Wednesday, September 11, 2013

သူရ ဦးေရႊမန္း၏ မွတ္သားဖြယ္ရာသမိုင္းဝင္စကား

"က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ နဝတအစိုးရက မိမိတို႔က်င့္သံုးေနတဲ့ အာဏာ အရပ္ရပ္ ကို ေနာင္တက္လာတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုလႊဲေပးတာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ၊ ဘယ္သူမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ဘယ္ပံုစံနဲ႔ လႊဲေပးတယ္၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ လႊဲေပးတာ၊ ဒီ အေျခခံဥပေဒသည္ ထုိေခတ္ထိုအခါက ဒီလိုအာဏာ လႊဲေပးႏိုင္ေအာင္ ေရးသားျပဌာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ အဲဒီလိုဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ရင္ အခုလိုအာဏာလႊဲေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မိမိရဲ႕အာဏာကို တျခားပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီကို လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ဆိုတာဟာ အင္မတန္ခဲယဥ္းတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္"

သူရ ဦးေရႊမန္း၏ မွတ္သားဖြယ္ရာသမိုင္းဝင္စကား

( တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ )

ဒီမိုဖက္တီး