Thursday, May 12, 2011

ယခင္နဝတ နအဖ စစ္သူခိုးဂ်ပိုးအစိုးရႏွင့္ ယခု႕အသြင္ေျပာင္း ေခြးသူခိုးအဆိုးရ လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တိုးလာ

T 6326
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တိုးလာေနၿပီး ယခင္က သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းသာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ သစ္ပင္လိုက္ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ သစ္ေတာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ယခင္က စိမ္းစိုေသာ သစ္ေတာမ်ား ေပါမ်ားစြာ တည္ရွိခဲ့ၿပီး သစ္ပင္သစ္ေတာ အပါအ၀င္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားေသာ သဘာ၀နယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားေသာ သဘာ၀နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။
“သစ္ေတာက သိသိသာသာ ျပဳန္းလာတယ္။ အရင္ကေတာ့ သစ္ထုတ္တာ၊ သစ္ခုတ္တာရွိၿပီးသား။ တစ္ဖက္ကုိ သယ္ေနတာ။ အခုေနာက္ပုိင္းေတာ့ သစ္ခုတ္တာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သစ္ပင္လိုက္ အျမစ္ပါေအာင္ သယ္ၿပီး ဟိုဘက္မွာ ျပန္စိုက္ေနတာ။ သစ္ေတာေရႊ႕တဲ့ သေဘာေပါ့။ ေနာက္ပုိင္းဆို တ႐ုတ္ဘက္မွာေတာ့ သစ္ပင္ေတြ စိမ္းလန္းေနၿပီး ဒီဘက္မွာေတာ့ သစ္ေတာမရွိေတာ့ တာေတာင္ ၾကံဳႏုိင္ပါတယ္”ဟု သစ္ပင္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕သယ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသိရွိထားသူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။
ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ သိသာလာေနသည့္ ေဒသ မ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းသို႔ သစ္ေတာျပဳန္းတီးလာမႈေၾကာင့္ ယခင္က ရာသီဥတုသင့္တင့္မွ်တခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ယခုအခါ ေျမာက္ပုိင္းစြန္း ေဒသမွလြဲ၍ ရာသီ ဥတုပူေႏြးေျပာင္းလဲ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

သစ္ေတာက သိသိသာသာ ျပဳန္းလာတယ္။ အရင္ကေတာ့ သစ္ထုတ္တာ၊ သစ္ခုတ္တာရွိၿပီးသား။ တစ္ဖက္ကုိ သယ္ေနတာ။ အခုေနာက္ပုိင္းေတာ့ သစ္ခုတ္တာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သစ္ပင္လိုက္ အျမစ္ပါေအာင္ သယ္ၿပီး ဟိုဘက္မွာ ျပန္စိုက္ေနတာ
“သစ္ပင္ေတြက ကာဗြန္ကုိ စုပ္ယူၿပီး အေပၚယံေျမလႊာမွာ သိုေလွာင္ထားတယ္။ အပင္ကိုခုတ္ရင္ သူ႔ရဲ႕ ကာဗြန္ကို စုပ္ယူေပးခဲ့တဲ့ ပမာဏက ေလထုထဲမွာ ပုိသြားၿပီ။ ေနာက္ၿပီး အပင္ကုိ အျမစ္ကပါ တူးယူတဲ့အတြက္ အေပၚယံေျမလႊာမွာ သိုေလွာင္ထားတဲ့ ကာဗြန္ကပါ ေလထုထဲျပန္ေရာက္ေတာ့ ေလထုထဲမွာ ကာဗြန္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ေတြ ပိုတုိးလာၿပီး ရာသီဥတုကို ပုိၿပီး ပူေႏြးလာေစပါ တယ္”ဟု Myanmar Climate Change Watch မွ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားျပားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေနၿပီး ဘရာဇီးလ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္တို႔ၿပီးပါက နံပါတ္(၄)ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္းတြင္ လူေနမႈအတြက္ေနရာ ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ထင္း၊ မီးေသြးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း၊ သစ္ ကုိ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ စားအုန္းဆီ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ တိရစၦာန္စား က်က္ခ်ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ပါ၀င္ေနကာ ယင္းတို႔အနက္ အဓိကအက်ဆုံး မွာ သစ္ကုိ စီးပြားေရးအတြက္ အလြန္ အကြၽံထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိ ရသည္။
“တ႐ုတ္က ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိုက္ဖို႔ သစ္ပင္သယ္တယ္။ ယူနန္မွာရွိတဲ့ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ အတြက္ သစ္ပင္သယ္တယ္။ သယ္တဲ့အခါမွာ အရြက္ေတြကို အေငြ႕မပ်ံေအာင္ လုပ္ၿပီး၊ စိုထုိင္းဆမထြက္ေအာင္ ထိန္းညႇိၿပီး နည္းပညာသုံးၿပီး သယ္တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ထုိင္း က သစ္ပင္သြင္းဖူးတာပဲ။ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေတာ့ အျမင့္ ၃၊ ၄ မီတာရွိတဲ့ ငုပင္၊ စိန္္ပန္းပင္စတဲ့ အပင္ေတြကို တင္သြင္းရတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကိုယ့္ဆီမွာရွိတဲ့ သစ္ပင္ကို အျမန္လိုလာေတာ့ တင္သြင္းလိုက္ရ တာ။ သစ္ပင္ကေတာ့ သြင္းတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ထုတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြား ေရးအရ ဆုံး႐ႈံးပါတယ္။ ကုိယ္က ေပးရေတာ့ ထင္းေစ်းသာသာ အလကားနီးပါးေလာက္နဲ႔ ေပးလုိက္ရတာ။ ကုိယ္ကျပန္ယူေတာ့ တန္ရာ တန္ေၾကးေပးလိုက္ရတာပါ”ဟု ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔က ေျပာျပသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံနယ္စပ္သို႔ သစ္လုံးမ်ားကို တင္ေဆာင္ထားသည့္ ကားမ်ား ေန႔စဥ္နီး ပါး၀င္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္ဟုလည္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရပါသည္။
source/News Eleven Media Group
.

0 comments: