Wednesday, October 23, 2013

မႏိႈင္းယွဥ္အပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကို ႏိႈင္းယွဥ္ေရးသားေနေသာ လူတစ္စုသို႔………

ရဲရဲေတာက္ ဒီမုိမ်ား'sphoto.
မႏိႈင္းယွဥ္အပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကို ႏိႈင္းယွဥ္ေရးသားေနေသာ လူတစ္စုသို႔………
>>>>>>>>>>>>>>>>>

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲရဲေတာက္ဒီမိုမ်ားေပ့ခ်္သည္ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္မ်ားျဖစ္သည့္ နန္းခင္ေဇယ်ာ၊ ခင္ဝင့္ဝါမွသည္ ယခုမိုးစက္ဝိုင္အထိ မည္သည့္အေၾကာင္းမွ် ေရးသားခဲ႔ဖူးျခင္းမရွိပါ။ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေပ့ခ်္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လြန္စြာရိုးရွင္းပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေနေသာ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီ၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရွိမည့္ ဒီမိုကေရစီရရွိလာရန္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။ 

ယေန႔အခ်ဳိ႕ေသာ accountပိုင္ရွင္မ်ား ေအာက္လမ္းနည္းျဖင့္ လက္သရမ္းႏႈိင္းယွဥ္ေနေသာ ကိစၥအားအျမင္မေတာ္လွ၍ ေရးပါရေစ။ မိုးစက္ဝိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဆုးံ အျငင္းပြားစရာကိစၥမွာ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ပါသလဲ? တရုတ္မီဒီယာမ်ား၏ အေရးအသားမ်ားအရ ဆုရခဲ႔လွ်င္ေတာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏွမ္းတစ္ေစ့ ဂုဏ္ယူစရာမရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီး။ ဘယ္လိုလူဘယ္လိုပတ္ဝန္းက်င္မွာ က်င္လည္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးလဲ? ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလုးံ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝေစလ်က္ ေကာင္းစားႀကီးပြားေနၾကေသာ ခရိုနီမ်ား စစ္အာဏာရွင္ေကာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီး။ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္မွ်အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ဖူးလဲ{သူမအပါအဝင္သူမမ်ဳိးႏြယ္မ်ား} ? အေျဖကလိုတာထက္ပိုရွင္းပါသည္။ နတၳိလုးံဝမရွိ။

ဒီလိုအမ်ဳိးသမီးကို ေဒၚေအာငိဆန္းစုၾကည္လိုအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ယွဥ္တြဲေရးသားကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုတ္ခတ္ေနေသာ လူတစ္စုႏွင့္ ေဝေဝဆာဆာေထာက္ခံ comment ေရးနေသာ လူတစ္စု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ? 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အရည္အခ်င္း ခ်ေရးလွ်င္ ကုန္ႏိုင္ဖြယ္မရွိ။ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ အေမစုအေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကို မွ်ေဝေပးပါရေစ။ ႏိႈင္းယွဥ္အပ္ရဲ့လား? လူကေမြး လူလိုေတြးတတ္ၾကပါေစ။ 

1991;Dec10 ႏိုဘယ္ဆုေကာ္မတီဥကၠဌဖရန္စစ္စီဂ်ာစတတ္(Francis Sejersted) "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေရးတိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စံနမူနာထားရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲတြင္ သူမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေလးနက္စြာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ဇြဲသတၱိခိုင္ျမဲမႈတို႔ကို စိတ္ကူးျဖင့္ေပါင္းစပ္ၾကည့္လိုက္ပါလွ်င္ သူမကိုထင္ရွားစြာ ျမင္ရေပမည္။"

ထိုင္းႏိုင္ငံရန္စစ္တကၠသိုလ္ အဓိပတိေဒါက္တာအာသစ္ "သူမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတာ တရားမွ်တတဲ႔ ကမာၻေလာကႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ညႊန္းဆိုရမည့္ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္သည္။"

2009;July27 ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔(AI)၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး Irene Khan "ရွည္လ်ားခက္ခဲလြန္းတဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူအမ်ားအတြက္သာမက ကမာၻတဝွမ္းလုးံမွ လူအမ်ားအတြက္ပါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ သတၱိရဲ့ သေကၤတအမွတ္လကၡဏာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ" 

ဒါဟာတကယ့္ကို အမ်ားႀကီးထဲက အနည္းငယ္ရဲ့ မွတ္ခ်က္စကားေတြပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လိုအမ်ဳိးသမီးကို ယွဥ္ႏိုင္စြမ္းတဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ ျမန္မာျပည္ရဲ့ လက္ရွိသမိုင္းမွာ လုးံဝ(လုးံဝ)မရွိေလာက္ေတာ့ဘူး ဆိုတာ မင္းတို႔သိထားလိုက္ပါ။ အရွက္ကင္းကင္းနဲ႔ ပုတ္ခတ္ႏိႈင္းယွဥ္ေနတာေတြ ရပ္တန္းကသာရပ္လိုက္စမ္းပါ။ 

ေစတနာျဖင့္………………
              [EAIDO]ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲရဲေတာက္ဒီမိုမ်ားေပ့ခ်္သည္ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္မ်ားျဖစ္သည့္ နန္းခင္ေဇယ်ာ၊ ခင္ဝင့္ဝါမွသည္ ယခုမိုးစက္ဝိုင္အထိ မည္သည့္အေၾကာင္းမွ် ေရးသားခဲ႔ဖူးျခင္းမရွိပါ။ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေပ့ခ်္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လြန္စြာရိုးရွင္းပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေနေသာ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီ၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရွိမည့္ ဒီမိုကေရစီရရွိလာရန္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။ 

ယေန႔အခ်ဳိ႕ေသာ accountပိုင္ရွင္မ်ား ေအာက္လမ္းနည္းျဖင့္ လက္သရမ္းႏႈိင္းယွဥ္ေနေသာ ကိစၥအားအျမင္မေတာ္လွ၍ ေရးပါရေစ။ မိုးစက္ဝိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဆုးံ အျငင္းပြားစရာကိစၥမွာ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ပါသလဲ? တရုတ္မီဒီယာမ်ား၏ အေရးအသားမ်ားအရ ဆုရခဲ႔လွ်င္ေတာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏွမ္းတစ္ေစ့ ဂုဏ္ယူစရာမရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီး။ ဘယ္လိုလူဘယ္လိုပတ္ဝန္းက်င္မွာ က်င္လည္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးလဲ? ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလုးံ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝေစလ်က္ ေကာင္းစားႀကီးပြားေနၾကေသာ ခရိုနီမ်ား စစ္အာဏာရွင္ေကာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီး။ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္မွ်အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ဖူးလဲ{သူမအပါအဝင္သူမမ်ဳိးႏြယ္မ်ား} ? အေျဖကလိုတာထက္ပိုရွင္းပါသည္။ နတၳိလုးံဝမရွိ။

ဒီလိုအမ်ဳိးသမီးကို ေဒၚေအာငိဆန္းစုၾကည္လိုအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ယွဥ္တြဲေရးသားကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုတ္ခတ္ေနေသာ လူတစ္စုႏွင့္ ေဝေဝဆာဆာေထာက္ခံ comment ေရးနေသာ လူတစ္စု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ?

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အရည္အခ်င္း ခ်ေရးလွ်င္ ကုန္ႏိုင္ဖြယ္မရွိ။ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ အေမစုအေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကို မွ်ေဝေပးပါရေစ။ ႏိႈင္းယွဥ္အပ္ရဲ့လား? လူကေမြး လူလိုေတြးတတ္ၾကပါေစ။ 

1991;Dec10 ႏိုဘယ္ဆုေကာ္မတီဥကၠဌဖရန္စစ္စီဂ်ာစတတ္(Francis Sejersted) "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေရးတိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စံနမူနာထားရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲတြင္ သူမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေလးနက္စြာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ဇြဲသတၱိခိုင္ျမဲမႈတို႔ကို စိတ္ကူးျဖင့္ေပါင္းစပ္ၾကည့္လိုက္ပါလွ်င္ သူမကိုထင္ရွားစြာ ျမင္ရေပမည္။"

ထိုင္းႏိုင္ငံရန္စစ္တကၠသိုလ္ အဓိပတိေဒါက္တာအာသစ္ "သူမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတာ တရားမွ်တတဲ႔ ကမာၻေလာကႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ညႊန္းဆိုရမည့္ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္သည္။"

2009;July27 ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔(AI)၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး Irene Khan "ရွည္လ်ားခက္ခဲလြန္းတဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူအမ်ားအတြက္သာမက ကမာၻတဝွမ္းလုးံမွ လူအမ်ားအတြက္ပါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ သတၱိရဲ့ သေကၤတအမွတ္လကၡဏာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ" 

ဒါဟာတကယ့္ကို အမ်ားႀကီးထဲက အနည္းငယ္ရဲ့ မွတ္ခ်က္စကားေတြပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လိုအမ်ဳိးသမီးကို ယွဥ္ႏိုင္စြမ္းတဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ ျမန္မာျပည္ရဲ့ လက္ရွိသမိုင္းမွာ လုးံဝ(လုးံဝ)မရွိေလာက္ေတာ့ဘူး ဆိုတာ မင္းတို႔သိထားလိုက္ပါ။ အရွက္ကင္းကင္းနဲ႔ ပုတ္ခတ္ႏိႈင္းယွဥ္ေနတာေတြ ရပ္တန္းကသာရပ္လိုက္စမ္းပါ။ 

ေစတနာျဖင့္………………
[EAIDO]