Wednesday, August 01, 2012

ဂ်ပန္ ဒုိင္ဝါ အုပ္စု ေဒၚလာသန္း ၃၈၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္


By 7Day News
ဂ်ပန္ ဒုိင္ဝါ အုပ္စု ေဒၚလာသန္း ၃၈၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Daiwa Securities Group သည္ ျမန္မာ အစိုးရအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ေဒၚလာသန္း ၃၈၀ ခန္႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသြားရန္ ရွိေနေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ ဒိုင္ဝါအုပ္စု ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏွင့္ ယခင္ကပင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌လည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတစ္ခု တည္ေထာင္ေပးရန္အတြက္ နည္းပညာပိုင္း အကူအညီေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည္။
ယခု အင္တာနက္ေက်ာ႐ုိး backbone တစ္ခု တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ဂ်ပန္ နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ Panasonic၊ Toshiba၊ Hitachi၊ NEC ႏွင့္ KDDI တို႔ကလည္း နည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္း ပါဝင္ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ဒိုင္ဝါ သုေတသန အင္စတီက်ဳဒ္၌ ဥကၠ႒ တာကာရွီဖူကိုင္းက ေျပာသည္။ ႐ိုက္တာသတင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီအားလံုး ပါဝင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ) လုပ္ေဆာင္သြားေတာ့မွာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ပူးေပါင္းရန္ စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကမူ ယခုသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ထားသည္။ ဒိုင္ဝါ၏ ယခုစီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန အားလံုးႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား အားလံုးကို cloud computing နည္းပညာျဖင့္ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာမွာ အစဥ္အလာအတိုင္း အသံုးျပဳေသာ ဆာဗာအေျခခံ server-based systems စနစ္မ်ားထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ကာ စရိတ္သက္သာေစမည္ ျဖစ္သည္။
မစၥတာဖူကိုင္းက “cloud နည္းပညာ အေျချပဳ ကြန္ရက္စနစ္ဟာ ကုန္က်စရိတ္ ယန္း ၃၀ ဘီလီယံ ရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ဌာနခြဲနဲ႔ မႏၲေလးဌာနခြဲေတြမွာ စတင္ လုပ္ကိုင္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။ ဒိုင္ဝါအုပ္စု၏ ယခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတစ္ခု စတင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရအၿပီး စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဒုတိယေျမာက္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ Fujitsu ႏွင့္ NTTData ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ JICA ၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္ မတည္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာ့ဘဏ္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကြန္ရက္စနစ္ intrabank settlement system ကို စတင္ ေလ့လာေနသည္။ မစၥတာဖူကိုင္းက ျမန္မာ့စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို လုပ္ငန္း အျပည့္အဝ လည္ပတ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုဌာနတစ္ခု အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ယန္းႏွစ္ဘီလီယံခန္႔ အကုန္အက်ခံ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ၂၀၁၅ တြင္ လည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။
ဒိုင္ဝါသည္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ေနၿပီး ယင္းတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီတစ္ခု၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုတို႔ ပါဝင္သည္။ မစၥတာဖူကိုင္းက ယင္းအိတ္ခ်ိန္းတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရာက္၌ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၈၀ မွ ၃၀၀ ခန္႔ ပါဝင္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ထုိကာလတြင္ စီမံကိန္းမွ အၾကမ္းဖ်င္း အျမတ္ေငြ ယန္းတစ္ဘီလီယံခန္႔ ျပန္ရမည္ဟု ဆုိသည္။ ဒိုင္ဝါအုပ္စုသည္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလမွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီ ACE Data Systems ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဖက္စပ္ ကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားသည္။ ACE ကုမၸဏီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းဦး တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ဆက္သြယ္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒိုင္ဝါအုပ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Ref:Reuters
.