Wednesday, October 23, 2013

ေမ်ာက္ေၾကာက္ အစိုးရ

အို ခုတေလာ တယ္နာမည္ႀကီးေနတဲ႕ သူႀကီးပါလား ဥပေဒ ထက္မွာ သူရွိေနပါလား သူလုပ္သမွ် ေအာင္ျမင္ေနပါလား သူ႕ကို လူတိုင္းေႀကာက္ေနရပါလား သူကဘာမ်ားလဲ ဟင္
သူ ယာဥ္ထိန္းရဲ ပါးရိုက္လည္းျဖစ္တာပဲ သူ Miss Universe ကိုသူ႕စိတ္ႀကိဳက္လည္းေရြးႏိုင္တာပဲ သူ ေဘာလံုးဥကၠဌ ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္တာပဲ သူ ဂ်ာနယ္တိုက္ဝင္ဖ်က္ခ်င္လည္း ျဖစ္တာပဲ ေအာ္ သူအရမ္းေတာ္တယ္ေနာ္ ဒီေလာက္ေတာ္ေနတာကို ျပည္သူေတြဘာမွ ျပန္မလုပ္ႏိုင္ဘူး အစိုးရလည္း ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ဘူး ဒီေတာ့ျပည္သူေတြနဲ႕ အစိုးမရတဲ႕ အစိုးရႀကီးေျပာသင့္တယ္ဗ်ာ သူ႕ကို
''ကြ်န္ေတာ္ျပည္သူ သန္း၆၀ဟာ ဖိုးလျပည္႔နဲ႔ ျပိဳင္တာေတာင္ မႏိုင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ'' လို႕
အို ခုတေလာ တယ္နာမည္ႀကီးေနတဲ႕ သူႀကီးပါလား ဥပေဒ ထက္မွာ သူရွိေနပါလား သူလုပ္သမွ် ေအာင္ျမင္ေနပါလား သူ႕ကို လူတိုင္းေႀကာက္ေနရပါလား သူကဘာမ်ားလဲ ဟင္ သူ ယာဥ္ထိန္းရဲ ပါးရိုက္လည္းျဖစ္တာပဲ သူ Miss Universe ကိုသူ႕စိတ္ႀကိဳက္လည္းေရြးႏိုင္တာပဲ သူ ေဘာလံုးဥကၠဌ ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္တာပဲ သူ ဂ်ာနယ္တိုက္ဝင္ဖ်က္ခ်င္လည္း ျဖစ္တာပဲ ေအာ္ သူအရမ္းေတာ္တယ္ေနာ္ ဒီေလာက္ေတာ္ေနတာကို ျပည္သူေတြဘာမွ ျပန္မလုပ္ႏိုင္ဘူး အစိုးရလည္း ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ဘူး ဒီေတာ့ျပည္သူေတြနဲ႕ အစိုးမရတဲ႕ အစိုးရႀကီးေျပာသင့္တယ္ဗ်ာ သူ႕ကို ''ကြ်န္ေတာ္ျပည္သူ သန္း၆၀ဟာ ဖိုးလျပည္႔နဲ႔ ျပိဳင္တာေတာင္ မႏိုင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ'' လို႕ —