Wednesday, August 07, 2013

ခင္မ်ားတိုု႔ လုုပ္တတ္တာ ဘာရွိလဲ


လွ်ပ္စစ္ေတြ ထုုတ္တယ္၊
ျပည္သူအမ်ားစုု မသံုုးရဘူး။

ဆန္ စပါးအမ်ားႀကီး စိုုက္တယ္၊
ျပည္သူေတြ ဝဝလင္လင္ မစားရဘူး။

တိုုင္းတစ္ပါးသားေတြ က်ဴးေက်ာ္ေနတာၾကာၿပီ၊
ၿခံစည္းရိုုးမရွိဘူး။

ဆင္းရဲလိုု႔
မိန္းမငယ္ေလးေတြ သူမ်ားႏိုုင္ငံမွာ
ျပည့္တံဆာအလုုပ္ အေစခံအလုုပ္ေတြ သြားလုုပ္ေနရတယ္၊
ခ်မ္းသာေအာင္ မလုုပ္ဘူး။

စစ္သည္သံုုးသိန္းရွိတယ္၊
ေသာင္းက်န္းသူေတြကိုု မႏွိမ္နင္းႏိုုင္ဘူး။

ပညာတတ္ေတြ အမ်ားႀကီးထြက္တယ္၊
အသံုုးမခ်တတ္ဘူး။

ေက်ာက္ေတြ ကတၱရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊
လမ္းေတြ မေကာင္းဘူး။

သံေတြထြက္တယ္၊
အပ္တစ္ေခ်ာင္းေတာင္ မလုုပ္တတ္ဘူး။

ရာဘာေတာႀကီး ရွိတယ္၊
တာယာကိုု ႏိုုင္ငံျခားက ဝယ္ရတယ္။

သယံဇာတေတြ အမ်ားႀကီးထြက္တယ္၊
ကုုန္ေခ်ာ မလုုပ္တတ္ဘူး။

ရတနာေတြ အမ်ားႀကီးထြက္တယ္၊
ျပည္သူေတြ အလွမဆင္ႏိုုင္ဘူး။

ပင္လယ္ျပင္ႀကီးရွိတယ္၊
ပင္လယ္စာေကာင္းေကာင္း မစားရဘူး။

ကမာၻမွာ အေကာင္းဆံုုး ဘာသာတရားရွိတယ္၊
မၿငိမ္းခ်မ္းဘူး။

အမွန္တရားရွိေပမဲ့။
အမုုန္းတရားနဲ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္တယ္။

မက်န္းမာတဲ့သူေတြ ရွိတယ္၊
ေဆးမကုုႏိုုင္ဘူး။

ရာသီဥတုု ေကာင္းတယ္၊
စိုုက္ပ်ိဳးေရးမွာ ေအာက္ဆံုုးက။

တိုုင္းျပည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မႈ ေအာက္ဆံုုးေရာက္ေနတယ္
ျပည္သူေတြ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတတ္ပညာကိုု သင္ခြင့္မရဘူး။

ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ားစုု အလြဲသံုုးစားလုုပ္ေနတယ္၊
အေရးမယူဘူး။

ကြ်န္းသစ္ေတြ အမ်ားႀကီးထြက္တယ္၊
ျပည္သူအမ်ားစုု တဲန႔ဲေနရတယ။္

ကမာၻမွာ လူဦးေရအမ်ားဆံုုး ႏိုုင္ငံ ႏွစ္ႏိုုင္ငံနဲ႔ နယ္နမိတ္ခ်င္းထိေနတယ၊္
ကုုန္ေခ်ာပစၥည္း ေရာင္းမစားတတ္ဘူး။

ကမာၻေက်ာ္ အေတြးအေခၚပညာရွင္ရွိတယ္။
ျပည္သူေတြ သူ႔အေၾကာင္း သင္ခြင့္မရဘူး။

ဒီမိုုကေရစီႏိုုင္ငံထူေထာင္တယ္၊
အာဏာရွင္ စိတ္ဓါတ္နဲ႔။

ကမာၻေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္ရွိတယ္
အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရဘူး။

ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္
၁၉ -၀၆-၂၀၁၃

ေအးခ်မ္းမြန္ Credit To >>ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ <<
.