Sunday, August 11, 2013

အေနာက္တံခါးမွ အႏၲရာယ္

ေခ်ာင္းအတြင္းေတြ႔ရသည့္ ဘဂၤါလီအမ်ိဳးသား အေလာင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာျဖစ္ပြားရာမွ ဘဂၤါလီမ်ားက လံုျခံဳေရးရဲကင္း စခန္းတစ္ခုအား မီး႐ိႈ႕မႈ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈမ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယခုေနာက္ဆံုး ပဋိပကၡသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီ အေရးအခင္းသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးမ်ားပင္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ အၿပီးသတ္ ေျပၿငိမ္းသြားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ သာမန္အဓိက႐ုဏ္း ထက္ပိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ကို စနစ္တက် စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးပဋိပကၡက သက္ေသျပေနပါသည္။ ယခု ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနား လာေရာက္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ထူးထူးျခားျခား တုိက္ဆုိင္ေနသည့္အျပင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္တြင္ ကားမသြားႏိုင္ေအာင္ သစ္ပင္မ်ာ
း ခုတ္လွဲထားျခင္း၊ တြင္းမ်ားတူးထားျခင္းျဖင့္ သြားလာေရး လမ္းေၾကာင္းကို စနစ္တက် ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္ဗံုးေဖာက္ခြဲႏိုင္ေျခ ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့ကာ လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားၾကရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ျပႆနာမ်ားသည္ ကြင္းဆက္မ်ားသဖြယ္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး အေလးအနက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားက ၎တို႔အား ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးေရးတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားကိုပင္ ဖီဆန္လ်က္ရွိသည္ကို မၾကာေသးမီက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက သက္ေသခံေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အေၾကာင္းရင္း မည္မည္ရရ မရွိေသာ ျပႆနာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္တတ္ေလ့ရွိၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ဘဂၤါလီမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားမ်ား၊ လက္တံု႔ျပန္မည္ဆိုသည့္ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ စည္းခ်က္ညီညီ သက္ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။

ရခိုင္ေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္တံခါးေပါက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုတံခါးေပါက္မွတစ္ဆင့္ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ႏိုင္ငံမွ လူဦးေရ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနသည္။ အကယ္၍ အေနာက္တံခါး က်ိဳးေပါက္ခဲ့ပါလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ခုလံုး လူဦးေရ ၀ါးမ်ဳိခံရမႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕သြားရႏိုင္သည္။ ယခု အျဖစ္အပ်က္ကို ေသးငယ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ေလးဟု ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ေသာ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ အႏၲရာယ္ ရွိသြားႏုိင္သည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီ ျပႆနာသည္ သတိရွိရွိျဖင့္ စနစ္တက် အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ယူဆေရးသား အပ္ပါသည္။

Eleven Media Group
ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္


https://www.facebook.com/ElevenMediaGroup/posts/557137370990557
.