Sunday, May 26, 2013

“ မိစာၦမ်ဳိးၿခား လင္ယူမွားေသာ္”

Ko Nyo Win

“ မိစာၦမ်ဳိးၿခား လင္ယူမွားေသာ္”

သားေကာင္းမိခင္၊သမီးပ်ဳိတုိ့

ႀကင္ေဖာ္သက္လ်ာ ေဖြရွာရာ၀ယ္

စိတ္အလိုလိုက္ မႀကိဳက္ေလႏွင့္။

ဘာသာလူမ်ဳိး ဆတိုးပြားဖို့

သင္တို့တာ၀န္ ႀကီးေလးလွ၏။

“ မိစာၦမ်ဳိးၿခား လင္ယူမွားေသာ္”

ဘာသာလည္းပ်က္ လူမ်ဳိးပ်က္ေရြ့

မ်ဳိးၿဖတ္မိစာၦတိုးပြားကုန္အံ့။

ဒီေၿမေနထိုင္ ဒီေရေသာက္ေရြ့

ဘာသာပ်က္ ကေလး (ရင္ေသြး)

သင္ေမြးဖြားက

အမ်ဳိးကိုယ္ မေထာက္ ဘာသာေပ်ာက္သည့္

အမ်ဳိးဖ်က္မ သင္အၿဖစ္ခံမလား။

သင္စဥ္းစားေလာ့..........?

တိုင္းၿပည္ကိုခ်စ္ ဘာသာခ်စ္မည့္

အမ်ဳိးေကာင္း ကေလး(ရင္ေသြး)

သင္ေမြးဖြားက

တိုင္းခ်စ္ၿပည္ခ်စ္ သားေကာင္းမိခင္

ဧကန္မလြဲ မုခ်ၿဖစ္မည္။

သမီးပ်ဳိမ်ား ဂရုစိုက္ႀကေလာ့။