Saturday, May 28, 2011

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းမႈစံ

ဒီႏွစ္အတြက္ Global Peace Index (ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းမႈစံ) ထြက္လာပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္ ကေတာ့ နံပါတ္ ၂၁ ခ်ိတ္ပါတယ္။ ေအာက္ဆံုးကေန ေရတြက္ရင္ပါ။  ဆိုမာလီးယား (အဆင့္ ၁၅၃) ကေတာ့ ေအာက္ဆံုးမွာပါ။အႏၵိယလို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးက ျမန္မာေအာက္ ကပ္လ်က္မွာပါ(၁၃၅)။  သီရီလကၤာ(၁၂၆)တို႔၊ အီသီယိုးပီးယား(၁၃၁)တို႔ အယ္ေဂ်းရီးယား(၁၂၉)တို႔က ျမန္မာထက္ နည္းနည္းပိုသာပါတယ္။

ဒီဇယားက တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ျပပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပဋိပကၡေတြ၊ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ၊ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕မႈေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္ပါတယ္။ အနည္းငယ္ အေသးစိတ္ရရင္ေတာ့
- ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပဋိပကၡ အေရအတြက္
- အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ
- အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားရဲ႕ တင္းမာမႈ အေျခအေန
- အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး
- တျခား ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ
- ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရေသာ လူဦးေရ အခ်ိဳး (ဥပမာ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း အတြက္ ႐ြာသားမ်ားကို ေနရာ ေျပာင္းျခင္း)
- ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ
- လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
- ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ႏႈန္း
- ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ အလားအလာ
- ေထာင္သား ဦးေရ အခ်ိဳး
- ျပည္ထဲေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး အင္အား အခ်ိဳး
- GDP နဲ႔ စစ္အသံုးစားရိတ္ အခ်ိဳး
- စစ္သားအေရအတြက္ အခ်ိဳး
- လက္နက္ တင္ပို႔မႈ/တင္သြင္းမႈ အခ်ိဳး
- ကုလသမဂၢနဲ႔ တျခား တပ္အင္အား ထား႐ွိမႈ အခိ်ဳး
- (စစ္တပ္႐ွိ) လက္နက္နဲ႔ လူဦးေရ အခ်ိဳး
- (တကိုယ္ေရသံုး) လက္နက္ငယ္ အလြယ္ရ႐ွိႏိုင္မႈ
- စစ္တပ္၏ ေခတ္မီမႈ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္အား စသည္ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီစာရင္း (GPI) ဟာ 2007ကမွ စလုပ္တာပါ။ စာရင္းျပဳသူေတြက စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္ေတြ ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူကေတာ့ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား IT လုပ္ငန္း႐ွင္ သူေဌး Stephen Killelea ပါ။ စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္ေတြ လုပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ကမၻာ့ ထိပ္သီး ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ေတြ၊ အသိပညာ အတတ္ပညာ႐ွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြ၊ အထင္ကရ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွ လူေတြက စစ္ေဆး ေထာက္ခံ (Endorseလုပ္) ပါတယ္။

ဒီဇယားကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတြက မိမိ ႏိုင္ငံ ဘယ္ေလာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္။အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္သင့္တယ္ ဆိုတာကို ဆင္ျခင္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ သံုးတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဘယ္ေဒသက ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္ ဆိုတာကုိလည္း တိုင္းတာႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္မွာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈက ဒြန္တြဲေနပါတယ္။ Per Capital Income ေတာ့ ျမင့္ပါတယ္ စစ္အင္အားႀကီးေနတဲ့ အေမရိကန္ကေတာ့ နံပါတ္ (၈၂) ပဲခ်ိတ္ပါတဲ့။

ဒီဇယားမွာ စိတ္၀င္စားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္မိပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်က အဆင့္ (၁၈) ခ်ိတ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ လံုၿခံဳ အထူး စိတ္ခ်ရေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္မႈေတြ ႐ွိၿပီး မေလး႐ွား(၁၉) က ရန္ေဆာင္ျခင္းခံေနရတဲ့ စကၤာပူ (၂၄) ထက္ ကပ္ၿပီးသာပါတယ္။ အခ်ိန္မေ႐ြး စစ္ထျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား (၅၀) နဲ႕ ထိုင္၀မ္ (၂၇)က စစ္အင္အားႀကီးတဲ့ USA(၈၂) ထက္ သာပါတယ္။ စကၤာပူ(၂၄) ကိုလည္း တစ္ေနရာ ေပးထားၿပီး တ႐ုတ္က (၈၀) ရတာ မဆိုးဘူး ေျပာရမယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး တည္ၿငိမ္တဲ့ ကေနဒါက (၈) ခ်ိတ္ၿပီး နိဗၼာန္ဘံုလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ ဆြစ္ဇာလန္(၁၆) ထက္ ရွစ္ဆင့္သာပါတယ္။ဒီႏွစ္၃လပိုင္း၁၁ရက္ေန႕မွာ ငလွ်င္၊ဆူနာမီႏွင့္ ႏူဴ လွ်ပ္္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံ မွ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပ်ံႏွံမႈ အလူးအလဲခံလိုက္ရတဲ့ ဂ်ပန္က နံပါတ္ (၃) ခ်ိတ္ၿပီး ဒိန္းမတ္(၄) ေအာက္ ကပ္လ်က္မွာပါ။ ေဒသအလိုက္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အ့ံၾသစရာ မ႐ွိပါဘူး။ ဆိုမာလီးယားက မၿငိမ္းခ်မ္းဆံုးျဖစ္ၿပီး အေနာက္ဥေရာပ ႏိုင္ငံအာလံုး ထိပ္ဆံုး ၆၀ မွာ ေနရာယူထားပါတယ္။

စိတ္၀င္စားတယ္ အက်ယ္ၾကည့္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

RankCountryScore
1Iceland Iceland 1.148
2New Zealand New Zealand 1.279
3Japan Japan 1.287
4Denmark Denmark 1.289
5Czech Republic Czech Republic 1.320
6Austria Austria 1.337
7Finland Finland 1.352
8Canada Canada 1.355
9Norway Norway 1.356
10Slovenia Slovenia 1.358
Show short list
11Ireland Ireland 1.370
12Qatar Qatar 1.398
13Sweden Sweden 1.401
14Belgium Belgium 1.413
15Germany Germany 1.416
16Switzerland Switzerland 1.421
17Portugal Portugal 1.453
18Australia Australia 1.455
19Malaysia Malaysia 1.467
20Hungary Hungary 1.495
21Uruguay Uruguay 1.521
22Poland Poland 1.545
23Slovakia Slovakia 1.576
24Singapore Singapore 1.585
25Netherlands Netherlands 1.628
26United Kingdom United Kingdom 1.631
27Taiwan Taiwan 1.638
28Spain Spain 1.641
29Kuwait Kuwait 1.667
30Viet Nam Viet Nam 1.670
31Costa Rica Costa Rica 1.681
32Lao People Lao People's Democratic Republic 1.687
33United Arab Emirates United Arab Emirates 1.690
34Bhutan Bhutan 1.693
35Botswana Botswana 1.695
36France France 1.697
37Croatia Croatia 1.699
38Chile Chile 1.710
39Malawi Malawi 1.740
40Romania Romania 1.742
41Oman Oman 1.743
42Ghana Ghana 1.752
43Lithuania Lithuania 1.760
44Tunisia Tunisia 1.765
45Italy Italy 1.775
46Latvia Latvia 1.793
47Estonia Estonia 1.798
48Mozambique Mozambique 1.809
49Panama Panama 1.812
50Korea, Republic of Korea, Republic of 1.829
51Burkina Faso Burkina Faso 1.832
52Zambia Zambia 1.833
53Bulgaria Bulgaria 1.845
54Namibia Namibia 1.850
55Argentina Argentina 1.852
56Tanzania, United Republic of Tanzania, United Republic of 1.858
57Mongolia Mongolia 1.880
58Morocco Morocco 1.887
59Moldova, Republic of Moldova, Republic of 1.892
60Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 1.893
61Sierra Leone Sierra Leone 1.904
62Gambia Gambia 1.910
63Albania Albania 1.912
64Jordan Jordan 1.918
65Greece Greece 1.947
66Paraguay Paraguay 1.954
67Cuba Cuba 1.964
68Indonesia Indonesia 1.979
69Swaziland Swaziland 1.995
69Ukraine Ukraine 1.995
71Cyprus Cyprus 2.013
72Nicaragua Nicaragua 2.021
73Egypt Egypt 2.023
74Brazil Brazil 2.040
75Equatorial Guinea Equatorial Guinea 2.041
76Bolivia Bolivia 2.045
77Senegal Senegal 2.047
78Macedonia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, the Former Yugoslav Republic of 2.048
79Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 2.051
80China China 2.054
81Gabon Gabon 2.059
82United States United States 2.063
83Bangladesh Bangladesh 2.070
84Serbia, Republic of Serbia, Republic of 2.071
85Peru Peru 2.077
86Cameroon Cameroon 2.104
87Angola Angola 2.109
88Guyana Guyana 2.112
89Montenegro Montenegro 2.113
90Ecuador Ecuador 2.116
91Dominican Republic Dominican Republic 2.125
92Guinea Guinea 2.126
93Kazakhstan Kazakhstan 2.137
94Papua New Guinea Papua New Guinea 2.139
95Nepal Nepal 2.152
96Liberia Liberia 2.159
96Uganda Uganda 2.159
98Congo Congo 2.165
99Rwanda Rwanda 2.185
100Mali Mali 2.188
101Saudi Arabia Saudi Arabia 2.192
102El Salvador El Salvador 2.215
103Tajikistan Tajikistan 2.225
104Eritrea Eritrea 2.227
105Madagascar Madagascar 2.239
106Jamaica Jamaica 2.244
107Thailand Thailand 2.247
108Turkmenistan Turkmenistan 2.248
109Uzbekistan Uzbekistan 2.260
109Armenia Armenia 2.260
111Kenya Kenya 2.276
112Belarus Belarus 2.283
113Haiti Haiti 2.288
114Kyrgyzstan Kyrgyzstan 2.296
115Cambodia Cambodia 2.301
116Syrian Arab Republic Syrian Arab Republic 2.322
117Honduras Honduras 2.327
118South Africa South Africa 2.353
119Niger Niger 2.356
119Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 2.356
121Mexico Mexico 2.362
122Azerbaijan Azerbaijan 2.379
123Bahrain Bahrain 2.398
124Venezuela Venezuela 2.403
125Guatemala Guatemala 2.405
126Sri Lanka Sri Lanka 2.407
127Turkey Turkey 2.411
128Cote D Cote D'Ivoire 2.417
129Algeria Algeria 2.423
130Mauritania Mauritania 2.425
131Ethiopia Ethiopia 2.468
132Burundi Burundi 2.532
133Myanmar Myanmar 2.538
134Georgia Georgia 2.558
135India India 2.570
136Philippines Philippines 2.574
137Lebanon Lebanon 2.597
138Yemen Yemen 2.670
139Colombia Colombia 2.700
140Zimbabwe Zimbabwe 2.722
141Chad Chad 2.740
142Nigeria Nigeria 2.743
143Libyan Arab Jamahiriya Libyan Arab Jamahiriya 2.816
144Central African Republic Central African Republic 2.869
145Israel Israel 2.901
146Pakistan Pakistan 2.905
147Russian Federation Russian Federation 2.966
148Congo, the Democratic Republic of the Congo, the Democratic Republic of the 3.016
149Korea, Democratic People Korea, Democratic People's Republic of 3.092
150Afghanistan Afghanistan 3.212
151Sudan Sudan 3.223
152Iraq Iraq 3.296
153Somalia Somalia 3.379


ေပးပို႕လာတဲ့သူငယ္ခ်င္း ငယ္ေလး၏ ပိုစ္အေဟာင္းေလးအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ updateလုပ္လိုက္ပါသည္ ေက်းဇူးတင္လွ်က္.

0 comments: