Monday, June 30, 2014

အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ျကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေပးေရးႏွင့္၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေပးေရးေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲ (ဂ်ပန္)

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ မွီတင္းေနထိုင္ျကသည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ျကီး၌မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္
ေပးရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမကိုက္ညီသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲအား တိုက်ဳိၿမိဳ႕ ရွိနဂါ၀ရွိ ျမန္မာသံရုံးေရွ့တြင္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္- ၂ဝ၁၄(တနလၤာေန႔)ညေန ၃ နာရီ မွ ညေန ၄ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဓါတ္ပံု။    ။ဦးေဇယ်ာမင္းထြန္း

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)ဂ်ပန္ဌာနခြဲ.