Sunday, September 29, 2013

တပ္မေတာ္ကိုအလြဲသုံးစားလုပ္ဖို႔ဆိုတာ က်မလုံးဝစိတ္ကူးမရွိဘူး

 Thiha Min Wai's photo.
က်မဟာ တပ္မေတာ္ ျပိဳကြဲေရးဆိုတာကို လုံးဝမလိုလားဘူး၊၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ၊၊တပ္မေတာ္ျပိဳကြဲရင္ တိုင္းျပည္နာမွာပဲ၊၊တိုင္းျပည္နာမယ့္ကိစၥမွန္သမၽွ က်မလုံးလုံး မလိုလားဘူး၊၊ က်မအေနနဲ့ တပ္မေတာ္ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ့သာ ရပ္တည္ေစခ်င္တယ္၊၊ က်မတို႔အဖြဲ့ခ်ဳပ္ အာဏာရရွိေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကိုအလြဲသုံးစားလုပ္ဖို႔ဆိုတာ က်မလုံးဝစိတ္ကူးမရွိဘူး၊၊ ၊၊၊


               ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
က်မဟာ တပ္မေတာ္ ျပိဳကြဲေရးဆိုတာကို လုံးဝမလိုလားဘူး၊၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ၊၊တပ္မေတာ္ျပိဳကြဲရင္ တိုင္းျပည္နာမွာပဲ၊၊တိုင္းျပည္နာမယ့္ကိစၥမွန္သမၽွ က်မလုံးလုံး မလိုလားဘူး၊၊ က်မအေနနဲ့ တပ္မေတာ္ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ့သာ ရပ္တည္ေစခ်င္တယ္၊၊ က်မတို႔အဖြဲ့ခ်ဳပ္ အာဏာရရွိေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကိုအလြဲသုံးစားလုပ္ဖို႔ဆိုတာ က်မလုံးဝစိတ္ကူးမရွိဘူး၊၊ ၊၊၊


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္