Tuesday, August 17, 2010

ဆရာ မင္းသုဝဏ္၏ ဘဝႏွင့္ စာေပ စကား အား ဆရာ မင္းသုဝဏ္ ကြယ္လြန္ျခင္း ( ၆ )နွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း




ဆရာ မင္းသုဝဏ္၏ ဘဝႏွင့္ စာေပ စကား


မင္းသုဝဏ္ [၁၉၀၉ - ၂၀၀၄]

ရန္ကုန္တိုင္း ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕တြင္ အဖ ကုန္သည္ ဦးလြမ္းပင္၊ အမိ ေဒၚမိ တို႕က ၁၉၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမးခ်င္း ခုႏွစ္ေယာက္တြင္ ဒုတိယ ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး မြန္ - ျမန္မာ မ်ဳိး႐ိုး ျဖစ္သည္။ အမည္ရင္း ဦးဝန္ ျဖစ္သည္။


ျမင္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕ ၾကားေက်ာင္း ေခၚ ေ႐ႊက်င္ ေက်ာင္းတိုက္ [ဆရာ ဦးဖိုးလႈိင္ေက်ာင္း] (၁၉၁၆ ခန္႕)၊ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း (၁၉၂၁)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိန္ဂြၽန္းေက်ာင္း (၁၉၂၃)၊ ၁၉၂၆ မတ္လ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အလယ္တန္း စေကာလားရွစ္ စာေမးပြဲတြင္ စတုတၴ ရ၍ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၂၉ မတ္လ ဆယ္တန္း စာေမးပြဲကို ပထဝီဝင္ ဂုဏ္ထူးႏွင့္ ေအာင္၍ ယူနီဘာစီတီ ေကာလိပ္သို႕ တက္ေရာက္ (၁၉၂၉-၃၁)၊ ဝိဇၨာ ဂုဏ္ထူးတန္းကို ျမန္မာစာ ပထမ အဆင့္ျဖင့္ ေအာင္ (၁၉၃၃)၊ မဟာ ဝိဇၨာ ျမန္မာစာ ဂုဏ္ထူးတန္းကို ဒုတိယ အဆင့္ျဖင့္ ေအာင္ (၁၉၃၅)၊ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ေအာက္စဖုိ႕ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာေတာ္ သင္ (၁၉၃၈)၊ ေအာက္စဖုိ႕ တကၠသိုလ္မွ စာေပ ဝိဇၨာဘဲြ႕ ရရွိ (၁၉၃၉)၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေယးလ္ တကၠသိုလ္ (၁၉၅၂) တြင္ ဘာသာ ေဗဒ ပညာ ဆည္းပူး ခဲ့သည္။


ျမန္မာစာ ဌာန အခ်ိန္ပိုင္း နည္းျပ (၁၉၃၃ - ၃၅)၊ အခ်ိန္ျပည့္ နည္းျပ (၁၉၃၅) ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းတုိက္ ျမန္မာစာ အသင္း အတြင္းေရးမွဴး၊ တကၠသိုလ္ ဗုဒၶဘာသာ အသင္း အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာလိမ္ မဂၢဇင္း ျမန္မာပိုင္း အယ္ဒီတာ၊ ဂႏၳေလာက မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ၊ လက္ေထာက္ ကထိက (၁၉၃၉)၊ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ အတြင္း ပညာ့ တံခြန္ အသင္း အဘိဓာန္ လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ (၁၉၄၂)၊ ရန္ကုန္ ေ႐ႊဘံုသာလမ္း အေရးေပၚ တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာ လက္ေထာက္ ကထိက (၁၉၄၅)၊ ကထိက (၁၉၄၆)၊ တကၠသိုလ္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး ဌာန ဌာမွဴး (၁၉၄၈) ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္း ဂ်ာနယ္ စာတည္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား ဘာသာျပန္ႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး ဌာန စာတည္းမွဴး (၁၉၅၃)၊ ျမန္မာစာ ဌာန ပါေမာကၡ (၁ မတ္ ၁၉၆၁ မွ ၁၂ ေမ ၁၉၆၂ ထိ) ႏွင့္ တကၠသိုလ္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝ ျဖန္႕ခ်ီေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္၊ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး ဌာန စာတည္းမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ယူ (၁၉၆၂)၊ စာတည္းမွဴး အျဖစ္မွ အၿငိမ္းစား ယူ၍ ပညာေရး ဌာနတြင္ ပညာေရး အထူး အရာရွိ (၁၉၆၈)၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္း ဥကၠဌ (၁၉၇၀)၊ ၃၁ ေမ ၁၉၇၁ တြင္ ပညာေရး အထူး အရာရွိ အျဖစ္မွ အနားယူ ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ အိုဆာကာၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာသင္ တကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာစာ ဧည့္ပါေမာကၡ အျဖစ္ (၁၉၇၅ - ၇၉) ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ (၁၉၄၇)၊ တ႐ုတ္ - ဆုိဗီယက္ - ပိုလန္ - ခ်က္ကို စလို ဗက္ကီးယား - အေရွ႕ ဂ်ာမနီ (၁၉၅၇)၊ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ (၁၉၆၁) သို႕ သြားေရာက္ ခဲ့သည္။


၁၉၂၆ ခုႏွစ္ထုတ္ ဒဂုန္ မဂၢဇင္းတြင္ ပထမဆံုး ကဗ်ာ ေဖာ္ျပျခင္း ခံရသည္။ ကဗ်ာ၊ ပံုျပင္၊ ဝတၴဳတို၊ ေဆာင္းပါး၊ ေဝဖန္စာ အေျမာက္အျမား ေရးသားခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာ စာအုပ္ အခ်ဳိ႕မွာ 'ေမာင္ေခြးဖုိ႕ ကေလး ကဗ်ာမ်ား' (၁၉၄၀)၊ 'သေျပညိဳႏွင့္ အျခား ကဗ်ာမ်ား' (၁၉၄၁)၊ 'စာေပ ေလာက' (၁၉၄၈) [ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ တြဲၸ၍]၊ 'တကၠသိုလ္ ျမန္မာ အဘိဓာန္' [ငါးပိုင္း] (၁၉၅၂ - ၆၄)၊ 'သံုးပြင့္ဆုိင္ ေခတ္စမ္း စာေပ' (၁၉၅၅) [သိပၸံ ေမာင္ဝ၊ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ တြဲၸ၍]၊ 'ကဗ်ာ့ ပရိယာယ္' (၁၉၆၃) [မင္းယုေဝႏွင့္ တြဲ၍]၊ 'ကေလး ပံုျပင္မ်ား' (၁၉၆၅)၊ 'ခရီးသည္' (၁၉၆၅) [ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ တြဲ၍]၊ 'ပန္းႏွင့္ ပင္စည္' (၁၉၆၅)၊ 'ျမန္မာစာ ျမန္မာမႈ' (၁၉၆၅)၊ 'ပ်ဥ္းမငုတ္တို' (၁၉၆၈)၊ 'ေရခ်မ္းစင္' (၁၉၇၀)၊ 'အင္းလ်ား ကန္သို႕ အုိ ကူးတုိ႕' (၁၉၄၇)၊ 'လီယာမင္းႀကီး' (၁၉၈၄)၊ 'ကဗ်ာ ေပါင္းခ်ဳပ္'၊ 'မင္းသုဝဏ္ ဝတၴဳတုိမ်ား' (၂၀၀၂) တုိ႕ ျဖစ္ၾကသည္။ 'လီယာမင္းႀကီး' ျဖင့္ အမ်ဳိးသား စာေပဆု (ဘာသာျပန္ ရသ) (၁၉၄၈) ခ်ီးျမႇင့္ ခံခဲ့ ရသည္။ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ (၁၉၅၀)၊ သီရိပ်ံခ်ီ (၁၉၆၂) ဘြဲ႕မ်ား ရရွိ ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္း အတြက္ ဂါမဏိ စႏၵပ်ဳိ႕၊ ေတာင္ငူဆုိ ရတု အေျဖ၊ ဥမၼာ ဒႏၱီပ်ဳိ႕၊ သွ်င္မဟာ ရ႒သာရ၏ ပကိဏၰက စာစု (ဦးအုန္းေ႐ႊႏွင့္ တြဲဖက္လ်က္) တုိ႕ကို တည္းျဖတ္ ေပးခဲ့သည္။


၂၀၀၄ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ ၁၁:၃၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာ႐ြတ္ သေျပညိဳ ေနအိမ္၌ ကြယ္လြန္ ခဲ့သည္။


ဆရာ မင္းသုဝဏ္၏ စာေပ စကား က႑တြင္ ေက်ာင္းသုံး ျမန္မာ စာအုပ္ပါ ဆရာ ေရးဖြဲ႕ေသာ 'သေျပညိဳ'၊ 'ပ်ဥ္းမငုတ္တို'၊ 'ေျဗာသံ'၊ 'တို႔မေလး'၊ 'ဖိုးေမာင္လာၿပီ'၊ 'ေပါကၠံျပည္၌' စေသာ ကဗ်ာမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ အျခား စာေပ ေရးရာမ်ား ပါဝင္ ပါသည္။


(က) သေျပညိဳ


"'သေျပညိဳ' ကုိ (၁၉၃၈) ခု၊ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔မွာ ေရးခဲ့တယ္။ ေရးတဲ့ ေန႔ရက္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့ ေန႔ရက္ဟာ အင္မတန္ ထူးဆန္းဖြယ္ တိုက္ဆိုင္တာ ႀကံဳရတယ္။ ဤ ကဗ်ာကို အဂၤလန္ ႏိုုင္ငံ၊ ေဝလနယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဟာဒင္ ေခၚ ရြာကေလးရွိ စိန္ဒိုင္းနီးယဲ စာၾကည့္တိုက္တြင္ စာၾကည့္ ေနစဥ္ ေရးစပ္ ခဲ့တယ္။ စာၾကည့္တိုက္မွာ ဆရာ ဖတ္ရတဲ့ စာအုပ္က PUNCH ေခၚတဲ့ လစဥ္ထုတ္ စာေစာင္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ ထဲမွာ ျမန္မာျပည္မွာ အဂၤလိပ္နဲ႔ ျမန္မာ စစ္တိုက္ တာကို ပါလီမန္ ထဲမွာ အေခ် အတင္ ေျပာတာ၊ ျမန္မာ ဘုရင္ကုိ ေခၚေဆာင္ သြားရန္ ပါလီမန္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေၾကာင္း ဖတ္ရတဲ့ အခါ ၿဗိတိသွ် လူမ်ဳိးမ်ား ႀကီးပြား တိုးတက္ၿပီး ကိုယ့္လူမ်ဳိး ဆင္းရဲ ေနတာ ၾကားရေတာ့ လြတ္လပ္ခ်င္ စိတ္ ေပၚလာတယ္။ အဲဒီ ခံစားခ်က္ ေပါက္ကြဲၿပီး 'သေျပညိဳ'ကဗ်ာ အျဖစ္ ေပၚထြက္ လာရတယ္။ ဂႏၱတေလာကမွာ ထည့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဆရာ ဦးသိန္းဟန္ (ေဇာ္ဂ်ီ) ရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ အရ စစ္ျဖစ္ ခါနီးမွာ ျမန္မာ အစိုးရ ျပန္ၾကားေရး ဌာန အတြင္းဝန္ သိပၸံ ေမာင္ဝက ျမန္မာ လူမ်ဳိးေတြ စိတ္အား တက္႐ကြ လာေအာင္ ဆိုၿပီး ကားခ်ပ္ ကေလးနဲ႔ ထုတ္ေဝ တယ္လို႔ သိရတယ္။ ဆရာ့ အထင္ ေျပာရရင္ သိပၸံ ေမာင္ဝရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဖက္ဆစ္နဲ႔ တိုက္ရ ေတာ့မယ္၊ လြတ္လပ္ေရး ရေတာ့မယ္ ဆိုၿပီး ျပည္သူ လူထု အားလုံး စည္းလုံး တက္႐ကြစြာ ပါဝင္ ေစလိုတဲ့ သေဘာပဲလို႔။"

(ခ) ပ်ဥ္းမငုတ္တို


"'ပ်ဥ္းမငုတ္တို' ကဗ်ာကို (၁၉၄၉) ခု၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔မွာ ေရးတယ္။ ယခု ႏိုုင္ငံျခား ဘာသာ သိပၸံ အေဆာက္အအံု ေနရာမွာ ယခင္က ဘာမွ မရွိ၊ ေတာခ်ဳံ ပိတ္ေပါင္း ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ တုန္းက ဆရာက အင္ယားလမ္းမွာ ေနတယ္။ ဆရာ့ ကေလးေတြ၊ ဆရာ ေဇာ္ဂ်ီ ကေလးေတြ ေခၚၿပီး ညေနဘက္ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ငုတ္တို တခုကို ေတြ႕ရတယ္။ ပင္ေျခာက္ႀကီး တပင္က ေဆာင္းကုန္ ေႏြကူး ေလး႐ူး ကေလး ေဝွ႔လာတဲ့ အခါ အၫြန္႔ ကေလးေတြ ထြက္လာတယ္။ ခံစားမႈ ဆိုတာလည္း ဒီမွာ ေပၚလာတယ္။ အင္မတန္ အိုမင္းတဲ့ သစ္ပင္ ေသာ္မွ ေႏြရာသီဘက္ ေရာက္ရင္ အၫြန္႔ ထြက္လာ ရေသးတယ္။ တို႔ တိုင္းျပည္ ဟာလည္း ဒီလုိပဲ တေန႔ က်ရင္ အၫြန္႔ တက္မွာပဲ ဆိုၿပီး ေပါက္ကြဲ လာတဲ့ ကဗ်ာ ျဖစ္တယ္။"

(ဂ) ေျဗာသံ


"'ေျဗာသံ' ကဗ်ာကို (၁၉၃၄) ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ နည္းျပ ဆရာ လုပ္စဥ္က ဖြဲ႕ဆို ခဲ့တယ္။ ရင္ထဲမွာ ခံစားမႈ ျပင္းထန္ၿပီး ေပါက္ကြဲ ထြက္လာတဲ့ သံခ်ဳိ ကဗ်ာ ျဖစ္တယ္။ ကမာ႐ြတ္ ရဲဌာန အလြန္မွာ ေရွးက ေညာင္ပင္ႀကီး ရွိတယ္။ ပန္းကမာၻလို ေနရာမ်ဳိးမွာ လၻက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ၊ စမူဆာ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ ရွိတယ္။ ဆရာရဲ႕ က်ဴတာ စာေမးပြဲ စစ္ၿပီး ေက်ာင္းပိတ္လို႔ အဲဒီမွာ ထမင္း လာစားတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြ လာစု ၾကတယ္။ ေကာ္ဖီ ေသာက္ၾကတယ္။ အင္းစိန္ လမ္းဘက္က ရွင္ေလာင္း လွည့္လာတယ္။ ျမင္းနဲ႔ ေရႊထီးနဲ႔ ေပါ့ေလ။ ဆရာ ငယ္စဥ္က ရွင္ေလာင္း လွည့္တာ သတိ ရတယ္။ ငယ္စဥ္ ဘဝကုိ သတိရ လြမ္းဆြတ္ တာလည္း ပါတယ္။ ေပ်ာ္တာလည္း ပါတယ္။ အဲဒီ ခံစားခ်က္ကုိ ေအာင့္ မထား ႏိုင္လို႔ ဒီကဗ်ာ ထြက္ေပၚ လာရတယ္။"

(ဃ) တို႔မေလး


"ပထမ ပိုင္းမွာ ေရွးကဗ်ာ တပုဒ္ ျဖစ္တဲ့ --- 'မမေလး အိမ္ေခါင္မိုး ထိုးလာပါတဲ့ ေပဖူးလႊာ ဘာစာလို႔ ေမး ေမးပါနဲ႔ ေအ ယိုးဒယားရယ္နဲ႔ ကုလားကုိ သူခ်ီေတာ့ ကရင္နီ ဟိုေအာင္တပ္ဆီက ဆံျဖတ္ေမာင္စီလို႔ ေရးတယ္ လြမ္းစာတဲ့ေလး။'
ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား တို႔ စစ္ခ်ီ တဲ့ခါ ပါသြားတဲ့ စစ္သားမ်ား ယိုးဒယားကုိ ( အဂၤလိပ္ - ကုလားျဖဴ) စစ္ခ်ီေတာ့ ကရင္နီနယ္ (ယခု - ကယား ျပည္နယ္) ကို ျဖတ္ရတယ္။ သစ္တပ္ - ရန္သူ မဝင္ ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ ေနရာ၊ တပ္ၿမိဳ႕ စခန္းေတြ ခ်ထားၿပီး စစ္ခ်ီ ရတယ္။ ဒါကုိ ေအာင္တပ္လို႔ ေခၚတယ္။ မဂၤလာ ယူထားတဲ့ အမည္ - တပ္ကေန အမ်ဳိးသမီးဆီ စာေရးတယ္။ မိမိ ဌာနီကုိ စာပို႔တာ၊ ထန္း႐ြက္ ေပ႐ြက္ ေတြနဲ႔ ေရးတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ကို ျမင္း ေစတမန္နဲ႔ လႊတ္ရတယ္။ စာေတြ အမ်ားႀကီး ပါလာတယ္။ အိမ္မွာ လူေတြ မေတြ႕ရင္ ေခါင္မိုးမွာ ထိုးထား ခဲ့တယ္။ သူငယ္ခ်င္း ေတြက ဘာစာလည္း ေမးၾကတယ္။ 'ေမးပါနဲ႔ ေအ' ဆိုတဲ့ စကားမွာ အဓိပၸာယ္ အမ်ားႀကီး ပါတယ္။ အလြမ္း ဓာတ္ခံ ရွိၿပီး ညည္းတြားတဲ့ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္တယ္။ ငါ့ 'ေမာင္ - ခ်စ္သူ' စစ္ခ်ီ သြားရာက ေပးလုိက္တဲ့ စာပါေအ။

'ဆံျဖတ္ေမာင္' လို႔ သုံးတာက ေရွးက ျမန္မာ လူမ်ဳိး ေတြဟာ ဆံပင္ ရွည္ရွည္ ထားေလ့ ရွိၾကတယ္။ စစ္ခ်ီ တဲ့ခါ ငွက္ဖ်ား မိၾက၊ ဝမ္းကိုက္ၾက ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆံပင္ ျဖတ္ျပစ္ လုိက္ရတယ္။ စစ္တုိက္ ရတာ ပင္ပန္းမႈကို ေပၚလြင္ ေစတယ္။ ေပတသီး၊ က်ီးတသား။ ထို႔ေၾကာင့္ မဂၤလာ မရွိဟု ယူဆသည္။ နန္းေတာ္ လႊတ္ေတာ္၊ ဘုရင္ မွဴးမတ္တို႔ ေရးစာ၊ မိန္႔စာ တို႔ကို ထန္း႐ြက္ နဲ႔သာ ေရးရတယ္။ ထန္းက အသက္ ရွည္တယ္။ စာခြၽန္ေတာ္ - ထန္းရြက္နဲ႔ ေရးတဲ့ စာေတြ ျဖစ္တယ္။ တဖက္ ခြၽန္ထားလို႔ 'စာခြၽန္ေတာ္' လို႔ ေခၚၾကတယ္။

ဒီကဗ်ာ အရ ေရွးေခတ္ မိန္းခေလး ေတြဟာ စာဖတ္ တတ္တယ္။ စာမတတ္၊ ေပမတတ္ မ်ဳိး႐ုိး မဟုတ္ ျမန္မာ ဘုရင္ေတြ ေခတ္က မိန္းခေလးေတြ စာတတ္ ေပတတ္ ကိုလိုနီေခတ္ ေရာက္မွ မတတ္တာ။

ဒီေနရာမွာ 'ဒို႔မေလး' ဆိုတာ အမည္ မဟုတ္၊ ခ်စ္စႏိုး ေခၚတဲ့ အသုံးသာ ျဖစ္တယ္။ 'မမေလး၊ ပန္စရာ' မမေလး ငယ္ကေမြး ေတာက ေရႊေက်း စသျဖင့္ သုံးသလို တို႔ဆိုတာ ငါတို႔ (ယခုေခတ္) ရဲ႕ ေရွးတုန္းက မေလး (ေရွးျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးေတြ) လို႔ ဆိုလိုတာ ၊ဒုတိယ ပိုဒ္ကို ေရးတာက ေရွးကဗ်ာ တပုဒ္ ျဖစ္တဲ့

'ေ႐ႊဝသြား ပါးလိုက္တဲ့ ေဆာင္ပါေလ လြမ္းသူ႔စာေခြ သည္စာေခြ အေထြေထြပါေလရဲ႕ေလး စီလုိ႔သာကုံးရ စာလုံး တယ္မလွတယ္ မိန္းမလက္ေရး။'
အမ်ဳိးသား ေတြက ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ ကိစၥနဲ႔ အင္းဝကို သြားေနတုန္း အမ်ဳိးသမီး ေတြက ႐ြာမွာ က်န္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ ခ်စ္သူ လင္ေယာက်္ားဆီ စာေရးေလ့ ရွိတယ္။ စာေခြ ဆိုတာ ေပ႐ြက္ ထန္း႐ြက္ေတြ ေပၚမွာ စာေရးၿပီး လိပ္ေခြ ထားလို႔ စာေခြလို႔ ေခၚၾကတာ။ လက္ေရးက မလွမပ၊ မညီမၫြတ္၊ ကႏြဲ႔ကရ လက္ေရး ျဖစ္တယ္။ အင္းဝသြား အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ ေမာင္ကို လူႀကဳံနဲ႔ ပါးလုိက္တဲ့ ကြၽန္မရဲ႕ စာကုိ ယူသြားပါ။ ဆႏၵ ျပင္းျပ လို႔သာ ေရးရ ပါတယ္။ လက္ေရးက တယ္ မလွ ပါဘူး။ ေရွးက စာကို ေပ႐ြက္မွာ ေရးရတာ၊ ေရးေန မက်လို႔ လက္ေရး မလွ ျဖစ္တတ္တယ္။

အထက္ပါ ကဗ်ာ (၂) ပုဒ္ အရ ေရွးျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စာေရး စာဖတ္ (အ - ၂ လုံး ေက်ေၾကာင္း) တတ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေနတယ္။ သိသာ ႏုိင္တယ္။ ျခစ္တယ္ ဆိုတာ ေပ႐ြက္၊ ထန္း႐ြက္ ေပၚမွာ သံကညစ္နဲ႔ ျခစ္ေရး ရတယ္။ 'မေလး ခ်စ္ႏုိင္ ခဲ့ဘူးၿပီ' လုိ႔ သုံးထားတာ၊ က်စြာမင္းရဲ႕ သမီး၊ သံဗ်င္ မင္းသမီး၊ ရခိုင္ နန္းတြင္းသူ မိညဳိ တို႔ဟာ စာေပ ထူးခြၽန္ သူေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ပုဂံေခတ္ ကစ ျမန္မာတုိ႔ စာေပ တတ္ခဲ့တယ္။ သံဗ်င္ မင္းသမီးဟာ ရဟန္း ေတြကို စာခ် ေပးရတဲ့ အထိ တတ္ခဲ့တယ္။ သို႔ေပမယ့္ ကြၽန္ဘဝ ေရာက္လာေတာ့ စာေပ မေလ့လာရ၊ မတတ္ စာေပငတ္တဲ့ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ အိမ္ေထာင္နဲ႔ တကြဲစီေနရတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအဖို႔ စာမေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္၊ အလိမၼာစာမွာရွိဆိုေတာ့ မလိမၼာၾက၊ တရားစာ၊ သတင္းစာ မဂၢဇင္း ဘာမွ မဖတ္တတ္၊ စာငတ္ ေပငတ္၊ အသိ ပညာ မရ၊ ေမာင္းေထာင္း ဆန္ျပာနဲ႔ ေအာက္တန္း က်လြန္း ေနၿပီ။ ေရငတ္ ေျမၾသဇာ ငင္ၿပီး မစိမ္းလန္း မစိုျပည္တဲ့ သစ္ေျခာက္ ပင္နဲ႔ တူတယ္။

ယခု ကံေကာင္း ေထာက္မ လာၿပီ၊ အသုံးလုံး သင္တန္း ဖြင့္ေနၿပီ။ ေန အလြန္ပူတဲ့ ရာသီ လည္းျဖစ္ ပူလြန္းလို႔ တံလွ်ပ္ေရာင္ ထေနတဲ့ တန္ခူး၊ ကဆုန္ က်က္က်က္ ပူတဲ့ ရာသီ မ်ဳိးမွာ အလုပ္ လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ လိုက္ စာသင္ ေနရတယ္။ ထန္းပလပ္တဲ၊ တမာပင္ ေတြမွာ 'ခ်စ္ရိပ္ခို' ဆိုတာ အသုံးလုံး သင္တန္း ေပးတဲ့ လုပ္အားေပး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕ ေမတၲာရိပ္၊ ေစတနာရိပ္၊ ထန္း တမာပင္ တို႔က လူသားကို ေမတၲာ ထားတဲ့ အရိပ္လို႔ ဥပမာ တင္စား ထားတယ္။

'အျမင္ဆန္း' - စာ မတတ္သူ အကန္း နဲ႔တူတယ္။ ေရးတတ္ ဖတ္တတ္ သြားၿပီ။ အရင္က မသိ တာေတြ သိလာၿပီး အံ့ၾသ ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာၿပီ။ ဘဝ သစ္လြင္ ေနၿပီ။ မေလး ဘဝမွာ စည္ကား လာၿပီ၊ 'မ်က္ကန္း' ဆိုတာ ပညာတည္း ဟူေသာ အျမင္ မရွိ သူကို ဆုိတာ။

ယုတ္ညံ့တဲ့ ဘဝ ေဟာင္းဟာ ႐ြက္ေဟာာင္း ေ႐ကြသလို လြင့္သြားၿပီ၊ တန္ခူး လမွာ အ႐ြက္ ေ႐ကြတယ္။ ေ႔ကသြားတဲ့ ဘဝ ဘဝေဟာင္း ေနာက္မွာ အ႐ြက္ အဖူး အငုံေတြ ေဝဆာ လာၿပီ။ အသိဉာဏ္ ပညာ ႐ကြယ္ဝ လာၿပီလို႔ ဆုိလိုတာ။

အသုံးလုံး လုပ္ငန္း စကတည္းက ဆရာ ပါခဲ့တယ္။ အသုံးလုံး ကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ရင္ ဆရာ ပီတိ ျဖစ္ၿပီး ေပါက္ကြဲ အန္ထြက္ လာတဲ့ ကဗ်ာ တပုဒ္ ျဖစ္တယ္။ တို႔အမ်ဳိး ေတြဟာ ေရွး ကတည္းက စာေရး စာဖတ္ တတ္ခဲ့တယ္။ ကိုလိုနီ ဘဝမွာ သူ႕ကြၽန္ ျဖစ္ၿပီး လူျဖစ္ ႐ႈံးခဲ့ ရတယ္။ အဲဒါကို မခံခ်င္ စိတ္လဲ ပါတယ္။ ခု အစိုးရက ဦးစီး ဖြင့္လွစ္တဲ့ အသုံးလုံး လုပ္ငန္းကို အားရ ဝမ္းသာ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ၿပီး ေထာက္ခံ ႀကဳိဆိုတဲ့ သေဘာလည္း ပါတယ္။ အသုံးလုံး လုပ္အားေပး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ကိုေရာ သင္တန္း တက္ခဲ့ သူေတြ အဖို႔ပါ လႈံ႔ေဆာ္တဲ့ သေဘာ တက္႐ကြစြာ လႈပ္ရွား ပါဝင္ ေစလုိတဲ့ တြန္းအား လည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာက စာေပသမား ဆိုေတာ့ တမ်ဳိးသားလုံးကို စာတတ္ ေစခ်င္တယ္။ ကန္ရဲ႕ အတိမ္ အနက္ကို ၾကာ႐ုိး ၾကာစြယ္နဲ႔ တုိင္းသလို တိုင္းျပည္ တခုရဲ႕ အတက္ အက် ကိုလည္း စာေပနဲ႔ တုိင္းလုိ႔ ရတယ္။ စာေပဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးကို မီးေမာင္း ထုိးေပးတယ္။ တို႔ တေတြဟာ စာမ်ားမ်ား ဖတ္ရမယ္။ အလုပ္ မ်ားမ်ား လုပ္ရမယ္။ တာထြက္ ေႏွးေတာ့ ျမန္ျမန္ ေျပးရ မွာေပါ့။ ျမန္ျမန္ ေျပးဖို႔ အတြက္ အားအင္ လိုတယ္။ ဝ မရွိဘဲ ဝိလုပ္လုိ႔ ရပါ့ မလား။ ဒါေၾကာင့္ တို႔ တမ်ဳိးသားလုံး မ်က္စိ ဖြင့္ဖို႔ လိုတယ္။ လူ တဦးစီ တဦးစီ စုလိုက္ေတာ့ မိသားစု မိသားစုေတြ စုလုိက္ေတာ့ ၿမဳိ႔႕၊ ၿမဳိ႕ေတြ စုလိုက္ေတာ့ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ စုလုိက္ေတာ့ တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာ တာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခု လုံးရဲ႔ တာဝန္ဟာ တို႔ တဦးစီရဲ႔ တာဝန္ပဲ။ တို႔ တဦးစီ တာဝန္ ေက်မွ တိုးတက္ ပါမွ တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခုလုံး ေအးခ်မ္းမယ္ ဆိုၿပီး ဆရာ့ စိတ္ထဲမွာ အၿမဲ စြဲေနတယ္။"


ဆရာ မင္းသုဝဏ္က 'တုိ႔မေလး' ကဗ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း မိန္႔ၾကားေသာ စာေပ စကားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 'တုိ႔မေလး' ကဗ်ာ မူရင္းကုိ ေဖာ္ျပ လုိက္ပါသည္။ တို႔မေလး ကဗ်ာသည္ အသုံးလုံး ကဗ်ာ တပုဒ္ ျဖစ္၍ 'အလင္းေစ်းႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အျခား ကဗ်ာမ်ား' စာအုပ္တြင္ ပါဝင္ ပါသည္။-

'တုိ႔မေလး'


အိမ္ေခါင္မိုးမွာ သူထုိးလာသည္။

ေပလႊာစာခ်ပ္၊ အေဝးရပ္က

ဆံျဖတ္ေမာင္ေရး၊ အလြမ္းေတးကို

မေလးဖတ္ႏုိင္ခဲ့ဖူးၿပီ။


ေ႐ႊဝသို႔သြား၊ ခ်စ္သူအားလွ်င္

မွာၾကားပို႔ေလ၊ လြမ္းစာေခြဟု

မေျပမလွ၊ ႏြဲ႕လ်လ်ႏွင့္

မိန္းမလက္ေရး၊ ငယ္ေသးေသးကုိ

မေလးျခစ္ႏိုင္ခဲ့ဖူးၿပီ။

သို႔ပင္ျဖစ္လည္း

ခ်စ္သူႏွင့္ေဝး၊ တို႔မေလးကား

ေရးလည္းမတတ္၊ ဖတ္မတတ္ႏွင့္

စာငတ္ေပငတ္၊ အသိငတ္သည္

မတ္တတ္ေျခာက္သည့္ သစ္ပင္လို။

ကံေထာက္မ၍ ၊ဤယေန႔မူ

ေႏြေငြ႔လွ်ပ္လွ်ပ္၊ ပူစပ္စပ္တြင္

ထန္းပလပ္ရိပ္၊ တမာရိပ္၌

ခ်စ္ရိပ္ခိုဝင္၊ စာကို သင္ေသာ္

မပင္မပန္း၊ အျမင္ဆန္းသည္

မ်က္ကန္းမေလး ျမင္ေလၿပီ။



(င) ဖိုးေမာင္လာၿပီ


"ဆရာတို႔ ငယ္စဥ္က အဂၤလိပ္ စာထဲမွာ (Ballad) ေခၚတဲ့ ကဗ်ာ တမ်ဳိး၊ ျမန္မာလို ဝတၴဳ ေၾကာင္းပါတဲ့ ကဗ်ာ (Story poem) ကို ဆိုလိုတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ အေနနဲ႔ ကဗ်ာ သင္ေပးတဲ့ အခါ ပ်ဳိ႕ႀကီး ေတြသာ ရွိတယ္။ အပိုဒ္ ေပါင္း ၁၀၀ -၂၀၀ ပါတာခ်ည္း ေတြ႕ရတယ္။ ရွည္တာလည္း ပါ။ ေရွးက ဗုဒၶ ဘာသာကို မွီေရးတဲ့ ကဗ်ာ ဆုိေတာ့ အထက္တန္း အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ေတြကို သင္ေပးဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္၊ လူဆို တာလည္း လူမွန္း သိကတည္းက ပုံကို နားေထာင္ လာၾကေတာ့ ေစာေစာက ဝမ္းထဲက ထြက္လာတဲ့ ကဗ်ာ အျပင္ ၊ ပုံျပင္ ပါတဲ့ ကဗ်ာကိုု သင္ေပး ရရင္ ေကာင္းမယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ဝင္ စားမယ္ ဆိုတဲ့ ဆႏၵ ျဖစ္လာတယ္။ ဆရာ တို႔က အဂၤလိပ္ စာေပ ကိုလည္း ေလ့လာ ခဲ့တယ္။ ဆရာက (Ballad) ကဗ်ာ ပုံစံ အတိုင္း ပုံျပင္ ကဗ်ာ ေရးမယ္ ဆိုၿပီး ေရးတယ္။ ေရးေတာ့ ဒီ ပုံျပင္ဟာ တကယ္ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ ဒီကဗ်ာမွာ ဆရာ့ ေစတနာက လူတုိင္းဟာ ကုိယ့္ရပ္႐ြာ တေျမတည္း ေန တေရတည္း ေသာက္ အက်ဳိးကုိ ေဆာင္႐ြက္ ရမယ္လို႔ တရား ေဟာခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ ရပ္႐ြာသား၊ တုိင္းသား ျပည္သား၊ ကမာၻသူ ကမာၻသား အက်ဳိးကို လူတုိင္း ေဆာင္႐ြက္ သင့္တယ္။

ကုေဋ ကုေဋာ ခ်မ္းသာတဲ့ သူေဌးက ဇရပ္၊ ေဆး႐ုံ ေဆာက္မွ သာလွ်င္ တုိင္းျပည္ အက်ဳိး ေဆာက္႐ြက္တာ မဟုတ္၊ တံငါသည္ ေသာ္မွ ကိုယ့္ရပ္သူ ရြာသားမ်ား ငါးစိမ္း ငါးစို စားရေအာင္ ရပ္႐ြာ အက်ဳိး ေဆာင္႐ြက္ ရတယ္။ ေနာက္ဆုံး ႐ြာသူ ႐ြာသားေတြ ဓားျပ လက္ထဲ မက်ေအာင္ အသက္ စေတး သြားတယ္။ အဲဒီလို ပရဟိတ ေဆာင္႐ြက္သူ ဘယ္ အဆင့္အတန္း ဘယ္အလြာမွာ မဆို ရွိတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ တုိင္းသစ္ ျပည္သစ္ ထူေထာင္ရာမွာ ဒီလို ပုဂၢဳိလ္ေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာတို႔ ကဗ်ာ ဝါသနာ ပါတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အဲဒီစိတ္ ေပၚေအာင္ ဆိုၿပီး ေရးတာ၊ ဒီမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိတယ္။ ပုံစံက ကဗ်ာ ပုံျပင္ ပုံစံ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ပရဟိတ ေဆာင္ရြက္ ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵ အေျခခံၿပီး ကဗ်ာ ေရးတာ။ တတိယ အခ်က္က စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းတဲ့ ေခတ္ မဟုတ္၊ လူတန္းစား မေ႐ြးတဲ့ ေခတ္မွာ တံငါလို နိမ့္က် ဆင္းရဲတဲ့ လူတန္းစားေသာ္မွ တိုင္းျပည္အက်ဳိး ေဆာင္႐ြက္ ႏုိင္တယ္ ဆုိတာ သိေစ ခ်င္တယ္။ ဒီကဗ်ာမွာ သူတလည္း ပါတယ္။ ရသလည္း ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သုတ ရသ စာေပလို႔ ေခၚတယ္။"


(စ) ေပါကၠံျပည္၌


ၾကားလုိေသးသည္၊ ေပါကၠံျပည္၌ ေနျခည္ေရာင္ၿဖဳိး၊ ယာခ႐ုိးတြင္ ေ႐ႊခ်ဳိးသံသာကူသည္ကုိ။ နမ္းလိုေသးသည္၊ ေပါကၠံျပည္၌ စိတ္ၾကည္ရာဇ၊ ကုမာရ၏ ေမြးဖဂုဏာ၊ တုံ႔ျပန္ပါသည္ ေမတၲာရနံ႔ၾကဴသည္ကို။ ဖူးလိုေသးသည္၊ ေပါကၠံျပည္၌ ေရာင္ျခည္ဝင္းပ၊ ေက်ာင္းဂူလွဟု ျမန္မာ့ဦးစြန္းလူသည္ကို။


(၁၉၄၆)


"(၁၉၄၆) ခုႏွစ္မွာ ေရးတယ္။ (၁၉၄၅) မွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႔ မဂိုလမ္း (ေ႐ႊဘုံသာ လမ္း) မွာ အေရးေပၚ တကၠသိုလ္ ဖြင့္တယ္။ (၁၉၄၅) မွာ ကထိက အျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္း ခံရတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္ ကြၽန္ဘဝ ရွိေသးတယ္။ ဆရာတို႔ ေခတ္က လူေတြက ဝမ္းထဲမွာ လြတ္လပ္ေရး ရဖုိ႔ အၿမဲ ရွိတယ္။ ဘာေတြးေတြး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ ႀကီးပြား ခဲ့တာ၊ သူရဲေကာင္း ထြက္ခဲ့တာ၊ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံ ျဖစ္တဲ့ ပုဂံ ျပည္ကို တေခါက္ သြားလည္ၿပီး ျမန္မာ အႏုပညာ လက္ရာ မ်ားရဲ႔ ရသကို ခံစား ခ်င္စိတ္ ေပၚလာတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္က ရာဇကုမာရဟာ သူ႔ ဖခင္က ထီးနန္း စည္းစိမ္ မေပး ေျမးကို ေပးေပမယ့္ ဖခင္ကို စိတ္မဆိုးဘဲ၊ အမွ်ေဝ၊ ေက်းဇူးဂုဏ္ ေဖာ္တယ္။ မုန္းစရာ ေကာင္းတာကုိ ခ်စ္တဲ့ စိတ္နဲ႔ အမ်က္ ေဒါသကို ေတာ္လွန္တဲ့ သူရဲေကာင္းမ်ဳိး ေရွးက ေပၚခဲ့တယ္။ ခုလည္း ေပၚေစ ခ်င္တယ္။ ျမန္မာ တုိ႔ဟာ ကိုယ့္ထီး၊ ကိုယ့္နန္း၊ ကုိယ့္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ျပန္ျဖစ္ ေစခ်င္တဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႔ ေပါက္ကြဲ ထြက္လာတဲ့ ကဗ်ာ ျဖစ္တယ္။ အေတြ႕ အႀကဳံေပၚ မူတည္ၿပီး ခံစား ဖူးတာ ေတြကို မူတည္ၿပီး သိုသိပ္ မထားႏုိင္လို႔ ေပါက္ကြဲ လာတဲ့ ကဗ်ာ ရသ စာေပေပါ့။ (၁) သဘာဝတရား (၂) ပတ္ဝန္းက်င္ (၃) လူတို႔၏ က်ဳိးစား အားထုတ္ မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာေသာ ယဥ္ေက်းမႈ 'ေပါက္ကၠံျပည္' ေခၚတာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တခုလုံး ေရွး႐ႈ ေစတနာ ထားၿပီး ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ကဗ်ာစိတ္ ၊ စစ္ၿပီး ခါစ (ဒုတိယ ကမာၻ စစ္) မွာ ျမန္မာ လူမ်ဳိး အေနနဲ႔ အလူးအလဲ စစ္ဒဏ္ ခံရလုိ႔ သဘာဝရဲ႕ အလွကို ေမ့ေပ်ာက္ ခဲ့ရတယ္။ ဆင္းရဲ ပင္ပန္း ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သားတုိ႔ရဲ႕ နဂို ရွိၿပီး ေမတၲာ ဂ႐ုဏာ စိတ္ေတြ ကလည္း ခ်ဳိ႕တဲ့ ကုန္တယ္။ ဘိုး၊ ေဘး၊ ဘီ၊ ဘင္က ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအုံ ေတြဟာ မီးေလာင္ ျပာက် ကုန္ၿပီး စစ္ၿပီးတဲ့ အခါ စဥ္းစားဉာဏ္ ရွိတဲ့ သူတိုင္းမွာ ေပၚေပါက္ လာတဲ့ စိတ္က ျပန္လည္ ထူေထာင္ဖုိ႔။

အဲဒီ အခ်က္ (၃) ခ်က္က ဆရာ့ အဖို႔ ထီးထီးႀကီး ေပၚလာတယ္။ တို႔ ဘိုးေဘး ဘီဘင္ လက္ထက္က သာယာ ခဲ့တဲ့ ေရေျမ ေတာေတာင္ သဘာဝ၊ ေလ၊ ငွက္ေတြ ျပန္လည္ ႐ႊင္႐ႊင္ပ်ပ် ျဖစ္တာေတြ ျမင္ခ်င္ လာတယ္။ ျမန္မာ စာေပ ေပၚတာ၊ ပုဂံ ေခတ္က ျမန္မာစာ အေနနဲ႔ ခုထိ ေက်ာက္ထက္ အကၡရာ တင္ရွိတာ ရာဇကုမာရ ေက်ာက္စာ (သို႔) ျမေစတီ ေက်ာက္စာ ဒီ ေက်ာက္စာထဲ ပါတဲ့ အေရးအႀကီးဆုံး အႏွစ္သာရက ေက်းဇူး တုံ႔ျပန္မႈ၊ ျမန္မာ စာေပရယ္လို႔ ပြဲဦး ထြက္လုိက္တဲ့ စာမွာကို ေက်းဇူး တုံ႔ျပန္မႈ တရားဟာ ထီးထီးႀကီး ေပၚေပါက္ လာတယ္။ သာမန္ လူတုိ႔ သိတဲ့ ေက်းဇူးမ်ဳိး မဟုတ္၊ ေျမးကို ထီးနန္း ေပးၿပီး မိမိကို မေပး ေသာ္မွ စိတ္မဆိုး၊ စိတ္မကြက္၊ ၿငဳိျငင္မႈ မရွိ၊ ေကြၽးေမြး ျပဳစု ခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးကို ေထာက္ထား၊ ဒီ ေမတၲာ စိတ္ဟာ ေက်းဇူး သိတတ္တဲ့ စိတ္ ကေလးဟာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ အတြင္းမွာ ညႇဳိးမွိန္ သြားတယ္။ ျမန္မာ လူမ်ဳိး အေနနဲ႔ လူမ်ဳိး မေ႐ြး ၊ ငါးပါး သီလ ေစာင့္ရမယ္ ဆုိတာ ညႇဳိးငယ္ သြားၿပီး ခိုးစရာရွိ ခိုးမယ္၊ တုိက္စရာရွိ တုိက္မယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ကေလး ေခါင္းေထာင္ ထလာတယ္။ အဲဒီစိတ္ ျမန္မာ့ အေျခခံ ကိုယ္က်င့္ တရား ညႇဳိးမွိန္ သြားၿပီ ဆိုၿပီး ဒုတိယ အပိုဒ္ ေရးတာ နမ္းလုိ ေသးသည္ ဆိုတာက ယခင္ အေျခ အေနမ်ဳိး ျပန္ျဖစ္ ေစခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာ။

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ စကားေျပ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု စတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားဟာလည္း စစ္ အတြင္းမွာ စစ္ဒဏ္ ဗုံးဒဏ္ေၾကာင့္ ကဗ်ာ မေရးႏုိင္၊ ဝတၴဳ မေရးႏုိင္၊ ယဥ္ေက်းမႈကို မလုပ္ႏုိင္၊ ေျပးလြား ေနရလုိ႔ ဘိုးေဘး ဘီဘင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္စီး သြားတယ္။ တကၠသိုလ္ အေဆာက္အအုံ၊ စာၾကည့္တုိက္၊ ျပာပုုံ ဘဝ ေရာက္ခဲ့ ရတယ္။ အဲဒါ ေတြကို ျပန္ၿပီး ျမင္ခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ ဆႏၵကို မ်ဳိသိပ္ မထား ႏုိင္လို႔ ေပါကၠံ ျပည္၌ ဆိုတဲ့ ကဗ်ာဟာ ေမြးဖြား လာရတယ္။"


ဗိုလ္မွဴး ဘရွင္၊ ဦးဘိုေက၊ ဦးဝန္ (ဆရာ မင္းသုဝဏ္)၊ မစၥတာ လု(ခ္)

(ဆ) ဆရာ မင္းသုဝဏ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ေအာက္ပါ ေမးခြန္း မ်ားကို ေမးျမန္း၍ ဆရာက ျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။


ေမး ။ ။ ဆရာ့ အေနနဲ႔ ကဗ်ာ တပုဒ္ကုိ ေရးစပ္ရာတြင္ မည္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရးပါ သလဲ ဆရာ။


ေျဖ ။ ။ ကဗ်ာတပုဒ္ စာတပုဒ္ ေရးတဲ့ အခါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ုိး႐ိုး ေျပာရမယ္ ဆုိလွ်င္ မိမိ ဝမ္းထဲတြင္ ေအာင့္မထား ႏုိင္လို႔ ထုတ္ေျပာ လုိက္ျခင္း၊ ထုတ္ေရး လုိက္ျခင္း ပါပဲ။ တနည္း အားျဖင့္ မိမိ ေျပာလုိတဲ့ စကား ေတြကို ထုတ္ေရး တာကို ဥဒါန္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ပါဠိ စကား အစစ္ ကေတာ့ 'ဥဒါန' ပါ။ 'ဥဒါန' ၏ ပုဒ္နက္ ကေတာ့ အသက္ ႐ူထုတ္ျခင္းလုိ႔ အဓိပၸာယ္ ရတယ္။ ရင္ထဲမွာ ျပည့္က်ပ္ ေနလို႔ အန္ထြက္ လာတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ကိုပဲ ဆိုရာ ေရာက္တယ္။ ဒီေနရာ မွာေတာ့ ပါဠိ စကား 'ဥဒါန' နဲ႔ အဂၤလိပ္ စကား Inspiration ကို ဆက္သြယ္ ၾကည့္ရင္ ျဖစ္ႏုိင္ လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အေနာက္ ႏုိင္ငံသားေတြ ကဗ်ာ ေရးရာမွာ (Inspration) ပါမွ ကဗ်ာေကာင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ ဆရာတုိ႔ ျမန္မာ ေတြမွာလည္း ဥဒါန္း သေဘာ ပါမွ ကဗ်ာေကာင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိခ်င္ ပါတယ္။ 'ဥဒါန' နဲ႔ Inspration သေဘာခ်င္း တူေပမယ့္ ပုဒ္ အနက္ခ်င္းေတာ့ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ 'ဥဒါန' က အသက္႐ူ ထုတ္ျခင္းလုိ႔ အနက္ ထြက္ပါတယ္။ Inspiration က အသက္႐ူ သြင္းျခင္းလို႔ အနက္ ထြက္ပါတယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ ထဲကို ဘာမ်ား ႐ူသြင္း သလဲ ဆိုသည္ကို ကဗ်ာနတ္က ကဗ်ာ ဆရာ၏ ဝမ္းထဲကို ကဗ်ာ ဓာတ္ေတြ ႐ူသြင္း တယ္လုိ႔ မွတ္ရ ပါတယ္။ သို႔မွသာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ကဗ်ာေတြ ထြက္ေပၚ လာႏုိင္ ပါမယ္။ ေနာက္ဆုံး ေျပာရ ရင္ေတာ့ ကဗ်ာ ေရးတဲ့ အခါ မဗ်ာ မစပ္မီ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဆုိတာ မရွိဘူး။ ေနာက္မွ မိမိ ရင္ထဲမွ ခံစားခ်က္ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ေရးလုိက္ တာပါပဲ။


ေမး ။ ။ ဆရာ မည္သည့္ အသက္ အ႐ြယ္က စၿပီ ကဗ်ာ ေရးပါ သလဲ။


ေျဖ ။ ။ ဆရာ အသက္ (၁၃) ႏွစ္က စၿပီး ကဗ်ာ ေရးခဲ့ ပါတယ္။


ေမး ။ ။ ကေလး ကဗ်ာမ်ား ကိုေရာ ဘယ္ အခ်ိန္က စၿပီး ေရးခဲ့ပါသလဲ။ ဘယ္ ကဗ်ာကို အရင္ဆုံး ေရးခဲ့ ပါသလဲ ဆရာ။


ေျဖ ။ ။ ကေလး ကဗ်ာမ်ား ကိုေတာ့ (၁၉၃၁) ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန႔က စၿပီး ေရးခဲ့ ပါတယ္။ ဆရာ ပထမဆုံး ေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာ ကေတာ့ 'သေျပသီးေကာက္' ကဗ်ာေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမး ။ ။ ဆရာ စာေရးဆရာ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာ ရပါ သလဲ။


ေျဖ ။ ။ ဆရာ့ အေနနဲ႔ စာေရး ဆရာ ျဖစ္လာ ရတဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အရွည္ႀကီး ပါပဲ။ အဲဒါကို ရွင္းရွင္းေလး ေျပာျပ ရမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ဆရာ ႀကီးျပင္း ခဲ့ရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကို အရင္ ေျပာျပ ပါ့မယ္။ ဆရာ ငယ္စဥ္က ေနခဲ့တဲ့ ဆရာ့ရဲ႕ ဇာတိ ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမဳိ႕ရဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္က ဆရာ ကဗ်ာ ဖြဲ႕ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး သလိုပဲ။ ဆရာ ငယ္စဥ္က ေနခဲ့တဲ့ အိမ္ဟာ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမဳိ႕ ေတာင္ဘက္ပိုင္း နာတာပူခ်ဳိး (ယခု မင္းသုဝဏ္လမ္း) ထိပ္မွာ ရွိတယ္။ ဆရာ့ အိမ္ေရွ႕ မွာေတာ့ ေခ်ာင္း ရွိတယ္။ ေခ်ာင္း ကမ္းစပ္မွာ လမုပင္ေတြ၊ ခရာခ်ဳံေတြ၊ ေနာက္ၿပီး သေျပပင္လဲ ရွိတယ္။ အဲဒီ ေခ်ာင္းမွာ ဆရာ တုိ႔ဟာ ကေလး ဘဝ မိုး႐ြာတဲ့ ေန႔တိုင္း ေလွငယ္ တစင္းနဲ႔ ေခ်ာင္းထဲမွာ ေလွာ္၊ သေျပသီး မွည့္ေလးေတြ ေကာက္၊ ဆရာ့ အိမ္ေခါင္း ရင္းက ဆရာ့ အေဒၚ အိမ္ရဲ႕ ခေရပင္က ခေရ ပန္းေလးေတြ ခူးၿပီးေတာ့ ေ႐ကြပန္းကန္ကြဲ ေစ့ေလး ေတြနဲ႔ ပန္းေရာင္းတန္း ကစား ရတာ တယ္ၿပီး ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းခဲ့ တာပဲကြယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆရာတို႔ အိမ္ရဲ႕ အေရွ႕ ဘက္မွာဆို စိမ္းစို ေနတဲ့ ဓနိၿခံေတြ၊ အုန္းၿခံေတြ၊ လယ္ကြင္းေတြ ရွိတယ္။ ဆရာ ငယ္ငယ္က ကြမ္းၿခံကုန္းၿမဳိ႕ ဆုိတာလည္း ႐ြာႀကီး တ႐ြာေလာက္သာ ရွိတာကိုးကြဲ႕။ ဆရာ့ အိမ္ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ မွာလဲ ဆရာ့ ေသြးသား မကင္းတဲ့ သူေတြ ေနတယ္။ တျခား လူေတြ ကလဲ တ႐ြာတည္း သားေတြ ဆိုေတာ့ ေဆြမ်ဳိး လိုပဲ ရင္းႏွီး ၾကတယ္။ ခင္မင္ ၾကတယ္။ ႐ိုင္းပင္း ၾကတယ္။ ဝါတြင္း ကာလ ဥပုသ္ေန႔ ဆုိရင္ ဆရာတို႔ ငယ္ငယ္ေလး ကတည္းက အဘတို႔၊ အေမတို႔၊ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းကို သီလ ယူသြားရင္ လုိက္သြား ၾကတယ္။ လူႀကီး ေတြနဲ႔ အတူ ဥပုသ္ သီလ ေဆာက္တည္ ၿပီးမွ ညေနေစာင္းမွ အိမ္ျပန္ လာၾကတယ္။ ဆရာ တုိ႔က ကေလး ဆုိေတာ့ ဥပုသ္ ရတယ္ လုိ႔ေတာ့ သိပ္မရွိဘူး ေပါ့ကြယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆရာ တို႔ဆီမွာ လယ္သမား၊ ေခ်ာင္းသမား မ်ားတယ္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် လယ္လုပ္ သူေတြ ဘယ္ေလာက္ ပင္ပန္းတယ္၊ ဘယ္လုိ ေနၾက ရတယ္၊ လယ္ယာ လုပ္ကုိင္ၿပီး သီးႏွံ ေပၚခ်ိန္မွာ စပါး ေရာင္းခ်ၿပီး ရွင္ျပဳ၊ ရဟန္းခံ အလွဴပြဲ ေတြကို သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္း က်င္းပ ၾကတယ္ ဆုိတာ ဆရာ့ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႕ ေတြေလ။ ဆရာက ေတာမွာ ႀကီးျပင္း ခဲ့ရသူ ဆိုေတာ့ ေက်း႐ြာက လယ္သမား ေတြရဲ႕ ဘဝ၊ ေက်း႐ြာ စ႐ုိက္ ေတြကို ႏွစ္သက္ တာႏွင့္ အမွ် ဆရာ သူတုိ႔ ဘဝကုိ ခံစား မိတယ္။ အဲဒီက စၿပီး ဆရာ ကဗ်ာ ေတြကို ေရးမိတယ္။ ရန္ကုန္ ေရာက္ေတာ့လဲ မိဘႏွင့္ ႐ြာကို လြမ္းတုိင္း ဆရာ ကဗ်ာကို ေရးျဖစ္ သြားတာပဲ။


ေမး ။ ။ ဆရာ မည္သည့္ အခ်ိန္ အခါ မ်ဳိးမွာ စာေရး တတ္ပါ သလဲ ဆရာ။


ေျဖ ။ ။ ဆရာ့ အေနနဲ႔ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အာ႐ုဏ္ မတက္မီ အခ်ိန္မွာ ေရးေလ့ ရွိပါတယ္။


ေမး ။ ။ ဆရာ ငယ္စဥ္က မည္သို႔ေသာ စာေပကို ႏွစ္သက္ စြဲလမ္း ခဲ့ပါ သလဲ ဆရာ။


ေျဖ ။ ။ ေဝါဟာရ လိနတၲ ဒီပနီ၊ ေဝါဟာရ ပကာသနီ၊ ဘာသာစုံ အဘိဓာန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


ေမး ။ ။ ဆရာရဲ႔ ပထမဆုံး ပုံႏွိပ္ ခံရတဲ့ ကဗ်ာက ဘယ္ကဗ်ာ ပါလဲ၊ ဘယ္ႏွစ္ ခုႏွစ္မွာ ပုံႏွိပ္ ခံရ ပါသလဲ။ ဘယ္ မဂၢဇင္းမွာ ပုံႏွိပ္ျခင္း ခံရတယ္ ဆုိတာ သိပါ ရေစ ဆရာ။


ေျဖ ။ ။ ဆရာရဲ႕ ပထမဆုံး ပုံႏွိပ္ျခင္း ခံရတဲ့ ကဗ်ာ ကေတာ့ 'မိုးရာသီဘြဲ႕' ျဖစ္ၿပီး (၁၉၂၆) ခု ဇူလိုင္လထုတ္ ဒဂုန္ မဂၢဇင္းမွာ ပထမဆုံး ေဖာ္ျပျခင္း ခံရ ပါတယ္။


ေမး ။ ။ ဆရာ့ စာေတြ ေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးေသာ စာေပႏွင့္ စာေရးဆရာ ကိုလည္း သိပါ ရေစ ဆရာ။


ေျဖ ။ ။ ဆရာ့ စာေပ ေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးတဲ့ စာေရးဆရာနဲ႔ စာေပ ကေတာ့ ရွင္မဟာ ရဌသာရရဲ႕ ရတုနဲ႔ ပ်ဳိ႕မ်ား၊ ရွင္ဥတၲမေက်ာ္၏ ေတာလားႀကီး၊ န၀ေဒးႀကီး၊ နတ္ရွင္ေနာင္၊ စိႏၲေက်ာ္သူ တို႔ရဲ႔ ရတုေတြ၊ မယ္ေခြရဲ႕ အဲခ်င္း၊ ပေဒသရာဇာ၏ တ်ာခ်င္း၊ ေနာက္ၿပီး ဆရာႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ ေလးခ်ဳိးႀကီးေတြ၊ ဆရာ ေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ ကဗ်ာေတြ၊ မုံေ႐ြး ဆရာေတာ္ရဲ႕ သမႏၱစကၡဳ ဒီပနီ၊ ဦးၿခိမ့္ရဲ႕ ကဝိ လကၡဏာ ဒီပနီတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမး ။ ။ ဆရာ အႏွစ္သက္ဆုံး ႏုိင္ငံျခား စာေရး ဆရာေတြ ကိုလည္း ေျပာျပ ေစခ်င္ ပါတယ္။


ေျဖ ။ ။ ဆရာ အႏွစ္သက္ဆုံး ႏုိင္ငံျခား စာေရး ဆရာေတြ ကေတာ့ William Wordsworth, John Keats, Richard Jeffeief, John Colare တို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။


ေမး ။ ။ ဆရာ အမ်ားဆုံး ပါဝင္ ေရးသား ခဲ့ေသာ စာနယ္ဇင္း အမည္ ကိုလည္း သိပါ ရေစ။


ေျဖ ။ ။ ဆရာ အမ်ားဆုံး ပါဝင္ ေရးခဲ့တဲ့ မဂၢဇင္း ကေတာ့ ႐ႈမဝ မဂၢဇင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမး ။ ။ ဆရာ ေရးသား ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြ ထဲက ဆရာ အႏွစ္သက္ဆုံး ကဗ်ာက ဘယ္ကဗ်ာ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ သိပါ ရေစ။


ေျဖ ။ ။ ဆရာ့ အေနနဲ႔ ဆရာ စပ္ဆုိ ထားတဲ့ ကဗ်ာ ေတြကို ဘယ္ကဗ်ာ ကိုေတာင္မွ အႏွစ္သက္ဆုံးလုိ႔ ေျပာဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ဥပမာကြယ္ - မိဘက သားသမီး ေတြကုိ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိရွိ အဲဒီ သားသမီး ေတြကို တန္းတူ ခ်စ္ၾက သလိုေပါ့။ ဆရာလည္း ဆရာ ေရးထား ၿပီးသမွ် ကဗ်ာေတြ အားလုံးကို ႏွစ္သက္ ပါတယ္။


ေမး ။ ။ ဆရာႏွင့္ ေခတ္ၿပဳိင္ စာေရး ဆရာမ်ား ကိုလည္း သိပါ ရေစ ဆရာ။


ေျဖ ။ ။ ဆရာႏွင့္ ေခတ္ၿပဳိင္ စာေရး ဆရာေတြ ကေတာ့ သိပၸံ ေမာင္ဝ၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ဦးေအးေမာင္၊ တက္တိုး၊ ဇဝန၊ သုခ၊ ဗိုလ္မွဴး ဘေသာင္း၊ ေမာင္ထင္၊ တိုက္စိုး၊ သခၤါ၊ သိန္းေဖျမင့္ တုိ႔ပဲ ျဖစ္ၾက ပါတယ္။


ေမး ။ ။ ကေလး ကဗ်ာ မ်ားကို ေရးစပ္ရာတြင္ ကေလးမ်ား အေပၚ ထားရွိတဲ့ ဆရာ့ရဲ႕ ေစတနာနဲ႔ ခံစားမႈ ကိုလည္း သိပါ ရေစ။


ေျဖ ။ ။ ကေလး ကဗ်ာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ ေျပာရ ရင္ေတာ့ ဆရာ့ မိဘေတြက စရ ပါမယ္။ ဆရာ အခုလို ပညာတတ္ တေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ေအးေအး ေဆးေဆး လုပ္ကိုင္ ႏုိင္ေအာင္ ပညာ သင္ေပး ၾကတဲ့ ဆရာ့ရဲ႔ လက္ဦး ဆရာေတြ ကေတာ့ ဆရာ့ မိဘေတြ ပါပဲ။ ဆရာ့ မိဘ ေတြဟာ သူတုိ႔ ကိုကေတာ့ ပညာကုိ ေကာင္းမြန္စြာ မသင္ ခဲ့ရေတာ့ လယ္ အလုပ္၊ ကုန္သည္ အလုပ္ပဲ လုုပ္ၾက ရေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ သားျဖစ္တဲ့ ဆရာ့ ကိုေတာ့ ပညာတတ္ တေယာက္ ျဖစ္ေစ ခ်င္တယ္။ ဆရာ့ မိဘ ေတြမွာ ဒီလုိ အျမင္မ်ဳိး ရွိလို႔ ဆရာ ပညာ သင္ႏုိင္ ခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဆရာရဲ႕ လက္ဦး ဆရာဟာ ဆရာ့ မိဘေတြ ပဲလုိ႔ ဆိုတာပါ။

ဆရာ့ရ႕ဲ ပထမ ေက်ာင္းဟာ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမဳိ႕ ေတာင္ဘက္ပိုင္းက နာတာပူခ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ေက်ာင္းကေတာ့ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမဳိ႕ က်ားေက်ာင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တတိယ ေက်ာင္းကေတာ့ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမဳိ႕ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းမွာ ဆရာ ေရးသားတဲ့ ကေလး ကဗ်ာေတြ ေပါက္ဖြား လာခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိ ဆုိရ သလဲ ဆုိရင္ (၁၉၃၉) ခုႏွစ္ မွာေပါ့ ဆရာ ကလည္း ပထမႏွစ္ ဝိဇၨာ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိလို႔ ၿပီးခ်ိန္ ဆရာ့ မိဘေတြ ကလည္း စီးပြား ပ်က္ခ်ိန္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာဟာ ဇာတိ ျဖစ္တဲ့ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမဳိ႕ကို ျပန္ၿပီး ကြမ္းၿခံကုန္းၿမဳိ႕ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမွာပဲ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး လုုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိ လုပ္ေနရာက အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဌာနက ထုတ္ေဝ ၫႊန္ၾကားတဲ့ ပညာေရး ျပကၡဒိန္ကို ဖတ္လုိက္တဲ့ အခါမွာ ဆရာ့ အေနနဲ႔ အလြန္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အေၾကာင္းတရပ္ ပါလာခဲ့တယ္။ ဒီအေၾကာင္းကေတာ့ ကေလးငယ္ ေတြကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ ေပၚလာေအာင္ ပညာ လိုခ်င္မႈ သတၲိ ရွိမႈေတြ ကေလးမ်ား စိတ္ထဲတြင္ ကိန္းေအာင္း လာေအာင္ ကေလးေတြကို သီခ်င္း သင္ေပး ရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ။

ဆရာ့ အေနနဲ႔ ကလည္း ကေလးေတြ စိတ္ထဲမွာ ဒီလို ခံစားခ်က္ ေလးေတြ ေပၚလာေအာင္ ကဗ်ာ စပ္ေပးခ်င္တဲ့ ေစတနာ ျဖစ္ေပၚ လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလို ကေလး ကဗ်ာမ်ဳိး ေရးစပ္ ရမယ္ ဆိုတာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ စဥ္းစား ခဲ့တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ ကလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ကေလးေတြ အတြက္ သီးျခား စပ္ထားတဲ့ ျမန္မာ ကေလး ကဗ်ာ ဆိုတာ ကလည္း စနစ္တက် မရွိဘူးေလ။ အဂၤလိပ္ ကေလး ကဗ်ာပဲ ရွိတာ ပါကလား။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာလည္း ျမန္မာ ကေလး ေတြနဲ႔ နီးစပ္ၿပီး ျမန္မာ ကေလးေတြ ႏွစ္သက္မယ့္ ကဗ်ာမ်ဳိး စပ္ဖို႔ စိတ္ကူးတယ္။ ဒီအခါမွာ ကေလး ေတြဟာ ဘာ အေၾကာင္းကုိ ၊ ဘယ္လုိ အေၾကာင္း ေတြကို သူတုိ႔ စိတ္ဝင္ စားမလဲ ဆုိတာ စဥ္းစားရင္း ဆရာ့ရဲ႕ ငယ္စဥ္ ကေလး ဘဝက ႏွစ္သက္ စြဲလမ္းျခင္း ျဖစ္ခဲ့ ရတဲ့ ကေလး ဘဝ ေပ်ာ္ရႊင္ ပုံေလး ေတြဟာ ဆရာ့ စိတ္မွာ အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚလာ ၾကတယ္။ အဲဒီလို ဆရာ ငယ္စဥ္က ေပ်ာ္႐ႊင္ ခဲ့သလို ကေလး ေတြလည္း ေပ်ာ္႐ႊင္ ကစား ရတာကုိ ႏွစ္သက္ လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္လို႔ ဆရာ ငယ္စဥ္က အေၾကာင္းေလး ေတြကိုပဲ ကေလးေတြ အတြက္ ကေလး ကဗ်ာ ျဖစ္ေအာင္ ကဗ်ာ ေရးဖြဲ႔ ေပးခဲ့တယ္။

၁၉၃၁ ခု ဇြန္လ၊ (၁၁) ရက္မွာ 'သေျပသီးေကာက္' ကဗ်ာကို စတင္ၿပီး ေရးခဲ့တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကေလးမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးကုိ စဥ္းစားၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ အက်ဳိး အတြက္သာ အာ႐ုံ စိုက္ေန ခဲ့တဲ့ အတြက္ တကၠသိုလ္ ကိုလည္း စိတ္ မေရာက္ ေတာ့ဘူးေလ။ 'ဝါဆုိ ဝါေခါင္ ေရေတြ ႀကီးလုိ႔ သေျပသီးမွည့္ ေကာက္စို႔ကြယ္' ဆုိတဲ့ ကဗ်ာေလး ကုိပဲ ေက်ေက် နပ္နပ္နဲ႔ စတင္ ေရးတယ္။

ဒီကဗ်ာ ေလးကို ေရးတာလည္း ဆရာ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး ေရးတာ မဟုတ္ဘူးကြဲ႔ ဆရာ ငယ္စဥ္က ဆရာတို႔ ဇာတိ ဆိုတာ ကလည္း ေအာက္အရပ္ ျဖစ္ေတာ့ ေခ်ာင္းကန္လည္းေပါ၊ မိုးကလည္းမ်ား မဟုတ္လား။ ျမန္မာျပည္မွာ မိုးရာသီ ျဖစ္တဲ့ ဝါဆုိဝါေခါင္ ဆုိရင္ ဆရာ့ အိမ္ေရွ႕က ေခ်ာင္းကေလး ကလည္း ေရလွ်ံ လာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေခ်ာင္း နံေဘးမွာ ရွိတဲ့ သေျပသီး ပင္ႀကီး ကလည္း အသီးေတြ မွည့္ၿပီး ေခ်ာင္းထဲ ေ႐ကြက် ေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဆရာတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေလွကေလးကုိ စီးၿပီး ေခ်ာင္းထဲမွာ သေျပသီး ေကာက္ခဲ့ ၾကတာ အလြန္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းတယ္။ ဒီလုိ ကစားနည္း မ်ဳိးကုိ ဆရာတုိ႔ ငယ္ငယ္က ႏွစ္သက္ ခဲ့သလို ကေလးေတြလည္း ႏွစ္သက္ ၾကမယ္၊ ခံစား ၾကမယ္၊ ခံစားတတ္ေလ ခ်စ္တတ္ေလ ေနာက္ၿပီး တဆက္တည္း လိုပဲ ဆရာ သတိရ မိလိုက္တာက ဝါတြင္း ဥပုသ္ေန႔ ေတြမွာ အဘ၊ အေမ တို႔ႏွင့္ အတူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ လုိက္ၿပီး သီလ ယူၾကတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဝင္း ထဲမွ ကေလး ဘဝ တေပ်ာ္တပါး ေဆာ့ကစား ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြ ဆြမ္းစား ခ်ိန္မွာလည္း ရဟန္းေတာ္ ေတြရဲ႕ နားမွာ ထုိင္ၿပီး ဘုရား ရွိခိုး ၾကတယ္။ ဘုန္းႀကီး ေပးတဲ့ ငွက္ေပ်ာသီးကို ေဝၿပီး စားခဲ့ ၾကတယ္။ အဲဒီ အေၾကာင္း ေတြကို ျပန္ေျပာင္း သတိရတဲ့ အခါ 'ဆြမ္းအုပ္ နီနီ အေမ ႐ြက္လို႔' အစခ်ီတဲ့ ဥပုသ္ေစာင့္ ကဗ်ာေလးကို ေရးျဖစ္ ခဲ့ျပန္တယ္။

ဆရာ ေျပာခဲ့ဖူး သလိုေပါ့၊ ဆရာ့ရဲ႕ အိမ္ေရွ႔ဘက္က အုန္းၿခံ၊ ဓနိၿခံေတြ ထဲက ဥၾသေလး ေတြရဲ႕ တြန္သံ ကိုလည္း ေန႔အခါမွာ အၿမဲ ၾကားရတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူႀကီးေတြ ေျပာဖူးတဲ့ ဥၾသငွက္ ကေလးရဲ႔ ပုံျပင္ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး 'စိမ္းစိမ္းညဳိညဳိ ဟိုဘက္ေတာက ေရႊဥၾသေလး တြန္သံသာ' အစခ်ီတဲ့ ေရႊဥၾသ ကဗ်ာေလးကို ဇြန္လ (၁၂) ရက္မွာ ေရးဖြဲ႕ လုိက္ေလတယ္။ ေရႊဥၾသ ကဗ်ာ ေရးတဲ့ အခါ မွာေတာ့ သေျပသီးမွည့္ ကဗ်ာ ေရးစဥ္က ကဗ်ာ ပုံစံကို ရသြားၿပီး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပိုၿပီး ေရးရတာ သြက္လာတယ္။ ဆရာ ကိုယ္တုိင္ ငယ္စဥ္က ႏွစ္သက္ ခဲ့တဲ့ ကေလး သဘာဝ ေတြကို ေရးဖြဲ႕ ရလုိ႔ တကယ္ပဲ ဝမ္းေျမာက္ မိတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 'ခ႐ုလုံး'၊ 'ပိုးစုံးန္းၾကဴး'၊ 'သဘက္ေဆး'၊ 'ေတာက္တဲ့' ကေလး ကဗ်ာ ေတြကို (၁၄) ရက္ေန႔ ညေနမွာ ဆက္ၿပီး ေရးခဲ့တယ္။

ဆရာ့ အေနနဲ႔ ဒီလုိ ကေလး ကဗ်ာေတြ ေရးစပ္ ႏုိင္တာကုိ ဝမ္းေျမာက္တယ္။ ဆရာက ေအာက္ျပည္၊ ေအာက္႐ြာသားမုိ႔ ေအာက္ျပည္ရဲ႕ သဘာဝနဲ႔ အညီ ကေလးတုိ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္ ႏွစ္သက္ ဖြယ္ရာေလးေတြ ကစားပုံေလး ေတြကို ေရးလုိက္ ရလုိ႔ တျခား ရပ္႐ြာက ကေလးေတြ အေနနဲ႔လည္း ေအာက္ျပည္ ေအာက္႐ြာက ကေလး ေတြရဲ႕ ဘဝနဲ႔ ကစားပုံ ေအာက္ျပည္ ေအာက္႐ြာက သဘာဝႏွင့္ အေျခအေန ေလးေတြကို တျခား ကေလးေတြ ဗဟုသုတ ရႏုိင္ လိမ့္မယ္ လို႔လည္း ဆရာ ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆရာ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္ကို ျပန္ေရာက္တဲ့ အခါ ဒီကေလး ကဗ်ာ အားလုံးကို စုစည္းၿပီး 'ေမာင္ေခြးဖို႔ ကဗ်ာမ်ား' လုိ႔ အမည္ေပးၿပီး စာအုပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့တယ္။ ဒီစာအုပ္ ထြက္လာတဲ့ အခါမွာ ဆရာ အေနနဲ႔ ခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ျခင္းေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံရပါတယ္။ အဲဒီလို ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ဆက္စပ္ၿပီး ရလာတဲ့ 'ေမာင္ေခြးဖို႔ ကဗ်ာေလး' ဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္က ဆရာ့ရဲ႕ တတိယ ေက်ာင္းက စၿပီး ေပါက္ဖြား လာခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိလိုုက္ ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါကေတာ့ ကေလး ကဗ်ာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကေလးေတြ ေပၚမွာ ထားရွိ ခဲ့တဲ့ ဆရာရဲ႕ ေစတနာႏွင့္ ဆရာ့ရဲ႕ ခံစားမႈ ပါပဲ။

ရင္းျမစ္.....။ ဆရာမင္းသုဝဏ္ကြယ္လြန္ ျခင္း (၆)နွစ္ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ ျဖင္႔ ဦးသန္းထြန္ (ပါေမာကၡ ၿငိမ္း)၊ ပညာေရး တကၠသိုလ္ ျပဳစုတဲ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမလထုတ္ "ေဇာ္ဂ်ီ၊ မင္းသုဝဏ္ တုိ႕၏ စာေပ စကား" ႏွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ ရာျပည့္ ဦးစိုးၫြန္႕ တည္းျဖတ္သည့္ "၂၀ ရာစု ျမန္မာ စာေရး ဆရာ ၁၀၀ အတၴဳပၸတၲိ အက်ဥ္း" စာအုပ္ ေတြက ဆရာ မင္းသုဝဏ္ အေၾကာင္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ေတြကို စုစည္းၿပီး 'ဆရာ မင္းသုဝဏ္၏ ဘဝႏွင့္ စာေပ စကား' အျဖစ္ ျပန္လည္ တင္ဆက္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရင္းျမစ္။။ျမတ္ေလးငံု ရုပ္သံ။။ ကို၀င္းျမင့္

0 comments: