Monday, July 29, 2013

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ရန္ ၀န္ဂ်ီးမ်ား ပရိတ္တရားနာယူၾကသည္ ...။

ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ .. သမ္မဒႀကီးမွ စစ္ယူနီေဖာင္းကၽြတ္ နာလဗိန္းတံုးမ်ားအား ေစတလံုးပိုင္ရွင္မ်ား၊ ဘက္စံုထူးခၽြန္သူမ်ား က႑အလံုးစံု တြတ္ကၽြမ္းနားလည္သူမ်ားပမာ.. မတူညီေသာ ၄င္းတို႔ မၾကားဖူးေသာ နယ္ပယ္ဌာနမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ေလ့ရွိသည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ .. အာဏာရပါတီ ဥကၠဌျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၳဌႀကီး၏ မိသားတစ္စုလံုးမွ ကမၻာက ေလးစားေသာ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္အား အာဏာအတြက္ ပူးေပါင္းဆြဲတက္ရန္ ၾကံစည္ေလ့ရွိသည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ တစ္တန္ ေဒၚလာ ၇၀၀၀၀ ခန္႔တန္ေၾကးရွိေသာ ကၽြန္းသစ္မ်ားကို ေဒၚလာ ေထာင္ဂဏန္းမွ်ျဖင့္ တရုတ္သို႔ ပို႔ေလ့ရွိသည္..။

ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း၏ PA ျဖစ္ခဲ့သူက လယ္သမားမ်ားအား ေသနတ္တကားကားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ရဲသည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း၏ ေျမးျဖစ္သူက တာ၀န္က် ယာဥ္ထိန္းရဲအား ပါးေခၚရိုက္ရဲသည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ သကၤန္း၀တ္မ်ားမွ အျခား ဘာသာအာ လူပံုအလယ္တြင္ ေ၀ဖန္တုိက္ခိုက္ အမုန္းပြားေစေသာ တရားမ်ား ေဟာၾကားေလ့ရွိသည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ရြာမီးရႈိ႕ကာ ပုဆိုးလွန္ျပေသာ ဘဂၤလီအား ေမာင္းျပန္ရိုက္ဖယ္ကိုင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္က ရပ္ၾကည့္ေနေသာ္လည္း စစ္တပ္အရင္းအႏွီးအား ဆႏၵျပေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းမွ ဘုန္းႀကီးမ်ားအား အတြဲလိုက္မီးခိုးဗံုးျဖင့္ မီးေလာင္ ေသရာပါဒဏၤရာရေစသည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ စတင္ပ်က္ျပယ္ခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားသည္ကို ျပည္သူေတြနစ္နာသည္ဟု အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္သူမ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ အဂၤလန္ႏွင့္ ဥေရာပတြင္ အိမ္ျခံေျမမ်ား အလုအယက္ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းေနၾကသည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္ တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ လူသတ္မႈ မုဒိန္းမႈ အစရွိသည့္အမႈမ်ား အလိုေလ်ာက္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ လယ္သမားဆိုသည္မွာ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ား ခရိုနီမ်ားကို ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခဲ့သည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ဘဂၤလီမ်ား သန္းနဲ႔ခ်ီ စိန္႔၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အား ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိးညီသြားေစရန္ ကူမင္းမွ ေက်ာက္ျဖဴသို႔ ရထားလမ္း.. ကားလမ္း ေဖာက္ေစၿပီး အလံုးအရင္း စံုဆင္းေစကာ လူမႈစီးပြား ကူးလူး ဆက္ဆံၾကမည့္ ျပည္မႀကီး တရုတ္မ်ားအား ..... ဟ ေပးခဲ့သည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား တပ္လန္သြားေလာက္ေအာင္ ျပည္တြင္းခရိုနီမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ပိုင္ရာဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေျမေစ်းအား ကစားလ်က္ရွိၾကသည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ မိုဘုိင္းေအာ္ပေရတာေရြးခ်ယ္ရာ ႏိုင္ငံတကာ နာမည္ႀကီးကုမဏီမ်ား ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ္လည္း အလိုေလ်ာက္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္ကာ ေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္ စိုးမိုးၿပီး အျပံဳးမ်က္ေရာင္းေနေသာ တပ္မေတာ္ပိုင္ ကုမဏီမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္..။

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ..........

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ..........

ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ..........

ေရးရတာ ေမာတာဗ်ာ.............။

ေရးလို႔ ကုန္မွာ .. မဟုတ္ဘူး ...။