Wednesday, June 29, 2011

သူ႕ထက္သာ မနာလိုတိုေရွ အစိုးရ ရန္လိုေလၿပီ...မေက်နပ္ရင္ေတြ႕မယ္

ယေနထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန၏ ေၾကျငာခ်က္အေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
Today NLD Statement
source demowaiyan

0 comments: