Monday, January 13, 2014

ဒီေလာက္ရွက္စရာေကာင္းတာကို အေရးမယူၾကေသးဘူးလား၊ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေရာက္ရွိလား

ဒီေလာက္ရွက္စရာေကာင္းတာကို အေရးမယူၾကေသးဘူးလား၊ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားစာ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္မွာ တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္

ျပည္သူမ်ားထံမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္မွာ တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားအား တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ဟု လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက ဇန္န၀ါရီ  ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို ဒီေန႔(ဇန္န၀ါရီ ၁၀)ရက္အထိ ျပည္သူေတြထံကေန တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။အဲဒီ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အနက္က ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္က တရားသူႀကီးေတြ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားလို႔ တိုင္ၾကတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးက႑မွာ ေငြမ်ားတရားႏိုင္ျဖစ္ေနတာေတြ မတရားစီရင္ျခင္းခံရလို႔ တိုင္တာေတြမ်ားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဥပေဒအရာရွိေတြကိုပါ တိုင္ၾကားလာၾကတာေတြရွိတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ လာဘ္ယူၿပီး လူသတ္မႈ ၃၀၂ ကို လူေသမႈ ၃၀၄ ေျပာင္းတပ္ေပးတာမ်ဳိးေတြ။ အာမခံမေပးရတဲ့အမႈေတြကို အာမခံေပးလို႔ရတဲ့ ပုဒ္မေျပာင္းတပ္တာမ်ဳိးေတြ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားသူႀကီးေတြကို တိုင္တယ္။ တခ်ဳိ႕တိုင္စာေတြမွာ တရားသူႀကီးေတြနဲ႔ ရဲနဲ႔ေပါင္းၿပီး မတရားလုပ္တယ္ဆုိတာေတြ တိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္ၾကားစာေတြကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္"ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈတစ္ခုတြင္ အမႈ၏ အဓိကတရားခံမဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ၌ အနိမ့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရန္ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း လာဘ္ေငြေပးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္လည္း ရွိခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တရားသူႀကီးေတာင္းဆိုေသာ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းအား မေပးႏိုင္၍ တရားစြဲဆိုေသာအမႈကို ပလပ္လိုက္ေသာ ကိစၥတစ္ခုရွိခဲ့ၿပီး နစ္နာသူကာယကံရွင္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိန္း ၁၅၀၀ တန္လာဘ္စားမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္စဥ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦး....က အမႈသည္ထံမွ လာဘ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ကို လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းအား လာဘ္ေပးသူအမႈသည္က တိုင္ၾကားရာမွ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး၏ ျဖစ္စဥ္မွာ ၎၏ဇနီးသည္က အမႈသည္ထံမွ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ လာေရာက္ရယူခဲ့ျခင္းကို စီစီတီဗီြကင္မရာမွတစ္ဆင့္ အေထာက္အထားရယူႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမႈေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ရန္ကုန္က အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ မႏၲေလးကအမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးေကာင္းတဲ့တိုင္းေတြက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းမွာလည္း ေငြမ်ား တရားႏိုင္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္"ဟု သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

"ကြၽန္ေတာ့္ဆီကိုလည္း တရားသူႀကီးေတြ လာဘ္စားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားစာေတြေရာက္သလို၊ သူရဦးေအာင္ကို ေကာ္မတီကို ဒီေလာက္ပမာဏမ်ားမ်ား တိုင္ၾကားစာေတြေရာက္လာတဲ့အတြက္ သူရဦးေအာင္ကိုအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာကို ေမးခြန္းေမးသင့္တယ္။ ဒါေတြေျဖရွင္းေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္က အဆိုျပဳသင့္တယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ျပဳစုသင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေတြေမးရင္ စာအိတ္နဲ႔ပိတ္ၿပီး ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းအျဖစ္ ျပန္ေျဖေပးေလ့ရွိတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေျဖၾကားခ်က္ေတြကို မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးဖို႔လိုၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္"ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။     

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လက အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္(၀ဲမွ တတိယေျမာက္)ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံတြင္ ေတြ႕ရစဥ္(Photo:MNA))
ဒီေလာက္ရွက္စရာေကာင္းတာကို အေရးမယူၾကေသးဘူးလား၊ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားစာ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္မွာ တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္မွာ တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားအား တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ဟု လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ "ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို ဒီေန႔(ဇန္န၀ါရီ ၁၀)ရက္အထိ ျပည္သူေတြထံကေန တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။အဲဒီ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အနက္က ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္က တရားသူႀကီးေတြ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားလို႔ တိုင္ၾကတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးက႑မွာ ေငြမ်ားတရားႏိုင္ျဖစ္ေနတာေတြ မတရားစီရင္ျခင္းခံရလို႔ တိုင္တာေတြမ်ားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဥပေဒအရာရွိေတြကိုပါ တိုင္ၾကားလာၾကတာေတြရွိတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ လာဘ္ယူၿပီး လူသတ္မႈ ၃၀၂ ကို လူေသမႈ ၃၀၄ ေျပာင္းတပ္ေပးတာမ်ဳိးေတြ။ အာမခံမေပးရတဲ့အမႈေတြကို အာမခံေပးလို႔ရတဲ့ ပုဒ္မေျပာင္းတပ္တာမ်ဳိးေတြ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားသူႀကီးေတြကို တိုင္တယ္။ တခ်ဳိ႕တိုင္စာေတြမွာ တရားသူႀကီးေတြနဲ႔ ရဲနဲ႔ေပါင္းၿပီး မတရားလုပ္တယ္ဆုိတာေတြ တိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္ၾကားစာေတြကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္"ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈတစ္ခုတြင္ အမႈ၏ အဓိကတရားခံမဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ၌ အနိမ့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရန္ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္း လာဘ္ေငြေပးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္လည္း ရွိခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တရားသူႀကီးေတာင္းဆိုေသာ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းအား မေပးႏိုင္၍ တရားစြဲဆိုေသာအမႈကို ပလပ္လိုက္ေသာ ကိစၥတစ္ခုရွိခဲ့ၿပီး နစ္နာသူကာယကံရွင္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိန္း ၁၅၀၀ တန္လာဘ္စားမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္စဥ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦး....က အမႈသည္ထံမွ လာဘ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ကို လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းအား လာဘ္ေပးသူအမႈသည္က တိုင္ၾကားရာမွ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး၏ ျဖစ္စဥ္မွာ ၎၏ဇနီးသည္က အမႈသည္ထံမွ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ လာေရာက္ရယူခဲ့ျခင္းကို စီစီတီဗီြကင္မရာမွတစ္ဆင့္ အေထာက္အထားရယူႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမႈေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ "လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ရန္ကုန္က အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ မႏၲေလးကအမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးေကာင္းတဲ့တိုင္းေတြက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းမွာလည္း ေငြမ်ား တရားႏိုင္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္"ဟု သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားသည္။ "ကြၽန္ေတာ့္ဆီကိုလည္း တရားသူႀကီးေတြ လာဘ္စားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားစာေတြေရာက္သလို၊ သူရဦးေအာင္ကို ေကာ္မတီကို ဒီေလာက္ပမာဏမ်ားမ်ား တိုင္ၾကားစာေတြေရာက္လာတဲ့အတြက္ သူရဦးေအာင္ကိုအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာကို ေမးခြန္းေမးသင့္တယ္။ ဒါေတြေျဖရွင္းေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္က အဆိုျပဳသင့္တယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ျပဳစုသင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေတြေမးရင္ စာအိတ္နဲ႔ပိတ္ၿပီး ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းအျဖစ္ ျပန္ေျဖေပးေလ့ရွိတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေျဖၾကားခ်က္ေတြကို မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးဖို႔လိုၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္"ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လက အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္(၀ဲမွ တတိယေျမာက္)ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံတြင္ ေတြ႕ရစဥ္(Photo:MNA))