့အစိုးရေပၚမွာ ေစာ္ကားတဲ့ေကာင္ တြယ္မွာဘဲ၊ ပါးစပ္နဲ႔တြယ္လို႔မရရင္ အခ်ဳပ္ထဲထည့္မွာဘဲ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဒီလိုဘဲက်င့္သံုးေနတယ္၊ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ေကာင္ဆိုရင္ မင္းအခ်ဳပ္ထဲသြားေန၊ ငါတို႔အစိုးရထြက္ရင္မင္းထြက္ ဒါဘဲ၊ အဲ့တာ မင္းတို႔ တရား၀င္ေဘာင္ထဲက ေျပာႏိုင္တဲ့ ေကာင္ေတြ ေျပာ၊ ေျပာခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္"
" ကၽြန္ေတာ္တို႔ခါးၾကားမွာ ေသနတ္ထိုးၿပီးေတာ၊့ ပုခံုးေပၚမွာေသနတ္လြယ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ဘဲဟာ၊ ဘာမွ မတိုးတက္ဘူးေျပာ၊ ေသာက္ရူးေတြေျပာေနတာ၊ ေသာက္ရူးေတြေျပာေနတာ မယံုနဲ႔" - လည္းေကာင္း ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကိးက ဆက္လက္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ေစတနာပ်က္ေအာင္မလုပ္ရန္ႏွင့္ ဘုဂ လန္႔မလုပ္ရန္ ေဒသခံရြာသားမ်ားကို မွာၾကားသြားၿပီး၊ ယင္းသို႕လုပ္ေဆာင္ပါက ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံ လံုး၀ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ့သည္။
ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
ဒါေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေျပာသြားတာေတြထဲကတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံု မွာ Unity အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မွာ ပါပါတယ္၊ ေျပာစကားေတြကိုၿခံဳငံု၍ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလိုက္လွ်င္
၁။ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေစာ္ကားတဲ့အခ်က္။
၂။ ျပည္သူလူထုကိုၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အခ်က္- စတဲ့
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေျပာၾကားခ်က္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကား ခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အံ့ဩတုန္လႈပ္ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေတာင္အံ့ဩတုန္ လႈပ္ရရင္္ ေတာသူေတာင္သား ရိုးသားတဲ့ျပည္သူလူထုဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ ေၾကာက္လိုက္မလဲ ေတြးမိပါတယ္။
ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
၃-ႏွစ္သားျပည့္ကာစလႊတ္ေတာ္ႀကီးဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကို အေကာင္ထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနတာ အေတာ္အသင့္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လုပ္စရာေတြ က်န္ေသး တယ္ ဆိုတာ ဥကၠဌႀကီးဘဲ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ၀ါဒစြဲ မထားပဲျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီး မွာ တက္ေရာက္ေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တက္ေရာက္ ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္၊ တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုတာ အနည္း ငယ္မွ်သာပါရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႀကိးမ်ားဟာ ေကာင္းမြန္ေသာ၊တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားကိုျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကသလို မတရားတဲ့၊အက်ိဳးမျပဳတဲ့၊ ဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ပယ္ ဖ်က္တဲ့လုပ္ငန္းကို အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ေနလို႔ ႏိုင္ငံတကာကခ်ီးက်ဴးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ရင္ အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္မွာဘဲ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုပဲ က်င့္သံုး ေနတယ္ ဆိုၿပီးေျပာဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားကိုပါ ေစာ္ကားသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ အာဏာ(၃)ရပ္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းရမယ့္ မူအရလည္း လႊတ္ေတာ္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ တရားေရးမ႑ိဳင္ တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့လုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပါ။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ မူေဘာင္တြင္းကလုပ္ေဆာင္ၿပီး အျပဳသေဘာနဲ႔ေ၀ဖန္ေထာက္ျပရင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ ဘယ္ႏို္င္ငံေရးသမားကိုမွဂရုမစိုက္ဘူး၊ ဘယ္ႏိ္ု္င္ငံေရး ပါတီမွလည္းမေၾကာက္ဘူးဆို တဲ့ စကားရပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ ေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ၊ ဒီလိုေစာ္ကားခံရတာ၊လႊတ္ေတာ္ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးခံရတာဟာ တတိယအႀကိမ္ရွိသြားပါၿပီ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုေစာ္ကားထိပါးတာဟာ ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားထိပါးသလိုပါပဲ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာၾကလို႔ပါ။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရဲ႕ေျပာစကားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ကပ်က္ကရက္ လုပ္ေဆာင္ေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အဆိုပါေျပာစကားမ်ား ေၾကာင့္ မတည္မၿငိမ္္မႈေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္၊ ဆႏၵေဖၚထုတ္မႈေတြျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး အထင္ျမင္လြဲမွားမႈေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။
ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း မတရားမႈေတြကို ေခါင္းငံုခံ ၊အစိုးရလုပ္သမွ် ဘာမွမဆန္႔က်င္နဲ႕၊ ေခၚရင္ လာ၊ခိ္ုင္းတာလုပ္၊ ခံမေျပာနဲ႕ဆိုတဲ့ အာဏာရွင္ စနစ္ပံုစံကို ျပန္ေဖၚထုတ္ေနသလို ခံစား ရပါ လိမ့္မယ္၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႕လည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ ေနပါတယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေဖၚထုတ္မႈေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ 
သို႔ပါ၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမန္ဆံုးတာ၀န္ယူေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ အေရးတႀကီး အဆိုတင္သြင္းအပ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုးရဲ႕အဆိုကိုျပန္လည္ ေျဖၾကား-------

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ျဖစ္ပါတယ္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာမွာ ရြာသူ၊ ရြာသားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိပဲႏွင့္ေရွာင္တခင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ေျပာၾကားခဲ့တယ့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ေျပာစကားႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈေတြထြက္ေပၚေနတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး သိေၾကာင္း မေျပာသင့္စားလံုးေတြ လြန္လြန္က်ဳးက်ဳးပါတာ မွန္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္လည္း သူရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ ေက်းရြာလူထု လိုအပ္ခ်က္အတြက္အကူညီေပးဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ေၾကာင္းဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုရင္ လမ္းေဘးလက္ဘက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကလူ ၁၅ ေယာက္ေလာက္က ထြက္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကိးရဲ႕ကားကိုတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေက်နပ္စြာရပ္ေပးၿပီး ဘယ္ကလည္း ဘာလိုလည္း ဘာလုပ္ေပးရမလည္းေမးေၾကာင္း စတဲ့စကားမ်ားကိုလည္း ၾကားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္ အကူအညီ မေပးချခင္လို႔ရွိရင္ ကားေတာင္ ရပ္ေပးစရာမလိုပါဘူး စကားေျပာဆိုၾကေတာ့လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေျပာဆိုၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီေဒသမွာ ၅ ႏွစ္ေလာက္ တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ခံစားျဖစ္ေၾကာင္း ၅ ႏွစ္ေလာက္တာ၀န္ထမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ေရႊမ်ိဳးအရင္းျခာလို သေဘာထားတာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုတဲ့အခါမွာလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုေၾကာင္း ေျပာရင္းဆိုရင္း သူရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္ကို လြပ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္အရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမိခဲ့တယ္လို႔ဒီလို.ူဆမယ္ ဆိုရင္ ယူဆလို႔ ရႏိုင္တဲ့ အေနအထားရိွပါတယ္။ညြန္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ကို က်ေနာ္ တို႔ထားခဲ့တယ္။ ျပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ေက်းရြာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ စားပြဲ ကလားထိုင္ အစံု ၃၀ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တယ္လို႔က်ေနာ္အေနနဲ႔ တင္ျပလိုပါတယ္။ ပလံုးတုံတုန္း ရြာသားေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ့ အခါမွာလည္း ရႊာသားေတြက ၀န္ၾကီးနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔လာေခၚၾကပါတယ္ အဲလိုေတြ႔ဆံုတဲ့အခါမွာလည္း စကားအသံုးအႏႈန္းလႊဲမွာမႈေတြ ပါသြားခဲ့ပါတယ္။ပါသြားႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရပါဘူး။အဲဒီရြာမွာ သူဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္တာကာလတုန္း က နယ္ေျမခံအရာရိွၾကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရြာသားေတြနဲ႔ အတူ လက္တြဲျပီးေတာ့သဲေသာင္ေတြနဲ႔ ပင္လယ္၀ကို ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ဒီပုလုံးတုန္းနဲ႔ ေကာ့ေသာင္းဆက္သြယ္တဲ့ တံတားကိုထိုးဖို႔စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ အဲ့တာကိုယ္ထူကိုယ္ထ တံတားျဖစ္ပါတယ္ အဲ့လိုမိုင္နဲ႔ခ်ည္ၿပီးရွည္တဲ့ ဒီလိုလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေက်းရြာလူထုႏွင့္အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ ဒီလိုရင္းရင္းႏွီးႏွီးလက္တြဲၿပီးေတာ့လုပ္လာခဲ့တဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ ဒါေတြရဲ႕အက်ိဳးဆက္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အဲ့ဒီရြာရဲ႕ဆိမ္ကမ္းဟာသာေတာင့္သာယာျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ဦးအုန္းျမင့္တာ၀န္ယူတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနဟာလည္း ဒီပုလံုးတုံတုန္းေက်းရြာ တံတားခ်င္းကပ္လမ္းတြက္ ဒီလိုအပ္တဲ့ လမ္းခင္းေပးဖို႔ ဒီဘပ္ခ်က္ကို ဒီလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပထားၿပိးျဖစ္တာလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမယ္ ဒီတံတားတြင္မကပါဘူးေက်းရြာ မီးလင္းေရးအတြက္ ဆိုလာမီးေတြတပ္ဆင္ေပးဖို႔အတြက္ပါ တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ အဲ့ေတာ့ရြာသူ၊ ရြာသားေတြအေပၚမွာ ဦးအုန္းျမင့္ထားရွိတဲ့ေစတနာကိုလည္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ မွန္းစၾကည္လို႔ေတြႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္ ဥကၠဌႀကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ ဦးအုန္းျမင့္ဟာ သေဘာရိုးနဲ႕ေျပာခဲ့တာလား ဒါမွွမဟုတ္ ေကာက္က်စ္ေသာအႀကံနဲ႕ေစတနာမသန္႔ဘဲနဲ႕ ေျပာတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ဒီကိစၥမွာ အေရးတႀကီးထည့္သြင္းစဥ္းစာရမယ့္အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္အဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ဒီကိစၥကိုေလ့လာသံုးသပ္တဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်တရားမွ်တမႈရွိႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေပၚယံကေလးေလ့လာသံုးသပ္မလုပ္ခ်င္ပါဘူး ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြေနာက္ျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနေတြ ေနာက္ျဖစ္ေစဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြြ ေနာက္နယ္ေျမခံလူထပင္းရင္း စိတ္ေနသေဘာထားေတြ ဒါေတြကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေတာ့ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေလ့လာသံုးသပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ေပးပါလို႔ ဥကၠဌႀကီးအားတင္ျပလိုပါတယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ 
ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းရာတြင္ ---- ဒီကိစၥနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစို္းရအေနနဲ႔ အထူးအေလးထား ၿပီးတာ့မွစဥ္းစားေဆာင္ရြက္နတာျဖစ္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစာေစာတုန္းက တင္ျပခဲ့သလိုပဲ ဒီကိစၥဟာ အေပၚရံေၾကာ စဥ္းစားရမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ပဲနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ထို႔အတူေဒသမွာေျပာခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားေတြ ဒါေတြကိုပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလ့လာသံုးသပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ဒါမွလည္းပဲကၽြန္ေတာ္တို႔ အေျဖမွန္နဲ႔ နည္းစပ္မွာျဖစ္ပါတယ္ ဒါမွလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာပိုၿပီးေတာ့အေမွ်ာ္အျမင္ရွိရာ ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ခံစားမႈကို မူတည္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ အဆံုးျဖတ္ေတြဟာမွန္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူးဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကိစၥနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္လိုျခင္ပါတယ္လို႔တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ေလးစားပါတယ္။