Monday, January 27, 2014

အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ၀ိုုင္းရံၾကေလာ့ …

ေဟးးးးး လူပီသသူ...အေပါင္းတိုု႔......

သင္တိုု႔သိၾကကုုန္ေလာ.....သတိရွိၾကကုုန္ေလာ...။

တိုုင္းၿပည္ရဲ႔ ဆန္ကုုန္ေၿမေလး ....လူမေလး ေခြးမခန္႔ ေအာက္တန္းစား

သူခိုုး ဒၿမ လူသတ္ ဘုုန္းၾကီးသတ္ သံဃာ သင္းခြဲ တိုုင္းၿပည္လံုုၿခံဳေရးကိုု မၾကည္႔ ...

အာဏာကိုုသာ ငမ္းငမ္းတက္ ၾကည္႔ၿပီး....တရုုတ္လက္တိုုင္းၿပည္ ထိုုးအပ္...

ညီေနာင္ခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲအုုပ္ခ်ဳပ္ တစ္ပြဲထိုုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗန္းၿပ....ထင္ရာဆိုုင္း

ရိုုင္းခ်င္တိုုင္းရိုုင္းေနၾကေသာ.....

လက္နက္အားကိုုး ေခြးသူခိုုးမ်ားကိုု ငတိုု႔ ၿပည္ေထာင္စုု အမိေၿမမွ....

ဆက္မထမ္းထားနိုုင္ ေလးလံလွေခ်ၿပီတကား....။

မိကြဲ ဖကြဲ သားကြဲ မယားကြဲ ဘ၀ ထိုုထိုု ၿဖင္႔က်င္လည္ ၾကကုုန္ေသာ....

နိုုင္ငံရပ္ၿခားသြား ဒုုကၡိတ သတၱ၀ါ လူငယ္တိုု႔သည္ လည္းေကာင္း....။

တစ္ေန႔လုုပ္မွ တစ္ေန႔စား မတ္တပ္စာ သာရွိ တံုုးလံုုးစာ မရွိၾကကုုန္ေသာ....

ပညာနံုု႔နည္း ဆင္းရဲသား ဒုုကိၡတ သတၱ၀ါ ထက္ေအာက္ ၿမစ္၀ွမ္း မွီတင္းေနထိုုင္

တိုုင္းရင္းသား အေပါင္းတိုု႔သည္ လည္းေကာင္း.....။

ဘြဲ႔ရ စာမတတ္ ဟိုုဒီသင္တန္းတက္ ယက္ကန္ကန္ နဲ႔ ....ဟိုုဆိုုင္ ဒီဆုိင္ ထိုုင္ကာ

မသိေရွ႔ေရး.....မလြယ္ေသးသမ်ွ...မိဘတိုု႔ သက္ၿပင္း ခါခါခ်ရ....ၿပည္တြင္းမွီတင္း...

ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ ....ၿပည္႔ ဘ႑ာတိုု႔သည္ လည္းေကာင္း.....။

စားစရာ ခ်ိဳ႔တဲ႔ ေနစရာ နုုံနဲ႔….အနာဂတ္မဲ႔၍ တိုုင္းၿပည္တကယ္မခ်စ္ …

ဗိုုလ္ၿဖစ္ရင္ၿပီးေရာ….အပြင္႔တင္မွ အေနအစားေခ်ာင္ေအာင္….ေ၀၀ါးရေအာင္…

၁၀တန္းေအာင္စ တပ္ထည္းေရာက္ၾကၿပီးလွ်င္….

ေက်ာင္းေတာ္က ေခါင္းေဆးမွ …ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဆဲတတ္ၾကေလေသာ….

မိဘၿပည္သူ႔ ၀မ္းရည္ စပ္ေစသည္႔ …အမိေၿမ မွ သားေကာင္(သားေကာင္းမဟုုတ္) မ်ားသည္လည္းေကာင္း….။

တပ္မွာ စားမေလာက္….ဟိုုဒီ ေရာက္ကာ….ဆိုုက္ကားနင္း လက္သမားလုုပ္္ ပန္းရံ ္လိုုက္ ၾကိမ္ထိုုး…ထင္းခုုတ္…စသည္ ရရာ

လုုပ္ရင္း….မညီ မၿပည္႔ မလွ ရေလေသာ…..၀မ္းမီးတိုု႔ကိုု…ေဆးၿမီးတိုုအသြယ္သြယ္နွင္႔

ဦးပိုုင္ အားမကိုုးရ ၍ ၿဖစ္သလိုုညိွမ္းၾကရရွာကုုန္ေသာ….ေအာက္ေၿခ နင္းၿပား ္…စစ္သား

သား က စစ္သားၿပန္ၿဖစ္….သားစဥ္ေၿမးဆက္ က်ြန္ၿဖစ္ၾကရေလေသာ….ရိုုးရိုုးနွင္႔

အၿခားအဆင္႔ တပ္မေတာ္သားတိုု႔သည္လည္းေကာင္း….

ဘဂၢ၀ါ ဟိုုက္စကူးတက္မွ ….ေဒ၀ဒတ္နဲ႔ ေတြ႔….မ်ိဳးခ်စ္ေယာင္ေဆာင္….စစ္ေလာ္ဘီ

စစ္ဘုုန္းၾကီး…ေရႊ၀ါေရာင္ သဃာန္းေသြးစြန္းတာ မဟ….လက္ပေတာင္း မီးရွိဳ႔တာမဟ…

ဖြတ္ဘဂၤလီ လႊတ္ေတာ္ေရာက္တာ မဟ…..

ၿပည္တြင္းမီး ဟုုန္းဟုုန္းမေတာက္ေအာင္….တားဆီးေၿဖာင္းၿဖ သူကိုုမွ …ကုုလားမေခၚ..

ရခိုုင္နဲ႔တိုုက္ …မ်ိဳးခ်စ္အဆံေခ်ာင္ေတြနဲ႔တိုုက္…. လူမ်ိဳးဘာသာ ၀ါဒမွိဳင္းတိုုက္ၿပီး…

စစ္အေရၿခံဳ အစိုုးရ သက္ဇိုုးရွည္ေအာင္ ဘုုန္းၾကီးတန္မဲ႔ မုုသားသံုုး အာပါတ္သင္႔ခံ…

ၿပည္သူ႔ ဆီက ဆြမ္းကိုုစား စစ္အာဏာရွင္ကိုု ေလာ္ဘီၾကေလေသာ…ၿပည္သူ႔ဆြမ္းကိုု

သံေတြသံခဲ ပမာ ၿမိဳက်ေနၾကေလေသာ…ကိုုယ္ေတာ္ေတြ ေနာက္လိုုက္ …

အမ်ိဳးတကယ္႔ ခ်စ္ ဘုုန္းဘုုန္းတိုု႔သည္လည္းေကာင္း…။

မိဘလက္ငုုတ္….လယ္ေၿမယာသိမ္းခံ ….စားမရာ ေနစရာ ခက္ခဲ …ေက်ာမြဲလွသည္႔..

ဒုုကိၡတ ႏြယ္၀င္ သည္႔ အၿပင္ ေရနစ္သူ ၀ါးကူထိုုးသလိုု….ေစာက္ရူးေယာင္ မွ ေခြးေခၚခံရရွာေလသည္႔

ေက်းဇူးရွင္ ထမင္းရွင္ လယ္သမား ယာသမား ဦးၾကီးတိုု႔သည္ လည္းေကာင္း…။

ေက်ာင္းသား….စစ္သား …ဘုုရားသား…လယ္သမား…ဆင္းရဲသား မ်ား၏ ေရွ႔ေဆာင္…

ၿပည္သူကိုု တကယ္ ခ်စ္ေသာ…ၿပည္သူ႔ အတြက္ အနစ္နာ ခံ ဘ၀ ကိုု စေတး၀႔ံေလေသာ…

အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေခၚရာေနာက္….ယံုုၾကည္စိတ္ခ်….ငတိုု႔ ေတာ႔ လြတ္မဟ

ဆိုုေသာ စိတ္ဓာတ္အားၿပင္း သံဒိၶဌာန္ တင္းရင္း…..

အမိေၿမေပၚမွာ ေလးလံလွစြာ ထမ္းပိုုးထားၾကရေလေသာ….ဆန္ကုုန္ေၿမေလး…

ၿပိတၱာၾကီး

တစ္စုုကိုု မိမိတိုု႔ ဂုုတ္ပိုုးေပၚမွ ကိုုင္ေပါက္ ခ်သည္႔ အေနၿဖင္႔… ဂုုတ္ခြစီးထားေသာ…

၂၀၀၈ နာဂစ္ အ မဂၤလာ ေၿခဥၾကီးကိုု ၿပင္ဘိုု႔ရန္…. ညီၾကေလာ….ညြတ္ၾကေလာ့ …။

မ်က္စိကိုုဖြင္႔ နားကိုုစြင္႔ၾကေလာ့ ….။

သမိုုင္းမရိုုင္းေအာင္ ….မအ ၾကနဲ႔ေလာ…..။ ဒီတခ်ီမွ မညီ….ေရွ႔ မွာမလြယ္ေတာ့ၿပီ …

သိၾကေလာ….နိုုးၾကားၾကေလာ့ ….။

အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ၀ိုုင္းရံၾကေလာ့ ….။

ငတိုု႔ရဲ႔ ထိုုက္တန္ေသာ ၿပည္သူ႔ သမၼတ ၿဖစ္ေအာင္…တင္ေၿမွာက္ၾကေလာ့ …. ။

( Scuba Som )