Tuesday, November 26, 2013

လုံၿခံဳ စိတ္ခ်ရဖုိ႔ အေရးက ျပည္သူ႕ အခြင့္အေရး

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေရနံပုိက္လုိင္း ေပါက္ကြဲသည့္ သတင္းကုိ ၾကားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပူပန္မိပါသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကမ္း႐ုိးတန္းၿမိဳ႕ ခ်င္ေတာင္တြင္ ေရနံ ပုိက္လုိင္း ႀကီးတစ္ခု ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး လူအမ်ားအျပား ေသေၾက ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းမ်ားမွာ ေတြ႕ျမင္လုိက္ရသည့္ အခါ စိတ္ထိခုိက္မိပါသည္။ ေပါက္ကြဲမႈက ျပင္းထန္လြန္းသည့္အတြက္ ကားေတြ လူေတြ လြင့္စဥ္သြားၾကတာေတြကုိ ျမင္ရသည့္အခါ တြင္လည္း တုန္လႈပ္မိပါသည္။ ဒါက လူေတြ အလုပ္လုပ္ၾက ရာမွာ လုံၿခံဳ စိတ္ခ်ေရးအတြက္ ဂ႐ုတစုိက္ ေသေသခ်ာခ်ာ မလုပ္သည့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ လုံၿခံဳေရးစနစ္ မေသခ်ာသည့္အခါ အျခားသူ အမ်ားအျပားကုိ ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစႏုိင္တာ ျဖစ္သည္။ ဒါႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဂက္စ္ပုိက္လုိင္း ပ႐ုိဂ်က္ႀကီး မ်ားကုိပါ သတိရမိရင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ပါ စိတ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဒီလုိ ပ႐ုိဂ်က္ႀကီးမ်ားကုိ ဘယ္လုိ စိတ္ခ် လုံၿခံမႈရွိေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကပါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေသာ ျပင္ပ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးေနၾကပါသလဲ။
စိတ္ပူပန္စရာေတြက မ်ားလွသည္။
အလုပ္ တကယ္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္အဖြဲ႕က လုံၿခံဳေရးစနစ္ မ်ားကုိ အထပ္ထပ္ ဂ႐ုတစုိက္ႏွင့္ စနစ္တက်လုပ္ဖို႔ လုိအပ္သလုိ၊ တည္ေဆာက္ လုပ္ကုိင္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ လုံၿခံဳစိတ္ခ် ရမႈ ရွိ မရွိ၊ လုပ္ကုိင္မႈ မွန္ မမွန္ကုိ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ေနဖုိ႔ ကလည္း လုိအပ္သည္။ လုပ္ကုိင္ေနသည့္သူမ်ား ပ႐ုိဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ဖုိ႔ လုိသလုိ၊ စစ္ေဆးေနသူမ်ား ကလည္း အထူး ကၽြမ္းက်င္ၾက သူမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ လုိသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ဒီလုိ ေရနံပုိက္လုိင္း ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္သည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စိတ္ပူစရာတစ္ခု တုိးလာတာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဒီလုိ ပ႐ုိဂ်က္ မ်ား လုပ္ကုိင္ေနၾကရာမွာ ေငြေရးေၾကးေရး အရ၊ စီးပြားေရး အရ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈအေရးအရ၊ လူေနအိမ္ေျခမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရသျဖင့္ ထိခုိက္ ခံစားေနရေသာ လူမႈေရးအရစသည့္ အျငင္းပြားစရာ၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးစရာ အမ်ားအျပား ရွိေနခ်ိန္မွာ လုံၿခံဳစိတ္ခ် ရမႈအတြက္ ထပ္မံ စိတ္ပူပန္စရာ တုိးလာတာ ျဖစ္သည္။
ယခုလုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဒီလုိ လုပ္ကုိင္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ပ႐ုိဂ်က္ႀကီးမ်ား အားလုံးကုိ စီးပြားေရးအရ၊ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အရ၊ လူမႈေရး ထိခုိက္မႈမ်ားအေရးတုိ႔ အရ သာမက၊ လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေရးအတြက္ကုိပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖုိ႔ လုိလာသည္။ ဒီ့အတြက္ အခုထက္ပိုသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အတူ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ ပတ္သက္ႏုိင္မႈ တုိ႔ပါ လုိအပ္ေနၿပီဟု ယူဆပါသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ လုပ္ေနေသာ ဂက္စ္ပုိက္လုိင္း ပ႐ုိဂ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားကုိ ျဖတ္သန္းသြားေနမွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုတေလမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလြန္ အ္ၲရာယ္ႀကီးမားေနမွာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေလးနက္မႈနည္းသလုိ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ႏုနယ္သည့္ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီလုိ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အလြန္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိပါမည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း ယခုလုိ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ထိခုိက္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈ စနစ္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္လည္း လုိအပ္မည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒီလုိ အႏၲရာယ္ႀကီးမားလွေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လုပ္ကုိင္ရာမွာ လႊတ္ေတာ္မ်ားက အေရးတယူလုပ္ၿပီး ပါ၀င္ ပတ္သက္လာၾကရန္ လုိအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနမႈ တစ္ခုလုံးကုိ အစမွအဆုံး ထင္သာ ျမင္သာရွိဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ စစ္ေဆးႏုိင္ခြင့္၊ ၊ ကန္႔သတ္ႏုိင္ခြင့္ တုိ႔လည္း လုိအပ္ေနသည္ဟု ယူဆပါသည္။
သည္လုိ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လုပ္ကုိင္ရာမွာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၊ ျပည္သူလူထု၏ ပါ၀င္ ပတ္သက္ႏုိင္ခြင့္က အေရးႀကီးလွသည္ဟု ယူဆမိပါေၾကာင္း။

ျပည္သူ႕ေခတ္ အယ္ဒီတာ
၂၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၃

ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ - ၄၊ အမွတ္ - ၁၇၃ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ...

ေအးခ်မ္းမြန္ Credit To > ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ <Thanks