Friday, September 30, 2011

နာေရးကူညီမႈအသင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီကိုထာ၀စဥ္ရွင္သန္ေစလိုသူမ်ား စီစဥ္သည့္ လူငယ္မ်ားရဲ႕ ဧရာ၀တီ

နာေရးကူညီမွုအသင္း(ရန္ကုန္)ႏွင္႔ ဧရာ၀တီကို ထာ၀ရရွင္သန္ေစလိုသူမ်ားတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ လူငယ္မ်ားရဲ႕ "ဧရာ၀တီ" ပြဲ!
ဓါတ္ပံု။။ ဇာတိ .

0 comments: