Tuesday, September 04, 2012

ဒဂံုတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပင္သို.ထြက္ခြာခြင့္မရရွိဘဲတားၿမစ္ခံခဲ့ရယေန. 3.9.2012 နံနက္ပိုင္း က ပညာေရး၀န္ၾကီး႒ာန မွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္သည္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ သို.လာေရာက္ခဲ့ရာအံ့ၾသဖြယ္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ေရာက္လာလ်ွင္အတန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမရွိဘဲအတန္းပ်က္ၾကေၾကာင္းကိုသိရွိသြားမည္ကိုစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေမဂ်ာအတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရွိေနေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္နံနက္၁၀နာရီ၀န္းက်င္မွ ေန.လည္၁၂နာရီအခ်ိန္အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ
မ်ားသည္မိမိတို.ေမဂ်ာတြင္းမွအျပင္သို.ထြက္ခြာခြင့္မရရွိဘဲတားၿမစ္ခံခဲ့ရပါသည္။အခ်ိဳေမဂ်ာမ်ားဆိုလ်ွင္ အေဆာင္တံခါးကို ပိတ္ထားသည္အထိ အေျခအေနဆိုးရြားခဲ့သည္။အခ်ိဳ႕ဆရာမမ်ားဆိုလ်ွင္Tutorial(က်ဴတိုရီရယ္)ေျဖေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုဒု၀န္ၾကီးလာလ်ွင္Tutorial(က်ဴတိုရီရယ္)ကိုစာရရ်္အားက်ိဳးမာန္တက္ေျဖေန ဟန္ျဖင့္ေနၾကရန္အကယ္၍စာမရပါကလည္းအေရွ႕မွေျဖဆိုျပီးခဲ့ေသာစာမ်ားကိုျပန္လည္ကူးခ်ေနရန္ႀကိဳတင္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ထိုသို႕ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကိုဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွအျပင္းအထန္ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္သို႕ဦးတည္ခ်ီတက္ေနစဥ္မွာထိုသို႕ပြင့္လင္းမွဳမရွိေသာအျပဳအမူမ်ားမွာမျဖစ္သင့္ေတာ့ေၾကာင္း၊ထိုသိုျပဳမူလိုက္ျခင္းသည္လက္ရွိဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ ေနေသာနိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုအခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္အျပင္လက္ရွိအဆင့္အတန္းနိမ့္ေနေသာပညာေရစနစ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္မ်ားစြာအခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္းဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးမွေျပာၾကားခဲ့သည္။
.