Monday, May 13, 2013

မမသန္းတို႔ ေကာင္းမႈ

"ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မဖြံ႕ျဖိဳးသည့္က႑ မရွိဟု ဗိုလ္သန္းေရႊမွ သင္တန္းဆငး္ပြဲ အခမ္းအနား တစ္ခုတြင္ ခပ္တည္တည္ေျပာျကားသြားခဲ့သည္။
တာ၀န္သိ အမ်ိဳးခ်စ္ ျပည္သူ တေယာက္ပီသစြာ ေဖာ္လိုက္ရသည္ရွိေသာ္-

.....စက္မႈလယ္ယာ......

လယ္ယာသံုး စက္ပစၥညး္မ်ားကို မယူမေနရ အိမ္တိုင္ယာေရာက္ လက္ငင္း အေျကြး အဆင္ေျပသလို ေ၀ငွၿပီးသျဖင့္ လယ္ယာသမားတိုင္း အနည္းဆံုး စက္တစ္လံုး ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္။

....လက္မႈလယ္ယာ....

စာရြက္စာတမ္း နွင့္ စာရင္းဇယားေပၚတြင္ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ထြက္ရွိခဲ့သည္။

....စိုက္ပ်ိဳးေရး....

UNODC မွပင္ အသိအမွတ္ျပဳရသည္အထိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အထူးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည္။ 
ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာေဒသအျဖစ္ေရာက္ရွိေအာင္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလညး္ သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ကတ္ိျပဳေျပာျကားသြားခဲ့သည္။

....စြမ္းအင္.....

ေနာက္ေခ်း မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း။ ျကက္ဆူဆီမွ ေလာင္စာဆီ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားကပင္ လက္ဖ်ားခါ သြားရသည္အထိ တိုးတက္ခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္ သနားျကင္နာတတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တိရိစၦာန္မ်ားကို မႏွိပ္စက္လိုသျဖင့္ အစိုးရမွ ျဖန္႕ျဖဴးေပးေသာ ဓါတ္အားကို သာ သံုးစြဲျကေသာ္လညး္ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း မီးလာခ်ိန္တြင္ ထိ္န္ထိန္လင္း ေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
ပတ္၀န္းက်င္ထိနး္သိမ္းေရးကို အေလးထားသျဖင့္လည္း ျကက္ဆူ အစားထိုး ဒီဇယ္ ဓါတ္ဆီမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုးသံုးစြဲ ေနျကခဲ့သည္။

...ကာကြယ္ေရး....

ဂ်ီသရီး မီးက်ိဳးေမာင္းပ်က္ ေသနတ္မွသည္ အဏုျမဴလက္နက္ တပ္ဆင္ရန္ျကိုးပမ္းသည္အထိ ေျကာက ခမန္းလိလိ တိုးတက္ခဲ့သည္။
ႏွစ္စဥ္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား အမ်ားအျပားေမြးထုတ္ႏိုင္ေနသျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏြဲရာ ၌ ဗိုလ္ အဆင့္ကို အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟုဆို..
ျပည္တြင္းေရးတည္ျငိမ္မႈကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ ေအးခ်မ္းစြာဆႏၷျပမႈမ်ားကို ျဖိဳခြင္းရန္ ဖြင့္လွစ္ေသာ တိတ္တိတ္ပုန္း တုတ္သိုိင္း သင္တန္းမ်ားတြင္လညး္ ေန႕စားလေပး စြမး္အားရွင္မ်ား တက္တက္ ျကြျကြ တက္ေရာက္လ်က္ မခံမရပ္ႏိုင္ေသာျပည္သူမ်ား အမည္ကိုခံယူရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္..

......ပညာေရး.......

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးမ်ားႏွင့္ စူပါ စီးပြါးေရးသမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအားလံုးနီးပါး ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္..
ျပည္ပတြင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း ေအးခ်မ္းစြာပညာသင္ျကားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တကၠသိုလ္ မ်ားကို ျမိဳ႕ျပင္ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မ်ားသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပး ထားေပးခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းတြင္လညး္ ၀ိဇၹာ သိပၸံ ေန႕တက္ / အေ၀းသင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ၊ ေရွ႕ေန ၊ဆရာ၀န္ ၊မဟာဘြဲ႕၊ ပါရဂဴဘြဲ႕ စသည့္ ပညာတတ္မ်ား စက္ႏွင့္လွည့္ထုတ္သကဲ့သို႕ အေရအတြက္မ်ားစြာ ႏွစ္စဥ္ေပၚထြန္းခဲ့သည္။

အထူးတိုးတက္သည့္အခ်က္မွာ ဘြဲ႕ရ ပညာတတ္အားလံုးနီးပါး အမိျမန္မာစာကို ေကာင္းစြာ ေရးတတ္ ဖတ္တတ္ ေျပာဆိုတတ္ျကျခင္းျဖစ္ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးအတိုင္းအတာ အရဆုိလွ်င္ စာမသင္ႏိုင္သူမ်ားမွလြဲ၍ အားလံးု စာတတ္ေျမာက္ေနၿပီျဖစ္ေျကာင္း ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေတြ႕၇ွိခဲ့ရေပသည္။

......အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း...........

သိသာထင္ရွားစြာပင္ တုိးတက္ခဲ့သည္။
ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအေနၿဖင့္ ဆိုက္ကားသမား ၊ ကြမ္းယာသည္ ၊ဂ်ာနယ္လက္ေပြ႕ေရာင္းသူ အစရွိသျဖင့္ တပိုင္တနိင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထူေထာင္ႏိုင္သကဲ့သို႕ အေရာင္းစာေရး ။ စားပြဲထုိး ။ စပယ္ရာ စသည့္ လခစားအလုပ္မ်ားတြင္လည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ လစာမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

....ဆန္၊ ဆီ၊ သားငါးေရထြက္ပစၥည္း..............

အေျခခံစားကုန္မ်ားအားလံုး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္မႈေျကာင့္ေငြေျကးတတ္ႏိုင္သူအားလံုး အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူစားသံုးႏိုင္ခဲ့သည္။
စားသံုးရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ ပုစြန္ထုပ္ျကီးမ်ား ၊ ငါးသေလာက္အေကာင္ျကီးမ်ား ၊ စံမီ ငါးရွဥ့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ အနစ္နာခံကာ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။
ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း တည္ျငီမ္ခဲ့၍ ေငြေျကးေဖာင္းပြမႈနႈနး္ အလြန္နည္း သျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ကန္စြန္းရြက္ႏွင့္ ငါးပိကဲ့သို႕ေသာ ဗီတာမင္ျပည့္၀သည့္အစာမ်ားကို ေန႕စဥ္ စားသံုးႏိုင္ခဲ့ျကသည္။

.......ဆက္သြယ္ေရး.......................

ျပည္သူမ်ား ကြန္ျပဴတာ အင္တာနက္ႏွင့္ ထိေတြ႕ခ်ိန္ပိုမိုမ်ားျပားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား ေနွးေကြးေစၿခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ။
အေက်ာ္အခြ ဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ ရည္သန္၍ ႏိုင္ငံေရး ဆိုဒ္မ်ားကို ဘန္းထားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အဘက္ဘက္မွ စနစ္တက်ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ 
အေျခခံဆက္သြယ္ေရးျဖစ္သည့္ တယ္လီဖုန္းဆိုလွ်င္လည္း အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း တေျဖးေျဖး ျကိုးပမ္းလာမႈေျကာင့္ အနိ္မ့္ဆံုးေစ်းမွာ နိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အဆတစ္ရာေက်ာ္ေက်ာ္ေလးသာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယခု နႈန္းအတိုင္းဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ အႏွစ္ေလးဆယ္မွ ေျခာက္ဆယ္အတြင္း နိင္ငံတကာနွင့္ တန္းတူျပည္သူတိုင္း သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း အားတက္စဖြယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
ဖုန္းလိုင္းမ်ား မ်ားျပားလာသကဲ့သို႕ ေခၚမရျခင္း။ စကားသံမျကားရျခင္း။ မတ္ေဆ့ခ်္ မွားယြင္းေရာက္ရွိျခင္း ကဲ့သို႕ေသာ အေသးအဖြဲျပႆနာ ေလးမ်ားမွလြဲ၍ ျပည္သူ အမ်ားစုမွာ စတိုင္က်က် ဖုန္းကို ပါးစပ္နားကပ္ၿပီး ေအာ္ေျပာတတ္ခဲ့ၾကသည္။

..........လမ္း/ တံတား....................

လမ္းမ်ား တံတားမ်ားကို ေငြအား လူအားေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ၍ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ထိုက္ထုိက္တန္တန္ အခြန္အခေပးၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ခဲ့သည္။ တံတားမ်ားမွာလည္း မဟာဗ်ဴဟာက်က် တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ဆူပူမႈရွိလာပါက ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႕လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ေအးခ်မ္းစြာဘာမွ်မသိရွိဘဲ ေနႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သတင္းမီဒီယာ ။ ။ 

မီဒီယာမ်ားအေနၿဖင့္ သတင္းမွန္မ်ားကို ေျကးမံုႏွင့္ျမန္မာ့အလင္း ကဲ့သို႕ ေစာင္ေ၇အမ်ားဆံုးရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ အျခားေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေသာသတင္းမ်ားကိုလညး္ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ သေဘာမေတြ႕ေသာ စာမူမ်ားမွအပ က်န္သည့္ေျကာ္ျငာကဲ့သို႕ေသာ အရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပခြင့္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ မျကံုစဖူး ထူးကဲေသာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။အနုပညာရွင္မ်ားကိုလည္း မသီဆိုရ။ မရိုက္ကူးရ။ မထုတ္လုပ္ရ ဟု ပိတ္ပင္သည္မွ လြဲ၍ အသက္ကိုရန္မရွာဘဲ လြတ္လပ္စြာေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး ။ ။ 

၁၈ နွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေရးအတြက္ ပတ္စ္ပို႕ရံုးတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ထုတ္ယူကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သိန္းဂဏနး္မွ်ေသာ ေငြေျကးျဖင့္ ေစတနာျကီးမားစြာ ထုတ္ေပးေနခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေ၇းတြင္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္သားအဖ ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သမီးေယာက္ဖ သဖြယ္ ရင္းႏွီးခင္မင္စြာ ဆက္ဆံလ်က္ ၇ွိရာ ကမၻာ့တလြႊားတြင္ ေရာက္ရွိေနျကေသာ ေရႊျမန္မာမ်ားမွာ မိမိတို႕၏ ပတ္စ္ပို႕အနီေရာင္ေလးမ်ားကို ျပသလိုက္သည္ႏွင့္ တေလးတစား အေရးေပး ဆက္ဆံခံခဲ့ရေပသည္။

တြင္းထြက္ ႏွင့္ သယံဇာတ ။ ။

ကြ်န္းသစ္၊ ေရနံ ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၊ ပတၱျမား ၊ေက်ာက္စိမ္း ၊ သစ္ေမႊး ၊ရာဘာ ၊ ျကိမ္ အစရွိသည့္ ေငြရ ေပါက္ရလမ္း ရွိသည့္ အရာအားလံုးကို စီမံကိနး္လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
ရရွိလာေသာ ဘဏၰာေငြမ်ားမွာ လြန္စြာမ်ားျပားေသာ္လည္း တိုင္းတပါးမွ မ်က္စိက် က်ဴးေက်ာ္မည္စိုးေသာေျကာင့္ စာရင္းမျပဘဲ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အနစ္နာခံ ထိန္းသိမ္းေပးထားခဲ့သည္။

က်န္းမာေရး ။ ။ 

မိမိပိုင္ဆိုင္မႈနွင့္ ညီမွ်သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈကို ျပည္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ခုတင္ ၁၀၀ဆန္႕ေဆးရံု ။ ခုတင္ ၃၀၀ ဆန္႕ေဆးရံု စသျဖင့္ တိုင္းျပည္အနံ႕ တည္ေဆာက္ေပးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေဆးႏွင့္ ဆရာ၀န္လံုေလာက္စြာ မရွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားမွာ ထိုခုတင္မ်ားေပၚတြင္ ေအးခ်မ္းစြာ ေ၀ဒနာခံစားရင္း "ေသ"ရက္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ရသည္။
က်န္းမာေ၇း အတြက္ လြန္စြာ အႏၱရာယ္ျကီးေသာ စားအုန္းဆီကို ေရာေနွာေ၇ာင္းခ်ျခငး္ကို စီးပြါးေရး လိုအပ္ခ်က္အရ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရေသာ္လည္း ဓါတုဆိုးေဆး မ်ားသံုးေသာ အစားအေသာက္နွင့္လေဆး၀ါးမ်ားကို လံုေလာက္ေသာလေငြေျကး မရရွိမခ်င္း ထုတ္ေ၀ ခြင့္ပိတ္ပင္လထားျခင္းျဖင့္ ျပည္သ ူမ်ား၏ က်န္းမာေ၇းကို ကာကြယ္ေပးခဲ့သည္။

လူမႈေရး ။ ။ 

ေျမမ်ိဳ၍ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ လူမ်ိဳမွ လူမ်ိဳးေပ်ာက္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈကို တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ကာ တားဆီးႏွိမ္နင္းခဲ့သျဖင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ လြဲၿပီး မည္သူမွ် မလုပ္ကိုင္ရဲျကသည္ကို လည္း စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ 
နိင္ငံလူဦးေရ တိုးတက္မႈနႈနး္ေနွးေကြး သျဖင့္ တရုတ္နိုင္ငံမွ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္မ်ားကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ နိင္ငံသားလက္မွတ္ထုတ္ေပးကာ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေဆာင္၇ြက္ေနသျဖင့္လည္း မနၱေလး လားရႈိး ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္စစ္ျပည္သူမ်ားမွာ မ်က္စိရႈပ္နားရႈပ္ေသာ ျမိဳ႕တြင္း ေနရာမ်ားကို စြန္႕ခြါ၍ ျမိဳ႕ သစ္မ်ားကို ေျပာင္းေ၇ြ႕ေနထိုင္ကာ မ်က္စိေအး နားေအး ေနထိုင္နိုင္ခဲ့သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ။ ။

မုန္တိုင္းဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလႈေငြမ်ားကို တက္တက္ျကြျကြ ထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း။
ေစတနာ၇ွင္မ်ားမွ လႈဒါန္းေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားတြင္ နာမည္တပ္၍ လႈဒါန္းျခငး္ 
စသည္မ်ားေျကာင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ ေစတနာကို ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္လာလ်က္ရွိျကသည္။ အလွည့္က်မီးေလာင္ေသာ ေစ်းမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုးကန္ထရိုက္ေပး၍ အဆင့္ျမွင့္ေစ်းသစ္ တည္ေဆာက္နိင္ျခင္း ေျကာင့္လည္း “က်န္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစ” ဟူေသာ ေမတၱာပို႕သံမ်ားကိုလည္း ေ၀ေ၀ စည္စည္ တိုင္းျပည္အနွ႕ံ ျကားသိခဲ့ရသည္။

အားကစား ။ ။ ဤက႑တြင္လည္း အထူးတလည္ ရွင္းျပစရာမလိုေအာင္ပင္ တိုးတက္ေနသည္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ပင္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာေနရွင္နယ္အာဖရိကန္လိဂ္ ကိုလည္း ျခိမ့္ျခိမ့္သဲသဲ က်င္းပကာ အရည္အေသြးထက္ျမက္ေသာ နိုင္ငံကိုယ္စားျပဳေဘာလံုးသမားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့ျခင္းေျကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ပြဲ အလီလီ ဆင္ႏိုင္လုနီးနီး အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေထာက္ပံ့အားေပးမႈမ်ားေျကာင့္ အားကစားသမားမ်ားမွာလည္း တက္တက္ျကြျကြ ယွဥ္ျပိဳင္ျကသည္မွာ ျမန္မာ့အားကစား ကမၻာကိုလႊမ္းရန္ လက္တကမ္း အလို သို႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္..

ဘာသာေရး ။ ။ 

မျကံုစဖူးထူးကဲလွစြာေသာ ခ်ီးေျမွာက္မႈမ်ားေျကာင့္ ေထာင္က် အက်ဥ္းသားမ်ားပင္ သံဃာေတာ္မ်ားကို အားရပါးရ ဖူးေျမာ္ခြင့္ရရွိေနေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္ခဲ့သည္။
“လက္ညိဳးညႊန္ရာ ဘုရားျဖစ္ေစ” ဟုဆိုရမတတ္ တည္ထားေသာ ဘုရားပုထုိးမ်ားေျကာင့္ ျပည္သူ ျပည္သားတို႕မွာ ဘာသာေရးကို ပိုမိုကိုိိို္င္းရႈိင္းလာျကသည္မွာ ညဘက္ တံခါးေခါက္သံျကားသည္နွင့္ ဘုရားတၿပီး ျဖစ္ေနသည္အထိပင္။

စီးပြါးေရး ။ ။ 

သူေတာင္းစားျကီးမ်ား ပင္ တိုက္ေဆာက္ကားစီးေနႏိုင္သျဖင့္ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေကာင္းခဲ့ရသည္။ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြတြင္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ တြက္ခ်က္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊အစိုးရေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လံုး၀နိမ့္က်ေနျခင္းမရွိေပ။ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း စီးပြါးေရး ေခ်ာင္လည္ျကသျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုတခုတြင္ အိမ္ဦးနတ္က ေဘာပြဲေလာင္း၊ အိမ္ရွင္မက ႏွစ္လံုးထီထိုး ၊ သားျကိးက က်ဴတံကိုင္ ၊ သမီးငယ္က ခ်ိဳင္းဖတ္ ခ်ဲတြက္ စသျဖင့္ ေအးေအးလူလူ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ျကခဲ့ရသည္။
ႏိုင္ငံတ၀န္း ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ တရား၀င္၊ တရားမ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းကိုလည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကပင္ အားက်အတုယူခဲ့ၾကရသည္။

ထိုသို႕ အဖက္ဖက္ က႑စံုမွ လြန္မတန္စြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ေသာ ေရႊျမန္မာႏိုင္ငံျကီးကို မည္သူက “မတိုးတက္ခဲ့ပါ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအေနွးေကြးဆံုးပါ” ဟု သတ္မွတ္ခ်င္ပါသလဲ။

Credit to: မင္း ပါပါ
http://www.fullpremiumnowfree.com/2013/05/news_9522.html#more မွကူးယူ
ေဖာ္ျပသည္။