Friday, September 09, 2011

လူထုေခါင္းေဆာင္ကေပးေသာ သင္ခန္းစာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာေပစိစစ္ေရး မူဝါဒမ်ား ေလ်ာ့ေပါ့လိုက္သည့္ အေကာင္းဆံုးျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ ညႊန္းဆိုရမည့္အရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးကို ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ႏွစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါကိစၥ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားျခင္းထက္ ပိုမိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီး အခ်ိဳ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏွစ္လိုဟန္ျပခဲ့ၿပီး ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ အခန္းက႑မွာ ျပည္သူလူထုအၾကား ပို၍ ပီျပင္လာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဝန္ႀကီးထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒိုင္ယာေလာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေသာဝန္ႀကီးႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဝန္ႀကီး ဟူ၍ ကဲြထြက္လာရာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့သျဖင့္ သူမကို လိုလားသူမ်ားထဲတြင္ ဦးေက်ာ္ဆန္း မပါဝင္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်၍ ရသည္။ ယခုေတာ့ ၎ဦးစီးသည့္ စာေပစိ စစ္ေရးက လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာေပမ်ားကို ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
ပထမအႀကိမ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးကို စာေပစိစစ္ေရးမွ ျပင္ဆင္ျဖတ္ေတာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသျဖင့္ သူမႏွင့္ စာေပစိစစ္ေရး ထိပ္တိုက္တိုးေတာ့မည္ဟု ျပည္ပမီဒီယာတစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာဂ်ာနယ္မွ စာမူကို ပယ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေဆာင္ရြက္ဆဲသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး မာနႀကီးလွေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ သူမ၏ စာမူမ်ား အပယ္ခံရပါက၊ အျပင္ခံရပါက ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ ခံခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယခုေတာ့ သူမႏွင့္ ေျပာဆုိထားေသာ အင္တာဗ်ဴး၊ သူမကိုယ္တိုင္ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါး မ်ားကို ျပည္သူမ်ားဖတ္႐ႈရၿပီျဖစ္သလို ေဖာ္ျပခြင့္ရခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္အေနျဖင့္ ျပည္ပမီဒီယာ ထက္ပို၍ ၾသဇာရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
လူထုေခါင္းေဆာင္၏ အင္တာဗ်ဴးတြင္ လူငယ္ထု အေၾကာင္းကို အသားေပး၍ ေမးျမန္းေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဖတ္ရသူအခ်ိဳ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဟုတ္ရဲ႕လားဟု သံသယပြားရေလာက္ေအာင္ပင္ စိတ္ဝင္စားေလာက္ဖြယ္ အေၾကာင္းအရာ ႀကီးႀကီးမားမား မေတြ႕ရပါ။ လူငယ္ ထုကို စာမ်ားမ်ား ဖတ္ဖို႔သာ အႀကံျပဳထားသည္။ ေမးသည့္ ေမးခြန္းက ႏိုင္ငံေရးအား မပါ၍ဟု ယူဆရမည္ဆိုပါက ေမးသူ သတင္းေထာက္၏ ည့ံဖ်င္းမႈ မဟုတ္ေပ။ သတင္းေထာက္ဆိုသည္မွာ စာေပစိစစ္ေရးအေၾကာင္း ေနာေက်ေအာင္သိထား၍ ပထမဆံုး ေဖာ္ျပခြင့္ရမည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးကို အပယ္မခံႏိုင္၍ ၿငိစြန္းႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း မျပဳခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေမးလာလွ်င္ လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ ေဖာ္ျပခြင့္ ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ သူမယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္းသာ ေျဖၾကားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုသည္ ၎တို႔ခ်စ္ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ အင္တာဗ်ဴးကိုေတာ့ ဖတ္ခြင့္ရခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့သလိုပင္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ လူထု စိတ္ဝင္စားေလာက္မည့္ ကိစၥမ်ိဳး မပါဝင္ေပ။ လူငယ္ႏွင့္ စာဖတ္ျခင္း အက်ိဳးကို အသားေပးေျပာထားသည္။ သင္ခန္းစာယူစရာမွာ လူငယ္ေတြ အေပ်ာ္ဖတ္ဝတၳဳမ်ားမွ ခဲြထြက္၍ အက်ိဳးရွိမည့္စာေပမ်ား ေလ့လာရန္ႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္တို႔မွာ ကံေကာင္းေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ယခင္ေခတ္က ေက်ာင္းသားႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လွ်င္ အိုင္တီပညာရပ္ကို အကြ်မ္းတဝင္ ရွိျခင္းမွာ အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားထားသည္မွာ လူငယ္မ်ား သတိျပဳစရာ ျဖစ္သည္။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း စကားဟုပင္ဆိုေစကာမူ ယူတတ္လွ်င္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္သည္ သင္ယူ စရာမ်ားစြာ ရွိေန သည္ကို ျပဆိုေနသည္။
ဒုတိယ တစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ သူမ၏ ကိုယ္တိုင္ေရး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး အပန္းေျဖေန႔ရက္မ်ားဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။ သူမႏွင့္ သူမ၏ သားငယ္ ကိုထိန္လင္းတို႔ ပုဂံသို႔ ဘုရားဖူးသြားေရာက္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေရးဖဲြ႕ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။  ေဆာင္းပါးအစတြင္ သူမ၏ငယ္ဘဝ ခရီး အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာခရီး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေရးသားထားသည္။ ျပည္သူတို႔ သိခ်င္ေသာ သူမဘဝ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ေခြးကေလး၏ နာမည္ကို ဂ်ပန္နာမည္ေပးထားျခင္းက သူမ၏ ဖခင္အေၾကာင္းႏွင့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အေၾကာင္းကို ေလ့လာရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ စာသင္ခဲ့သည့္ သူမဘဝ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေတြ႕ရသည္။ ခရီးသြားေဆာင္းပါးတြင္ ဦးခြန္သာျမင့္ႏွင့္ ဦးဟန္သာျမင့္တို႔ ညီအကိုႏွစ္ဦးအေၾကာင္းကို သတိတရ ေရးသည္။ ဦးခြန္သာသည္ သူမ၏ အနီးကပ္လူယံု၊ အေရးပါ သည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ သူမ၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ထိုညီအကိုတို႔၏ဖခင္ ဦးသိန္းေဖျမင့္တို႔သည္ ငယ္စဥ္တည္းက ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ ကဲြျပားသြားေစကာမူ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကဲြျပားမႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေလးစားသမႈရွိခဲ့ျခင္းက သားသမီးမ်ား ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေစရန္ လမ္းျပႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားသည္။ ထိုကိစၥသည္ လြယ္ကူေသာ ကိစၥမဟုတ္ဟု သူမကိုယ္တိုင္ ေရးသား ထားသည္။ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူဟူေသာ အစဲြရွိသူမ်ား သင္ခန္းစာ ယူဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေဖေတြက ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္၊ သားသမီးေတြက ရဲေဘာ္ရဲဘက္၊ သို႔ေသာ္ ဖခင္ေတြက သိကၡာရွိသူေတြပီပီ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အယူ အဆမတူေစကာမူ ေလးစားသမႈရွိရွိ စံျပေနထိုင္ခဲ့ျခင္းၾကသျဖင့္ မတူကဲြျပားမႈမ်ားကို လက္ခံနားလည္ႏိုင္မႈ၊ လူလူခ်င္း ေလးစားမႈမ်ားကို မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ခဲ့သည္မွာ အတုယူစရာေကာင္းသည္။ ငါ့အေဖ၊ ငါ့ဦးေလးမရွိ၊ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူဟူေသာ အစဲြရွိသူမ်ား အတြက္ သင္ခန္းစာေပးသည့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ပင္ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ယခုအခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲကာလ ျဖစ္သျဖင့္ အရာရာကို ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးရေသာ အေျခအေနတြင္သာ ရွိေနေသးသည္။ ယခု လူထုေခါင္းေဆာင္၏ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လူငယ္ေတြကို ေျပာခ်င္ေသာ စကားမ်ားကို သိတန္သေလာက္သိရၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဒီပဲယင္းကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ၊ လက္ရွိ အစိုးရအေပၚသေဘာထား၊ ၉၀ရလဒ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု စသည္ျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ခံယူခ်က္မ်ားကို သိခ်င္ၾကေပလိမ့္မည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ စိ္တ္ထဲတြင္ ဘာေတြရွိေနသနည္း ဆိုသည္ကိုလည္း ပို၍ သိၾကပါလိမ့္ဦးမည္။ ယခု ေဖာ္ျပခြင့္ရေသာ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ ေဆာင္းပါးတြင္ပင္ သင္ခန္းစာေတြ အမ်ားႀကီးေပးထားခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ယူတတ္လွ်င္ ရသမွ် အျမတ္ခ်ည္းဟုသာ ဆိုရေပ လိမ့္မည္။
http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/
.

0 comments: