Thursday, May 23, 2013

ဘာသာကိုးကြယ္တာႏွင္႔ ဘာသာကာကြယ္တာမတူပါ။


ဘာသာကိုးကြယ္တာႏွင္႔ ဘာသာကာကြယ္တာမတူပါ။
by Bo K Nyein on Saturday, 6 April 2013

စာေရးသူ- ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း

(အစၥလာမ္အေၾကာင္းကို ဗဟုသုတရလိုသူတိုင္း ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကေစလိုပါတယ္။ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္းလို အမွန္တရားကို သတၱိရွိရွိနဲ႔ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအက်ဳိးကိုေရွ႔ရႈ႔ျပီး ေရးရဲတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ မ်ားမ်ားရွိေစခ်င္ပါတယ္။
 
အပိုင္း ၂ပိုင္းေပါင္းတင္ထားလို႔ စာရွည္ေပမဲ့ အခ်ိန္ေပးရက်ဳိးနပ္တဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ဗဟုသုတရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေပးမဖတ္နိုင္သူမ်ား အပိုင္း(၂) ဗုဒၶဘာသာကိုကာကြယ္ျခင္းကို ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ။ အပိုင္း ၂မွာ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ပတ္သတ္တာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဘကတအဖြဲ႔ )


အပိုင္း(၁)

လက္ရွိဘာသာေရးပဋိပကၹေတြျဖစ္ေတာ႔၊နားမလည္တဲ႔သူအခ်ိဳ႔၊နားေယာင္လြယ္တဲ႔သူ
အခ်ဳိ႔နဲ႔ဆိုရွယ္ လစ္ဖရယ္၀ါဒကိုမ်က္စိမွိတ္အေကာင္းထင္ေနတဲ႔ အျဖဴအထင္ၾကီးသူေဒၚလာစား တခ်ိဳ႔က၊ရဟန္းတခ်ိဳ႔ ကိုပင္အၾကမ္း ဖက္သေယာင္ေယာင္၊ျမန္မာလူမ်ိဳးကိုပင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေယာင္ေယာင္၊ ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ားတြင္ေရးသားလာသည္ကိုေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။လူမ်ိဴးမုန္းအစြန္းေရာက္ကုလား၀ါဒီသမား တစ္ ေယာက္က ဆိုလွ်င္ ျမန္မာေတြကို နာဇီႏွင္႔ လာႏႈိုင္းေနေပးေသးသည္။ရိုင္းလိုက္သည္႔သစၥာေဖါက္ ေတြပင္။

တခ်ိဳ႔ကလည္းရိုးရိုးသာသား၊နားမလည္သည္႔အတြက္၊ဗုဒၶဘာသာသည္ခြင္႔လႊတ္ျခင္း၊ေမတၱာေရွ႔ထားေသာဘာသာျဖစ္ပါလွ်က္၊အဘယ္ေၾကာင္႔ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနပါသလဲ၊ဘာအတြက္ေသေၾကပ်က္စီးမႈေတြျဖစ္ေနၾကပါသလဲဟုဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ကိုသိမ္းၾံကံဳး၍အျပစ္တင္လာတာေတြကုိေတြ႔ျမင္လာရပါသည္။

ထိုေၾကာင္႔….ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ ႏွင္႔ ဘာသာကာကြယ္တာျခင္း..မတူတာကို သိသာေအာင္… တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။


ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ …..

ဖန္ဆင္းသူတန္ခိုးရွင္ကိုကိုးကြယ္ေသာဘာသာမဟုတ္ရပါ။

ဘုရားသခင္အလိုက်ေနတိုင္က်င္႔ၾကံမွသာလွ်င္ထာ၀ရခ်မ္းသာမႈရွိသည္႔နိဗၺန္ကိုၾကြျမန္းရမည္မဟုတ္ပါ။

ဗုဒၶဘာသာသည္၊တျခားသူကိုအားကိုးသည္႔ဘာသာမဟုတ္ေပ။

ဗုဒၶဘာသာသည္သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ရန္မိမိကိုယ္တိုင္က်င္႔ၾကံရေသာမိမိကိုယ္ကိုသာမိမိအားကိုးရေသာ..ဘာသာျဖစ္ေပသည္။
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္….စာေရးသူ၏..နားလည္မႈတြင္ …..ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရမွာ ..သစၥာ (၄)ပါး တည္းဟူေသာ သစၥာတရား ပင္ျဖစ္သည္။

ဤသစၥာတရားကိုပိုင္ပို္င္ႏုိင္ႏိုင္သိျမင္ႏုိင္မွသံသရာကလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေပမည္။

ေဂါတမဘုရားသခင္သည္ပင္..လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ..နိဗၺန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကိုေဟာေျပာကူညီ..ႏုိင္သည္။နိဗၺန္ေရာက္ေစသတည္းဟု
အမိန္အာဏါျဖင္႔..မပို႔ေပးႏိုင္ပါ….

အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း။

ဗုဒၶဘာသာ၌..ဘုရားသခင္ဆိုသည္မွာ..ဖန္ဆင္းရွင္..တန္ခိုးရွင္မဟုတ္ပါ။

ထို႔ျပင္..ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ… universaltruth အျပင္..convincingtruth လည္းဟုတ္ေပသည္။

Universal truth ဆိုသည္မွာ သဘ၀..အမွန္တရားပင္ ျဖစ္သည္…

ဥပမာ..(ေန) ကဲ႔သို႔ေသာ (ၾကယ္) တို႔သည္ အရင္ၾကယ္မ်ားပ်က္စီးရာမွာတစစီက်န္ရစ္ေသာ..အခိုးအေငြ႔ .. မ်ားႏွင္႔..အၾကြင္းအက်န္ ျဒပ္သတၱုဳတို႔မွ…gravity ဆြဲေဆာင္မႈမွ ေပါင္းစပ္လာၾကျပီး…လုိအပ္ေသာ ပမာ ဏ သို႔ေရာက္ခဲ႔ပါလွ်င္ Fusion ေပါင္းစပ္မႈျဖစ္္၍…(ၾကယ္) တည္းဟုေသာ ..အရာျဖစ္ေပၚလာရေပသည္။

အကယ္၍..ေပါင္းစပ္ရာတြင္ Fusion ျဖစ္လာက္ေအာင္ ျဒပ္ထု (matter) မရွိခဲ႕ေသာ္ (ေန) ကဲ႔သို႕ေသာ (ၾကယ္) ဘ၀မေရာက္ပဲ Brown Dwarf ဟုေခၚေသာ အရာ အျဖစ္သာ တည္ရွိႏုိင္ေပသည္။(ၾကယ္) ျဖစ္စဥ္ တြင္ မပါခဲ႔ေသာအခိုးအေငြ႔ ႏွင္႔ ျဒပ္ထုတို႔သည္ တဖန္…အသီးသီး …စုေ၀းလာျပီး..ျဂိဳလ္မ်ား..ေပၚေပါက္လာ ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သိပၸံပညာ မတိုးတက္စဥ္က ..Fusion ေၾကာင္႔ အလင္းေရာင္ ထုတ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ (ၾကယ္) မ်ားကိုသာျမင္ႏုိင္ၾကျပီး…ယၡဳမွ အလင္းေရာင္..မထုတ္ႏုိင္ေသာ ျဂိဳလ္ (Planets) မ်ားတည္ရွိမႈကို တြက္ခ်က္မႈမွ သိရွိႏုိင္လာၾကျပီး..တခ်ိဳ႔ကိုပင္..ျမင္..ႏုိင္စြမ္းရွိလာၾကရေပျပီ….

ဤသို႔..သဘာ၀ေလာကၾကီးတြင္… သဘာ၀တရား..အရ..ျဖစ္ပ်က္လွ်က္ရွိေသာ…သဘာ၀အမွန္တရား..ကို Universal Truth ဟုေခၚပါသည္။  ဤသို႔ သဘာ၀ေလာကၾကီးတြင္ ့ျဖစ္-ပ်က္-ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္…law of Physics ဟုေခၚသည္႔ သဘာ၀ရူပေဗဒဥပေဒ မ်ားအရ..ျဖစ္-ပ်က္ လွ်က္ရွိသည္။ ဤသည္တို႕မွာ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားသာ..ျဖစ္ေပသည္….ဤရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ….သဘာ၀ေလာကၾကီးအတြင္း..ေနထိုင္ ကုန္ေသာ..သတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္လည္း…သဘာ၀ေလာကၾကီး၏…သဘာ၀ေလာကတရားမ်ားအရၾကင္လည္ေနၾကရေပသည္။ဤျဖစ္စဥ္ကိုဗုဒၶဘာသာအရ(၃၁)ဘံုတြင္ သံသရာလည္သည္ဟုဆိုသည္။

ဤသဘာ၀..တရားသည္…ဘုရားပြင္႔သည္ျဖစ္ေစ..မပြင္႔သည္ျဖစ္ေစ ၊သဘာ၀တရားမ်ားအရ….ျဖစ္ပ်က္ျမဲ ..ျဖစ္ပ်က္လွ်က္ရွိသလို…. အဆံုးအစ..မရွိ..ျဖစ္ပ်က္လွ်က္ရွိေပသည္။ကံေကာင္း၍..ဘုရားပြင္႔သည္႔.. အခ်ိန္တြင္..(လူ) လာျဖစ္ရေသာ သူမ်ားသည္..အကၽြပ္တရားရ၍ …သဘာ၀ျဖစ္စဥ္..ဒုကၡမွ ကင္းျငိမ္းသြား ၾကရ..ေပသည္။ ထို႔နည္းတူ ဘုရားသာသနာ ထြန္းကားသည္႔အခ်ိန္မ်ားတြင္လူျဖစ္ရေသာသူမ်ားသည္လည္း၊ဘုရားေဟာၾကားခဲ႔သည္႔..(တရား) ကိုလိုက္နာက်င္႔ၾကံသူမ်ားသည္၊သစၥာ(၄)ပါးတည္းဟူေသာတရားကိုေတြျမင္ၾကရ၍..သဘာ၀တရားမွ လြပ္ျငိမ္းေသာ နိဗၺန္ကို ေရာက္ၾကရေပသည္။

သဘာ၀တရားအရ..(အခ်ိန္)၏တိုက္စားမႈေၾကာင္႔သာသနာေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္႔ကာလမ်ားတြင္..သဘာ၀တရားအရ..ၾကင္လည္ေနရေသာ သံသရာမွ မလြပ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကေတာ႕ေပ။ေနာက္ဘုရားပြင္႔မွေနာက္ဘုရားက…ဤသဘာ၀တရားမ်ားကိုပင္သိျမင္လာကာ….ဤသစၥာ (၄) ပါးတည္းဟူေသာ တရား ကို ေဟာၾကားမွ ဗုဒၶဘာသာတည္းဟူေသာ သစၥ (၄) ပါးတရားေတာ္သည္ တဖန္ အသက္ရွင္ လာရေပ ေတာ႔သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ဗုဒၶဘာသာတြင္သစၥာ(၄)ပါးတည္းဟူေသာ တရားသည္ သံသရာမွ လြပ္ေျမာက္ရာလြပ္ေျမာက္ေၾကာင္းတြင္အဓိကက်ေပသည္။ဘုရားသခင္ဆိုသူမွတရားေတာ္ကိုျပသတရားျပသူဆရာသခင္သာျဖစ္ ေပသည္။ဒယ္အိုးဆရာေတာ္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေခြတစ္ခုတြင္ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုကိုးကြယ္ၾကသည္မွာ ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္တရားကိုသိရွိ၍ကိုးကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ေပသည္ဟုေဟာ ခဲ႔သည္။ မွန္ေပသည္။ ေဂါတျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ၊ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံသျဖင္႔ ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင္႔ ကြာျခားလွေပသည္။

ဗုဒၶဘာာတြင္အေရးပါေသာအျခားတခ်က္မွာ.. သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ

အမွန္မွာဗုဒၨဘာသာဆိုသည္မွာတကယ္ေလ႔လာလွ်င္အလြန္သိမ္ေမြ႔ေသာသဘာ၀တရားျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္စာေရးသူ၏အျမင္အရဗုဒၶဘာသာအတြက္အေရးအၾကီးဆံုးေသာအပို္င္းအစ(component) တစ္ခု..မွာ လံုး၀ဥသံုသက္၀င္ယံုၾကည္မႈ ConvincingTruth ျဖစ္သည္။

ဥပမာဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းလိုလိုသည္ေမြးဖြားရာမွစ၍ၾကီးျပင္းလာရသည္႔ကာလတေလွ်ာက္လံုး…သူတပါးအသက္ကိုသတ္ျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ရန္(သတိ)စကားကိုအစဥ္ၾကားခဲ႔ၾကရသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ပါဏါတိပါတါကံထိုက္ေစေသာသူတပါးအသက္သတ္ျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္ရန္(အသိ)ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက(ရွိ)ခဲ႔ၾကသည္။(အသိ)သာရွိခဲ႔ၾကသည္။(သတိ)မရွိခဲ႔ၾက။

အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း….

အေၾကာင္းမွာလံုး၀ဥသံုယံုၾကည္မႈ(Convinced) မျဖစ္ၾက၍ျဖစ္သည္…

စာေရးသူသည္တရားေၾကာင္႔..မဟုတ္ေသးမဲ႔..တိရစၦာန္ကေလးမ်ားကို (ခ်စ္) တဲ႔စိတ္..ကိုယ္ခ်င္းစာသည္႔ (စိတ္) သည္..convinced ျဖစ္သည္႔အဆင္႔တြင္ တည္ရွိလွ်က္ရွိပါသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ယခင္ကတ၀ီ၀ီႏွင္႔(ျခင္)အသံၾကားလွ်င္လက္..ကအလိုလို ရိုက္..လိုက္မိျပီ။ ပုရြပ္စိပ္.မ်ားကိုေတြ႔လွ်င္..ေတြးမေနေတာ႔.. လက္ျဖင္ဖိႏွိပ္ …. သတ္..လိုက္မိျပီ….စာေရးသူ၏ စိတ္တြင္..(အသိ) မရွိ၍ ..(သတိ) ..မရွိခဲ႔ပါ။ ယၡဳ.. စာေရးသူတြင္..တိရိစၦာန္ကေလးမ်ားကို..ခ်စ္..ေသာ (အသိ) စိတ္ရွိပါျပီ..ထို႔ေၾကာင္႔ (သတိ) ..ရွိပါျပီ.. ထို႔ေၾကာင္..ယၡင္ကဲ႔သို႔ … လက္ကအရင္မေရာက္ေတာ႔ပါ… ေအာ္..သူတို႔လည္း..အစာရွာ.စားေနၾကပါလား ဟု ဂရုဏါသက္မိျပီး..မသတ္..ေတာ႔ပါ….

ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ….convincing(အသိ)ေၾကာင္႔သာျဖစ္ေပသည္…..

ဗုဒၶဘာသာတရားအရ..သူတပါးအသက္ကို သတ္ျခင္းသည္ (မေကာင္းမႈ) ဟု convinced ျဖစ္သြားေသာ သူေတာ္စဥ္သည္..(အသိ) စိတ္ေနာက္တြင္ (သတိ)..စိတ္..(ကပ္) ပါလာသည္႔အတြက္…သူတပါးအသက္ ကို ဘယ္လိုအေျခအေနပါပဲ..ျဖစ္ျဖစ္..မသတ္..ေတာ႔ပါ…..

ရိုးရိုး(အသိ)ႏွင္႔.. convinced (အသိ)မတူပါ….


စိတ္ ႏွင္႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကြာျခားခ်က္….


သိပၸံပညာသည္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုေလ႔လာတိုင္းထြာ..သံုးသပ္ျခင္းျဖင္႔ နားလည္ ႏုိင္ေပသည္။ သို႕ေသာ္..စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈကို ယေန႔အထိတိုင္ခြဲျခားစိတ္ျဖာတိုင္းတာသိစြမ္းႏုိင္စြမ္း..မရွိေသးေျခ။ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရတစ္ခုျဖစ္ေသာ (အဘိဓမၼာ) တရားေတာ္သည္စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈျပဳထားေသာ..အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ(တရားေတာ္)ျဖစ္ေပသည္။(စိတ္)၏ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈသည္အလြန္ျမန္ေပရာ..၀ိပသနာ.. တရား ကို က်င္႔ၾကံအားထုတ္ျခင္းျဖင္႔သာ..(စိတ္)ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္၍..(သမာဓိ) အားေကာင္းလာေသာအခါမွ သာ… (တရား) ကို (သိျမင္) လာႏုိင္ေပသည္။


ဤသို႔..တရား..ကို..သိျမင္..သည္႔..အဆင္႔.. ေရာက္မွာသာ… လုံး၀ဥသံု..ယံုၾကည္သည္႔ Convincing State ေရာက္မွသာ..(အကုသိုလ္) (ကံ) ကိုဖန္ထီးေသာ (အကုသိုလ္) (အလုပ္) ..ကို မလုပ္ ေဆာင္ေတာ႔ပါ….ဤသို႔..အဆင္႔ဆင္႔..က်င္ၾကံအားထုတ္ရင္း… Convincing အဆင္႔ (ျမင္႔) လာေလ.. မေကာင္းမႈ ..အကိုသိုလ္..မျဖစ္ေလ..ႏွင္႔..ေနာက္ဆံုး…သစၥာ (၄) ပါးအားလံုးကို သိျမင္သြားသည္႔ အခါ …ေနာင္ဘ၀ကိုတြန္းပို႔ေနေသာ…(တဏွာ) (ျပတ္) သြားသည္႔ အခါ မွ…ေနာက္ဘ၀ဆက္ရန္..မရွိေတာ႔သည္႔ အေျခအေန (State) သို႔ေရာက္သြားသည္႔.. အခါမွသာလွ်င္ …(နိဗၺန္)သို႔ေရာက္ရွိရေပသည္။

စာေရးသူအသိဥါဏ္မွီသမွ်..နားလည္ရသည္မွာ…ဘ၀အဖံုဖံု..ၾကင္လည္ေနရေသာ…သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ..လြပ္ေျမာက္ရန္..ေနာင္ဘ၀မရွိေလာက္ေအာင္…Convincing truth ကို(သိ)ရွိ(နားလည္)..(ယံုၾကည္)ေသာ(အဆင္႔)(State) သို႔ေရာက္ခဲ႔သည္ရွိေသာ္…လံုး၀..(ေအးခ်မ္းမႈ) ကိုရရွိကာ…ဆက္ခါဆက္ခါ. .ဘ၀မ်ိဳးဆံု ျဖစ္ေပၚေနရေသာ (process) (ရပ္) သြားေသာ ..(State) ကိုေရာက္ျခင္း..တနည္းအားျဖင္႔ (တဏွာ) ျပတ္ႏုိင္သည္႔ ေနာက္ဆံုး State ကိုေရာက္သြားေသာသူ ၊ သံသရာ လည္ပတ္မႈ (process) (ရပ္) သြားေသာသူ ကိုမွု (နိဗၺန္) ေရာက္သူဟု ေခၚဆိုပါသည္….

ထို႔ေၾကာင္႔ဗုဒၶဘာသာ၏(နိဗၺန္)ဆိုသည္မွာ..ဖန္ဆင္းရွင္..တန္ခ္ိုးရွင္ ကို ယံုၾကည္ၾကေသာ ဘာသာမ်ား၏ (နိဗၺန္) (Heaven) ႏွင္႔ (ကြာျခား) သည္ဟုဆိုႏုိင္ေပသည္။ ထိုထိုေသာ ဘာသာတို႔တြင္ စာေရးသူနားလည္ သမွ် ဆိုပါလွ်င္ ၎တို႔၏ (နိဗၺန္)ဆိုသည္မွာထာ၀ရသာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ(Eternal Paradise) ျဖစ္ေပသည္။

ဤသာယာေပ်ာ္ျမဴးဖြယ္ေကာင္းေသာ(နိဗၺန္)သို႔ေရာက္ရန္မွာထာ၀ရဘုရားသခင္၏(အလို)သာျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင္႔ထိုထိုေသာဘာသာတို႔သည္(ငါ႔ဘုရား)..(ငါ႔ဘာသာ) ဟူေသာ (ငါ) ကို (အေျချပဳ) ေသာ (ငါ) ဘာသာမ်ားဟုဆိုခ်င္သည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္… (တဏွာ)ေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ(ငါ)ကိုျဖတ္ပိုင္းေသာ.ဘာသာ..ျဖစ္သည္။ (ငါ) ျဖတ္မွ.. (ငါ) ကို (စြန္႔) ႏုိင္မွ..သစၥာ (၄) ပါးတည္းဟူေသာ..(တရား) ေတာ္ကို ျမင္ရႈ၍.. (ငါ)..ကင္းေသာ… ေအးခ်မ္းသည္႔ (နိဗၺန္) ကိုရရွွိကာ (Process) တည္းဟူေသာ သံသရာ၀ဋ္မွ ကၽြပ္ႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။


(အျပင္) ခ်မ္းသာမႈ ႏွင္႔ (အတြင္း) ခ်မ္းသာမႈ ျခင္းကြာသည္။

အကယ္ေတာ႔…ဗုဒၶဘာသာသည္ ..တဦးခ်င္း (Individual) အေပၚ မူတည္ေသာဘာသာျဖစ္သည္…

ထို႔ေၾကာင္႔..ဗုဒၶဘာသာသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ကိုအမွဴးျပဳေသာ..ၾကင္နာမႈကိုအေျခခံေသာ..ကုသိုလ္ တရား ကို (အားထား) ေသာ ဘာသာတရားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဗုဒၶဘာသာတရားတြင္..တုတ္-တုတ္ ခ်င္း..လွံ-လွံ ခ်င္းဟူေသာ an eye for an eye…atooth for a tooth အေတြးအေခၚကိုဦးစားမေပး..


ထို႔ေၾကာင္႔..ဗုဒၶဘာသာသည္ (အၾကမ္းဖက္မႈ) ကို အေရးေပးေသာဘာသာ..မဟုတ္ဆိုသည္မွာ..အမွန္ပင္

ဤသည္မွာဘာသာကို..နားလည္…ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္…….


-------------------------------------------------------------------------

အပိုင္း (၂)


ဗုဒၶဘာသာကိုကာကြယ္ျခင္း


စာေရးသူတို႔..အမ်ားစု မွာ ..သူေတာ္စဥ္..ဘ၀..မေရာက္ၾကေသးပါ….

စာေရးသူတို႔မွာ…(ငါ)ကိုမစြန္႔..ႏုိင္ေသးေသာ..(ပုထုဇဥ္) မ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္….

လူသားတို႔မည္သည္…တဦးတစ္ေယာက္ထဲ..မေနႏုိင္ၾကပါ….

အစုအေ၀း..ႏွင္႔..ေနထိုင္ၾကရပါသည္….


ထို႔ေၾကာင္႔..(ငါ႔) တိုင္းျပည္..(ငါ႔) ဘာသာ..ဆိုေသာ..(အစြဲ) ကို..(မခၽြတ္) ႏုိင္ၾကေသးပါ….

ထိုမွ..(ငါ႔) ယဥ္ေက်းမႈ..(ငါ႔) စကား ..ဆိုတာေတြ…ေပၚေပါက္ခဲ႔ရပါသည္….

ယဥ္ေက်းမႈ..သည္လည္း..ဘာသာ..အေပၚ..မူတည္ျပန္လာသည္….


ထို႔ေၾကာင္႔..လူမ်ိဴး..ဘာသာ..ယဥ္ေက်းမႈ..ဆိုသည္မ်ားမွာ…ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိၾကပါသည္…

စစ္ၾကီးအျပီး..ဒီဖက္ေခတ္မွာ..လစ္ဖရယ္သမားမ်ားက .. Separation of Church and State ဟူေသာဘာသာေရး..ႏွင္႔..နုိင္ငံေရး..ခြဲျခားႏုိင္မႈကို..ေရွ႔တန္းတင္လာၾကသည္…အထုူးသျဖင္႔..အေမရိကားမွာပါ..

အေၾကာင္းကအေမရိကန္မွာFundamental Christians ဟုေခၚၾကေသာဘာသာေရးအယူသီးသူ၊ဘာသာေရးစိတ္ျပင္းထန္သူမ်ားကအားေကာင္းသည္႔အတြက္ျဖစ္သည္။ဥေရာပတြင္ေတာ႔Secularism ဟုေခၚေသာ ဘာသာေရးကိုဦးစားမေပးေသာအေတြးအေခၚကအားေကာင္းလွ်က္ရွိသည္။ဘာသာေရး သမားမ်ား..တပ္ဆုတ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ အထူးသျဖင္႔ Organized Religion ဟုေခၚသည္႔ အထက္ ေအာက္အဖြဲ႔အစည္း ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကက္သလစ္လာသာကဲ႔သို ႔ ဖြဲ႔စည္းမႈရွိေသာ ဘာသာမ်ား ကို ယံု ၾကည္မႈ (နည္း)လာၾကသည္။


အဓိကအေရးအၾကီးေသာအခ်က္မွာ…ဘာသာေရး..ႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးကို ခြဲျခားထားႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္…ဘာသာေရးကို..နုိင္ငံေရးတြင္..ဆြဲသြင္းလာလွ်င္..ရႈ႔ပ္ေထြး..ႏုိင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ ေပသည္။

ႏုိင္ငံေရးေရာေထြးလာေသာဘာသာေရးpoliticized religion မျဖစ္ေစေရးျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး…အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံေရး..ေရာယွက္ျခင္းကိုအားမေပးၾကပါ။


သို႔ေသာ္အစၥလမ္ဘာသာသည္ဘာသာျပန္႔ပြားျခင္း…ဘာသာစိုးမိုးျခင္းကို ..ဦးစားေပးေသာ.. ဘာသာျဖစ္ သျဖင္႔…နုိင္ငံေရးစိုးမိုးေသာ…တခုတည္းေသာ..ဘာသာ..ဟု..ဆိုႏုိင္ပါသည္….


ဘယ္ဘာသာမွ..ဘုနး္ေတာၾ္ကီးေတြ..တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာဘာသာ..ရွိပါသလဲ…အီရန္ႏုိင္ငံနုိင္ငံမွာမြတ္စလင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္….သက္ဦးဆံပိုင္အာဏာရွင္မ်ားျဖစ္၍… အာရာတိုလာရပ္ဆင္ဂ်ာနီဆိုလွ်င္သမၼတႏွစ္ခါလုပ္လိုက္ေသးသည္။ေဆာ္ဒီတြင္၀ဟာဗီ တရားေရးဆရာၾကီးမ်ားကေဆာ႔ဒ္မ်ိဳးဆက္ဘုရင္အဆက္ဆက္ကိုအားေပးေထာက္ခံရင္း..အလြန္တင္းၾကပ္အစြန္းေရာက္ေသာ၀ဟာဗီ(Wahhabi) ဘာသာေရးအယူ၀ါဒကိုဓါးမိုးကာထန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ႔သည္။ထို႔ျပင္တကမၻာလံုးေရနံေဒၚလာသံုး၍၀ဟာဗီအေတြးအေခၚကိုျဖန႔္ႏုိင္ခဲ႔သည္။တကမၻာလံုးေဆာ္ဒီေရနံေဒၚလာမ်ားျဖင္႔..ပလီေတြ အႏွ႔ံေဆာက္လွ်က္ရွိ သည္။


အဆိုးဆံုးဥပမာမွာအာဖကန္မွာတာလီဖန္ေတြၾကီးဆိုးစဥ္ကမိုလာအိုမာသည္သက္ဦးဆံပိုင္အာဏါရွင္အျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ရံုမက..၎၏အမိန္႔ႏွင္႔..ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္တည္ရွိခဲ႔ေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကိုမိုက္မိုက္ကန္းကန္း..ဒိုက္နမိုက္ျဖင္႔..ဖ်က္စီးခဲ႔ၾကသည္။ ဘာသာေရးပုလိပ္ မ်ားက မိန္းကေလးမ်ားကိုလိုက္ရိုက္ႏွိပ္ကြပ္ၾကသည္မွာလည္းအာဖကန္ကေဆာ္ဒီပံုစံပံုေဖၚျခင္းသာျဖစ္သည္။တကယ္ေတာ႔အစၥလမ္ဘာသာသည္အစၥလမ္ဘာသာေရးဆရာေတြေျပာတာနားေထာင္၊အာလံုးလိုက္နာ၊မလိုက္နာလွ်င္သတ္မည္ျဖတ္မည္လည္လွီးမည္ဆိုေသာ(အဓမၼ)ဘာသာျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုမည္သူမွမျငင္းႏိုင္ပါ။


ယေန႔အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္အာါဏါရရွိလွ်က္ရွိေသာMuslim Brotherhood ကိုစတည္တည္ေထာင္ခဲ႔သူသည္ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက၀င္ရိုးတန္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔မဟာမိတ္ျပဳခဲ႔ရံုမကဟစ္တလာႏွင္႔အတူနာဇီယူနီ ေဖါင္း၀တ္၍၀င္႔ၾကြားခဲ႔ဖူးသည္။နာဇီေတြယံုတာကအာဏါရွင္စနစ္၊အစၥလမ္ဘာသာက်င္႔သံုးတာကလည္းအာဏါရွင္စနစ္..သူေတာ္ခ်င္းခ်င္းသတင္းေလြ႔ေလြ႔၊လာေပါင္းမိေနၾကသည္။ 


မိမိအခ်င္းခ်င္းေတာင္ႏွိပ္ကြပ္သည္႔ဘာသာ

အစၥလမ္ဘာသာသည္တျခားဘာသာျခားမ်ားကိုမေျပာႏွင္႔၊မိမိတို႔ဘာသာအခ်င္းခ်င္းတြင္ပင္ ၊စူနီမ်ားကရွီရာမ်ားကိုသူရဲေကာင္းကိုးကြယ္သူေတြ၊အစၥလမ္စစ္စစ္မဟုတ္ဟု၊အသိမွတ္မျပဳရံုတြင္မက၊ယေန႔ပါကစၥတန္တိုင္းျပည္တြင္စူနီလူမ်ားစုမ်ားကရွီရာလူနဲစုကိုသတ္ျဖတ္လွ်က္ရွိျပီး၊အစိုးရကလ်စ္လ်ဴရွဳလွ်က္ရွိသည္။လူနဲစုခရိယန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားကိုဗံုးျဖင္႔ပစ္၊စက္ေသနတ္ျဖင္႔ပစ္ရစရာမရွိေအာင္ေဆာ္ကားအဓမၼျပဳက်င္႔လွ်က္ရွိသည္။ယုတ္မာပက္စက္သူမ်ားမွာISI ဟုေခၚေသာပါကစၥတန္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွေမြးထားသူမ်ားျဖစ္သျဖင္႔လြပ္လြပ္လပ္လပ္လူမ်ားစုကလူနဲစုကိုအႏို္င္က်င္႔ႏုိင္ခြင္႔ရွိၾကသည္။


ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္းကိုမဆိုထားဘိ၊အိျႏၵိယႏုိင္ငံ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္ကို မနာလို၀န္တိုစိတ္ျဖင္႔မြပ္စလင္ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္ဂိုဏ္းကအိျႏၵိယႏုိင္ငံမြန္ဘိုင္ျမိဳ႔သို႔ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေစလႊတ္၍အျပစ္မဲ႔သူျပည္သူမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ခဲ႔ၾကသည္။ ဂ်ဴးရာဘိုင္လင္မယားကိုတမင္ရွာကာသတ္ျဖတ္ခ႔ဲၾကသည္။ဤမွ်ယုတ္မာေသာဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္သူမ်ား၊ မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ်ား မွလြဲ၍ မည္သည္႔ဘာသာတြင္ရိွပါသနည္း။

စူနီမ်ားသာမဟုတ္။ရွီရားမ်ားကလည္း၎တို႔လူမ်ားစုရွိရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္၎၊လူနဲစုပင္ျဖစ္လင္႔ကစားအာဏါရထားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္စူနီမ်ားႏွင္႔အျခားအစၥလမ္ဂိုဏ္းခြဲမ်ားကိုရက္ရက္စက္စက္ႏွိပ္ကြပ္လွ်က္ရွိသည္။ရွီရာအၾကီးဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေသာအီရန္ႏုိင္ငံတြင္..စူလဖီမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ လွ်က္ ရွိဆဲ။ယေန႔ ဆီရီးယားတြင္ ရွီရာအႏြယ္၀င္ အာလ၀ိုက္ (Alawites) မ်ားကအာဏါသိမ္းထားရာ ပုန္ ကန္ ေနေသာ စူနီမ်ားကို လူမဆန္စြာႏွိပ္ကြပ္လွ်က္ရွိသည္။အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း။အကယ္၍အာလ၀ိုက္မ်ားရႈံးခဲ႔သည္ရွိေသာ၎တို႔လည္းရက္ရက္စက္စက္အသုတ္သင္ခံရမည္ကိုအစၥလမ္ဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္းသိေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ဆီးရီးယားျပႆနာသည္တကယ္ေတာ႔စူနီ-ရွီးရာ ပဋိပကၡ ပင္ျဖစ္သည္။


ဆူဒန္ႏုိင္ငံတြင္ေျမာက္ဖက္မွအာရပ္မ်ားသည္ေတာင္ဖက္ပိုင္းမွခရိယန္မ်ားကိုမတရားသတ္ျဖတ္ရံုမက၊ကၽြန္အျဖစ္ပါခိုင္းစား၊ေရာင္စားလိုက္ၾကေသးသည္။ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား(Nigeria) တြင္အစၥလမ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ခရိယန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားအတြင္းသို႔လက္ပစ္ဗံုးမ်ားပစ္၊စက္ေသနပ္မ်ားျဖင္႔ပစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္မွာမၾကာခဏပင္။ဤသို႔ကိစၥမ်ားတြင္ OIC မွ၀င္အေျပာ။


အစၥလမ္ဘာသာ အေမွာင္က်ခ်ိန္….Dark Age of Islam

တခိ်န္ကခရိယန္ဘာသာသည္လည္း…အေမွာင္ထုအတြင္းသို႔..က်ေရာက္ခဲ႔ဖူးသည္။ ခရိယန္ဘုန္းၾကီးမ်ား သည္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပလွ်က္ဘာသာမတူသူမ်ားကိုရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္အတင္းအဓမၼဓါးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ဖူးခဲ႔ၾကသည္။မိန္းမတခ်ိဳ႔ကိုစုန္းမဟုစြပ္စြဲကာအရွင္လတ္လတ္မီးတင္ရႈိ႕ခဲ႔ၾကသည္။ထို႔ေၾကာင္႔အဂၤလိပ္စကားမွာ(witch hunt) ဆိုသည္ပင္ေပၚေပါက္ခဲ႔ရသည္။Dark Age ကာလက ဘာသာေရးက အဓမၼ ဓါးမိုးဖံုလႊမ္းထားသျဖင္႔စာေပကအစဘာမွမရွင္သန္ႏိုင္ခဲ႔ၾက။ျပန္လည္ပြင္႔လင္းရွင္သန္လာေသာRenaissance ေခတ္ေရာက္မွ အားလံုးျပန္လည္ပြင္႔ဖူးခဲ႔ၾကရသည္။

ဥေရာပမွခရိယန္မ်ားကဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈ၏အစြန္းေရာက္အႏၱရာယ္ကိုၾကံဖူးခဲ႔ၾက၍ေရွာင္ႏုိင္ၾကျပီ

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကသေဘာမေပါက္ၾကေသး……..

စာေရးသူ၏အျမင္အရ..ယေန႔ ..အစၥလမ္..သည္ ေဆာ္ဒီေရနံေဒၚလာေၾကာင္႔မာနေထာင္လွ်က္ရွိသည္။


ယေန႔အစၥလမ္ကိုတေန႔..ရာဇ၀င္ဆရာမ်ားက (၀ဟာဖီ) အစၥလမ္ဟု သတ္မွတ္ၾကလိမ္႔မည္ထင္သည္။

စာေရးသူကေတာ႔ယေန႔၀ဟာဖီအစၥလမ္ကိုအစၥလမ္ဘာသာ၏အေမွာင္က်ခ်ိန္..(DarkAge of Islam) ဟုဆိုင္းဘုတ္တပ္ခ်င္သည္.


တခ်ိန္က ခရိယန္ဘုန္းၾကီးေတြ ေသာင္က်န္း ခဲ႔သလို..ယေန႔အစၥလမ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္၀ဟာဖီတို႔၏ဦးေဆာင္မႈေနာက္လိုက္ကာအဓမၼနည္းျဖင္႔အစၥလမ္ဘာသာျပန္႔ပြားေရးကိုအၾကမ္း ဖက္နည္းျဖင္႔ေဖၚေဆာင္ခ်င္ၾကသည္။

ယေန႔..ကမၻာကိုၾကည္႔လိုက္ပါ….ယေန႔ကမၻာၾကီးသည္ ..အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေၾကာေပး၍ တိုးတက္မႈကို တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည္။တကမၻာလံုးအရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာႏွင္႔တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ…အစၥလမ္ၾကီး စိုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ၊ အာဏါလုမႈ ၊ မတရားသတ္ျဖတ္မႈ စသည္႔ အနိဋာရံုမ်ား ႏွင္႔ေတြ႔ ၾကံေနရသည္။ လူအမ်ားေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔ၾကေသာအာရပ္ေႏြဦးသည္၊အာရပ္ငရဲအျဖစ္ပူေလာင္လွ်က္ရွိျပီ။္ဆီးရီးယား၊ရီမင္၊အီဂ်စ္၊ဘာရီန္း။အစၥလမ္စတင္ရာအေရွ႔အလယ္ပိုင္းသည္မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္လွ်က္ရွိသည္။


အစၥလမ္ဘာသာရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုေရွာင္၍မရ။ရုရွား၊ တရုတ္၊ဥေရာပ၊ထိုင္း၊ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၊ ဆုိမာလီးယား၊ မာလီ ၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ၊ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ရွိလွ်င္အၾကမ္းဖက္မႈရွိသည္ ။အေမရိကန္ႏုိင္ငံလည္းအစၥလမ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏လုပ္ၾကံမႈကိုအျမဲေစာင္႔ၾကည္႔ေနရသည္။အစၥလမ္ ဆိုတာနဲ႔..အေနာက္က..အၾကမ္းဖက္မႈ..က ကပ္ပါလာသည္။


၀ဟာဖီ ႏွင္႔ ဘင္လာဒင္၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ

၀ဟာဖီႏွင္႔ဘင္လာဒင္၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္မေသးပါ။တကမၻာလံုးရွိအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္ေျဗာင္က်က်တဖံု၊တိုးတိုးတိတ္တိတ္တသြယ္၊တခ်ိဳ႔ကက်ိပ္၍စိတ္ထဲတြင္အစၥလမ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုေထာက္ခံၾကသည္ဟုစာေရးသူကခံစားမိသည္။ထို႔ေၾကာင္႔အစၥလမ္ဘာသာသည္ျငိမ္းခ်မ္းပါသည္ဟုအစဥ္ဟစ္ေကၽြးေနၾကေသာအစၥလမ္ပညာရွင္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္အစၥလမ္အၾကမ္းဖက္မႈကိုေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကပါသလဲ။ကိုရန္က်မ္းဂန္သည္တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေဖၚညႊန္းသည္မွန္လွ်င္။အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုရန္ကိုဘာသာျပန္ဆိုမႈေသာ္၎၊နားလည္မႈေသာ္၎မွားပါသည္ဟုကိုရန္က်မ္းကိုရည္ညႊန္း၍အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုတကမၻာလံုးကအစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္႔ပညာရွင္မ်ားမရႈံ႔ခ်၊မကန္႔ကြက္ဖူးလား။အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္၊ယေန႔အစၥလမ္ဆိုသည္ႏွင္႔တကမၻာလံုးကအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟုျမင္ေနၾကျပီ။အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေၾကာင္႔အစၥလမ္ဘာသာနံမည္ပ်က္ရျပီ။

စာေရးသူ၏သံုးသပ္ခ်က္အရ၊ျငိမ္းခ်မ္းပါသည္ဆိုေသာအစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္၊ဒို႔ဘာသာဟူေသာအဆြဲႏွင္႔ၾကိပ္အားေပးေန၍ေသာ္၎၊ကိုရန္တြင္အတိအလင္းေဖၚျပထားေသာ(ဂ်ီဟပ္)ဆိုသည္႔ အဓိပၸါယ္ တြင္ (အၾကမ္းဖက္မႈ) ပါ၍ မျငင္းသာ သည္မို႔ျဖစ္ေပမည္။


အစၥလမ္သည္ ႏုိင္ငံေရးေရာေနသည္႔ဘာသာေရးလား

ယေန႔၂၁ရာစုေခတ္၊ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတိုးတက္ေနသည္႔ေခတ္ၾကီးတြင္တျခားဘာာမ်ားသည္ႏုိင္ငံေရးႏွင္႔ဘာသာေရးခြဲျခားေနခ်ိန္တြင္အစၥလမ္ဘာသာတခုထဲသာႏုိင္ငံေရးႏွင္႔ဘာသာေရးကိုေရာေထြးလွ်က္ရိွသည္ဟုဆိုႏုိင္ပါသည္။အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္သူတို႔လူနဲစုျဖစ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္မိမိတို႔အစၥလမ္ဘာသာ၀င္တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈကိုအတင္းအဓမၼထူေထာင္ၾကသည္။ဥပမာမိန္းမမ်ားလံုး၀ဥသံုေခါငး္ပူးျခံဳေစ၍ေယက်္ားမ်ားမွာမုဆိတ္ေမႊး၊ပသိုင္းေမႊးအရွည္ၾကီးမ်ားထားကာမြတ္စလင္၀တ္ဆံုမ်ားကို၀တ္၍အစၥလမ္ယဥ္ေက်းမႈကိုေဖၚေဆာင္ၾကသည္။အစၥလမ္အမ်ားစုၾကီးစိုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူလူနဲစုဘာသာႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈကိုလံုး၀သည္းညည္းခံျခင္းမရွိရံုမကဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈကုိက်ဴးလြန္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ဥပမာအီဂ်စ္မွာေကာတစ္ခရိယန္မ်ားကိုMuslim Brotherhood အစိုးရတက္လာသည္ႏွင္႔ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊မ်ားျပားလာသည္႔အတြက္ေကာတစ္ခရိယန္၀င္မ်ားအီဂ်စ္မွထြက္းေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္မွာယေန႔အထင္အရွားျဖစ္သည္။ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္လူနဲစုခရိယန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားအတြင္း၀င္၍ေသနပ္ျဖင္႔ျပစ္ခ်င္း၊ဗံုးေဖါက္ျခင္းမ်ားမွာမၾကာခဏပင္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္လည္းထို႔နည္း၎ပင္အစၥလမ္ဘာသာ၀င္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကခရိယန္မ်ားကိုသတ္ျဖတ္လွ်က္ရွိသည္။


အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္တျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္႔အတူျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကဖို႔တျခားဘာသာမ်ား၀င္မ်ားႏွင္႔တျခားဘာသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုေလးစားတတ္ဖို႔လိုသည္။

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္တျခားဘာသာ၀င္မ်ားကိုေလးစားဖို႔ေနေနသာသာ၊စူနီရွီရာျပိဳင္ဆိုင္မႈပဋိကၡတြင္၊အီရတ္စူနီမ်ားသည္ရွီရာတို႔တျမတ္တႏုိးထားရာပလီေက်ာင္းမ်ားကိုဗံုးခြဲပ်က္စီးခဲ႔ၾကသည္။အာဖရိကမွမာလီႏိုင္ငံကိုအစၥလမ္သူပုန္မ်ားသိမ္းပိုင္ထားစဥ္၊တင္ပတ္တူဟူေသာျမိဳ႔ရွိအစၥလမ္ဂိုဏ္းခြဲစူလဖီတို႔၏အျမတ္တႏိုးထားရာေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ားကိုဗံုးခြဲပ်က္စီးခဲ႔ၾကသည္။


ဤျဖစ္ရပ္မွာေလာေလာလပ္လပ္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ေနာက္ဆံုးျပင္သစ္မွဦးစီး၍၀င္တိုက္မွအစၥလမ္သူပုန္မ်ားေခြးေျပး၀က္ေျပး၊ေျပးခဲ႔ၾကရသည္။အာဖကန္တြင္တာလဖန္ေတြစိုးမိုးစဥ္ကမိုလာအိုမာ၏အမိန္႔ျဖင္႔ႏွစ္၂၀၀၀ေက်ာ္ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကိုဖ်က္စီးခဲ႔ၾကသည္။ဤသာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားကအစၥလမ္ဘာသာ၀င္တို႔သည္မိမိအယူသည္းမႈႏွင္႔မတူေသာတျခားဘာသာမ်ားကိုေလးစားရမွန္းပင္မသိၾကဆိုတာကိုျပသေနသည္။

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ယံုၾကည္မႈ၊ယဥ္ေက်းမႈသာမကဥပေဒတြင္လည္းရွရီယာ(Shria) ဥပေဒပါလာျပန္သည္။အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္လူနဲနဲစုမိၾကသည္ႏွင္႔ရွရီယာဥပေဒက်င္႔သံုးခြင္႔ျပဳရမည္ဟုေတာင္းဆိုလာတတ္ၾကျပန္သည္။ဥေရာပႏုိင္ငံအခ်ိဳ႔တြင္၎၊အေမရိကန္ဖေရာ္လီဒါျပည္နယ္တြင္၎၊အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကရွရီယာဥပေဒက်င္႔သံုးခြင္႔ျပဳရမည္ဟုေတာင္းဆိုေနၾကေပျပီ။


အစၥလမ္သာသနာၾကီးစိုးေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ဘာသာကိုေစာ္ကားသူအား ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္ေသာ Blasphemy Lawဆိုတာရွိသည္။ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ အစၥလမ္ဘာသာေရးဆရာတဦးက ၊ ၾကပ္မျပည္႔ ေသာ အရြယ္ မေရာက္ေသးေသာ ခရိယန္ေရာဂါ သည္ကေလးကို လုပ္ၾကံ၍တိုင္တည္္္ေသာေၾကာင္႔ပုလိပ္ကဖမ္း ကာ အေရးယူသျဖင္႔ ကမၻေက်ာ္ခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆံုး လည္ဆည္တိုင္တည္တာေပၚသြား၍ သူငယ္မကေလး မွာ လြပ္ေျမာက္သြားေသာ္လည္း ၊ လိမ္လည္တိုင္းတန္းသူ ဘာသာေရးဆရာကို အေရး ယူသည္ဟု မၾကား မိ။ ယေန႔ ၂၁ရာစုေခတ္ၾကီးတြင္ ဤသို႔အေရးယူေသာ ဘာသာ အစၥလမ္မွလြဲ၍ရွိပါေတာ႔သနည္း။ ဥပေဒရွိရံုမက ၊ လိုက္နာက်င္႔သံုးမႈ ကိုဆိုလိုပါသည္။


ဤစံထံုးအရ ဆိုလွ်င္ဘုရားသားေတာ္ မ်ားကို ေစာ္ကားေမာ္ကားေရးသူမ်ားကိုဖမ္း၍ အေရးယူစရာပင္ရွိ ေတာ႔သည္။

စာေရးသူ၏အျမင္တြင္၊အစၥလမ္ဘာသာသည္(ငါ)တည္းဟူေသာ(အတၱ)အလြန္ၾကီးေသာ၊(တရားမွ်တမႈ)ကိုအေလးမထားေသာဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကရည္ညႊန္းလွ်က္ရိွသည္။


ဤသို႔(ငါ႔)ဘာသာ၊(ငါ႔)ယဥ္ေက်းမႈ၊(ငါ႔)တရားစီရင္ေရးေတြ အသာစီးရရွိေရးအတြက္အၾကမ္းဖက္မႈကိုုျပဳက်င္႔ရန္၀န္မေလးၾက။မိမိဘာသာလူမ်ားစုျဖစ္ေသာအခါလူနဲစုတျခားဘာသာ၀င္မ်ားကိုညွာတာရမွန္းမသိေသာအစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္၊တျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္႔မတဲ႔ပဲ၊တကမၻာလံုး၊တျခားဘာသာမ်ားႏွင္႔ရန္လိုအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေနသည္မွာမဆန္းလွေပ။အိျႏၵိယတြင္ဟိႏၵဴမ်ား၊အေမရိက၊ဥေရာပႏွင္႔ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ခရိယန္မ်ား၊ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ထိုင္းႏုိ္င္ငံတို႔တြင္ဗုဒၶဘာသာမ်ား၊အေရွ႔အလယ္ပိုင္းတြင္ဂ်ဴးမ်ား၊ဘာသာၾကီးအားလံုးႏွင္႔လွည္႔ပတ္ရန္ေဆာင္ေနေသာဘာသာမွာအစၥလမ္ဘာသာတခုထဲသာရွိေပသည္။ထို႔ျပင္ရုရွား၊တရုတ္မက်န္လွည္႕ရန္ေဆာင္လိုက္ေသးသည္။


အစၥလမ္ဘာသာႏွင္႔ဂ်ဴးေတြပဲ…ေယာက်္ားမိန္းမလက္ထပ္လိုလွ်င္အတင္းအဓမၼအတင္းအၾကပ္ ဘာသာေျပာင္းခိုင္းတတ္ၾကသည္။


ထို႔ေၾကာင္႔အစၥလမ္ဘာသာသည္ဘာသာေရးက်ဴးေက်ာ္ေသာဘာသာ၊aggressive politicized religion ဟုဆိုခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာေရးပဋိပကၡတြင္ ဘဂၤါလီအစၥလမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားသည္က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႔ကာဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးလႊမ္းမိုးဖို႔ၾကိဳးစားလွ်က္ရွိသည္၊အစီအစဥ္ ရွိသည္ကိုေမ႔ထား၍မရပါ။


ထို႔ေၾကာင္႔ …….


အစၥလမ္ဘာသာသည္offensive ဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာသည္… Defensive ဘာသာဆိုသည္မွာ ထင္ရွားေနပါျပီ…..

အစၥလမ္ဘာသာသည္ကိုးကြယ္မႈမွဘာသာျပန္ပြားေရးကိုဦးတည္လာသည္

ဗုဓၵဘာသာသည္ကိုးကြယ္မႈမွ… ဘာသာမေပ်ာက္ေရးအတြက္ကာကြယ္ေနရသည္


အစၥလမ္ဘာသာသည္ေခတ္သစ္ဘာသာေရးကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔ကိုလိုနီသမားေတြ၀င္လာေတာ႔

တိုင္းရင္းသားညီအကိုေတြခရိယန္ျဖစ္ကုန္ၾကသည္

အစၥလမ္ဘာသာ၏ နယ္ခ်ဲ႔မႈကို လ်စ္လ်ဴ ရႈိခဲ႔လွ်င္ ဗမာေတြ မြတ္စလင္ျဖစ္ကုန္ေပလိမ္႔မည္။        

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ၾကီးမိုင္းအခြဲခံရတာကို ဗုဒၶဘာသာျမန္မာေတြ ခံႏုိင္မွာလား။


အစၥလမ္ဘာသာကိုမမုန္း ၊ မတရားမႈကိုေတာ႔ လက္မခံႏိုင္ပါ။


ဒီမိုကကေရစီကိုယံုၾကည္သူ၊တရားမွ်တမႈကိုလက္ခံေလးစားေသာသူတစ္ေယာက္အေနႏွင္႔အၾကမ္းဖက္မႈကိုေသာ္၎၊ႏုိင္ထက္စီးနင္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကိုေသာ္၎၊စာေရးသူသည္ဘယ္လိုမွအားမေပးႏိုင္ပါ။ဗုဒၶဘာသာကလည္းဘယ္ေနရာမွာမွသတ္ျဖတ္မႈကိုအားမေပးပါေခ်။ဗုဒၶဘာသာသည္မိမိကိုယ္အတြက္မိမိဆံုးျဖတ္ရေသာဘာသာျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ဘာသာကိုကာကြယ္သူမ်ားသည္ဗုဒၶဘာသာအရဤဘ၀တြင္နိဗၺန္ရဖို႔အခြင္႔အလန္းကိုစြန္႔၍ခုခံကာကြယ္ၾကရသည္ပါ။မိမိဘာသာကိုမကာကြယ္ျပန္လွ်င္လည္းမိမိတို႔ေရွ႔တြင္ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံျဖစ္ေသာအာဖကန္ႏွင္႔အင္ဒိုနီးရွားတို႔အစၥလမ္ဘာသာေအာက္ေရာက္သြားရသည္႔သာဓကမ်ားလည္းေရွ႔တြင္ရွိေနပါသည္။ထို႔ေၾကာင္႔မိမိဘာသာကိုမကာကြယ္၍လည္းမရႏုိင္ပါ။


ထို႔ေၾကာင္႔ျမန္မာႏို္ငံသားဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကိုနာဇီမ်ားနွင္႔ႏႈိင္းလာေသာအသားထဲကေလာက္ထြက္သည္႔သစၥာေဖါက္မ်ား၏စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုၾကားရေတာ႔စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။


စိတ္လြန္ကိုယ္လြန္ျဖစ္မိသူမ်ားလည္းရွိေပမေပါ႔။သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုယ္ႏိႈိက္ကအၾကမ္းဖက္မႈကိုလက္မခံ၊ျဖစ္ခဲ႔သည္ရွိေသာ္၊အေရးယူမည္ဟုေရဒီယိုက ေၾကညာျပီးပါျပီ။ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြသမာသမတ္က်တာကမၻာကိုသိေစခဲ႔တာပါ။ 

ျမန္မာျပည္ရွိဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကလြန္က်ဴးမႈမရွိေအာင္ထိန္းသိမ္းသင္႔ေသာ္လည္းမိမိဘာသာ(ကာကြယ္ေရး)ကိုေတာ႔မ်က္ေခ်မျပတ္သင္႔ပါ။ 


ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္မႈ ႏွင္႔ဘာသာကာကြယ္တာကို ခြဲျခားသိျမင္ေလာက္ပါျပီ။

ျမန္မာႏုိင္ငံေအးခ်မ္းသာယာ၍တိုးတက္ပါေစသား


ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း

ဧျပီလ (၄)ရက္ ၂၀၁၃ခု

ရန္ကုန္

ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း facebook
https://www.facebook.com/bo.k.nyein?ref=ts&fref=ts

Blog

http://bokyawnyein.blogspot.co.uk/
ဘာသာကိုးကြယ္တာႏွင္႔ ဘာသာကာကြယ္တာမတူပါ။
by Bo K Nyein on Saturday, 6 April 2013

စာေရးသူ- ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း

(အစၥလာမ္အေၾကာင္းကို ဗဟုသုတရလိုသူတိုင္း ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကေစလိုပါတယ္။ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္းလို အမွန္တရားကို သတၱိရွိရွိနဲ႔ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအက်ဳိးကိုေရွ႔ရႈ႔ျပီး ေရးရဲတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ မ်ားမ်ားရွိေစခ်င္ပါတယ္။

အပိုင္း ၂ပိုင္းေပါင္းတင္ထားလို႔ စာရွည္ေပမဲ့ အခ်ိန္ေပးရက်ဳိးနပ္တဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ဗဟုသုတရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေပးမဖတ္နိုင္သူမ်ား အပိုင္း(၂) ဗုဒၶဘာသာကိုကာကြယ္ျခင္းကို ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ။ အပိုင္း ၂မွာ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ပတ္သတ္တာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဘကတအဖြဲ႔ )


အပိုင္း(၁)

လက္ရွိဘာသာေရးပဋိပကၹေတြျဖစ္ေတာ႔၊နားမလည္တဲ႔သူအခ်ိဳ႔၊နားေယာင္လြယ္တဲ႔သူ
အခ်ဳိ႔နဲ႔ဆိုရွယ္ လစ္ဖရယ္၀ါဒကိုမ်က္စိမွိတ္အေကာင္းထင္ေနတဲ႔ အျဖဴအထင္ၾကီးသူေဒၚလာစား တခ်ိဳ႔က၊ရဟန္းတခ်ိဳ႔ ကိုပင္အၾကမ္း ဖက္သေယာင္ေယာင္၊ျမန္မာလူမ်ိဳးကိုပင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေယာင္ေယာင္၊ ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ားတြင္ေရးသားလာသည္ကိုေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။လူမ်ိဴးမုန္းအစြန္းေရာက္ကုလား၀ါဒီသမား တစ္ ေယာက္က ဆိုလွ်င္ ျမန္မာေတြကို နာဇီႏွင္႔ လာႏႈိုင္းေနေပးေသးသည္။ရိုင္းလိုက္သည္႔သစၥာေဖါက္ ေတြပင္။

တခ်ိဳ႔ကလည္းရိုးရိုးသာသား၊နားမလည္သည္႔အတြက္၊ဗုဒၶဘာသာသည္ခြင္႔လႊတ္ျခင္း၊ေမတၱာေရွ႔ထားေသာဘာသာျဖစ္ပါလွ်က္၊အဘယ္ေၾကာင္႔ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနပါသလဲ၊ဘာအတြက္ေသေၾကပ်က္စီးမႈေတြျဖစ္ေနၾကပါသလဲဟုဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ကိုသိမ္းၾံကံဳး၍အျပစ္တင္လာတာေတြကုိေတြ႔ျမင္လာရပါသည္။

ထိုေၾကာင္႔….ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ ႏွင္႔ ဘာသာကာကြယ္တာျခင္း..မတူတာကို သိသာေအာင္… တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။


ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ …..

ဖန္ဆင္းသူတန္ခိုးရွင္ကိုကိုးကြယ္ေသာဘာသာမဟုတ္ရပါ။

ဘုရားသခင္အလိုက်ေနတိုင္က်င္႔ၾကံမွသာလွ်င္ထာ၀ရခ်မ္းသာမႈရွိသည္႔နိဗၺန္ကိုၾကြျမန္းရမည္မဟုတ္ပါ။

ဗုဒၶဘာသာသည္၊တျခားသူကိုအားကိုးသည္႔ဘာသာမဟုတ္ေပ။

ဗုဒၶဘာသာသည္သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ရန္မိမိကိုယ္တိုင္က်င္႔ၾကံရေသာမိမိကိုယ္ကိုသာမိမိအားကိုးရေသာ..ဘာသာျဖစ္ေပသည္။
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္….စာေရးသူ၏..နားလည္မႈတြင္ …..ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရမွာ ..သစၥာ (၄)ပါး တည္းဟူေသာ သစၥာတရား ပင္ျဖစ္သည္။

ဤသစၥာတရားကိုပိုင္ပို္င္ႏုိင္ႏိုင္သိျမင္ႏုိင္မွသံသရာကလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေပမည္။

ေဂါတမဘုရားသခင္သည္ပင္..လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ..နိဗၺန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကိုေဟာေျပာကူညီ..ႏုိင္သည္။နိဗၺန္ေရာက္ေစသတည္းဟု
အမိန္အာဏါျဖင္႔..မပို႔ေပးႏိုင္ပါ….

အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း။

ဗုဒၶဘာသာ၌..ဘုရားသခင္ဆိုသည္မွာ..ဖန္ဆင္းရွင္..တန္ခိုးရွင္မဟုတ္ပါ။

ထို႔ျပင္..ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ… universaltruth အျပင္..convincingtruth လည္းဟုတ္ေပသည္။

Universal truth ဆိုသည္မွာ သဘ၀..အမွန္တရားပင္ ျဖစ္သည္…

ဥပမာ..(ေန) ကဲ႔သို႔ေသာ (ၾကယ္) တို႔သည္ အရင္ၾကယ္မ်ားပ်က္စီးရာမွာတစစီက်န္ရစ္ေသာ..အခိုးအေငြ႔ .. မ်ားႏွင္႔..အၾကြင္းအက်န္ ျဒပ္သတၱုဳတို႔မွ…gravity ဆြဲေဆာင္မႈမွ ေပါင္းစပ္လာၾကျပီး…လုိအပ္ေသာ ပမာ ဏ သို႔ေရာက္ခဲ႔ပါလွ်င္ Fusion ေပါင္းစပ္မႈျဖစ္္၍…(ၾကယ္) တည္းဟုေသာ ..အရာျဖစ္ေပၚလာရေပသည္။

အကယ္၍..ေပါင္းစပ္ရာတြင္ Fusion ျဖစ္လာက္ေအာင္ ျဒပ္ထု (matter) မရွိခဲ႕ေသာ္ (ေန) ကဲ႔သို႕ေသာ (ၾကယ္) ဘ၀မေရာက္ပဲ Brown Dwarf ဟုေခၚေသာ အရာ အျဖစ္သာ တည္ရွိႏုိင္ေပသည္။(ၾကယ္) ျဖစ္စဥ္ တြင္ မပါခဲ႔ေသာအခိုးအေငြ႔ ႏွင္႔ ျဒပ္ထုတို႔သည္ တဖန္…အသီးသီး …စုေ၀းလာျပီး..ျဂိဳလ္မ်ား..ေပၚေပါက္လာ ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သိပၸံပညာ မတိုးတက္စဥ္က ..Fusion ေၾကာင္႔ အလင္းေရာင္ ထုတ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ (ၾကယ္) မ်ားကိုသာျမင္ႏုိင္ၾကျပီး…ယၡဳမွအလင္းေရာင္..မထုတ္ႏုိင္ေသာ ျဂိဳလ္ (Planets) မ်ားတည္ရွိမႈကို တြက္ခ်က္မႈမွ သိရွိႏုိင္လာၾကျပီး..တခ်ိဳ႔ကိုပင္..ျမင္..ႏုိင္စြမ္းရွိလာၾကရေပျပီ….

ဤသို႔..သဘာ၀ေလာကၾကီးတြင္… သဘာ၀တရား..အရ..ျဖစ္ပ်က္လွ်က္ရွိေသာ…သဘာ၀အမွန္တရား..ကို Universal Truth ဟုေခၚပါသည္။ ဤသို႔ သဘာ၀ေလာကၾကီးတြင္ ့ျဖစ္-ပ်က္-ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္…law of Physics ဟုေခၚသည္႔ သဘာ၀ရူပေဗဒဥပေဒ မ်ားအရ..ျဖစ္-ပ်က္ လွ်က္ရွိသည္။ ဤသည္တို႕မွာ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားသာ..ျဖစ္ေပသည္….ဤရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ….သဘာ၀ေလာကၾကီးအတြင္း..ေနထိုင္ ကုန္ေသာ..သတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္လည္း…သဘာ၀ေလာကၾကီး၏…သဘာ၀ေလာကတရားမ်ားအရၾကင္လည္ေနၾကရေပသည္။ဤျဖစ္စဥ္ကိုဗုဒၶဘာသာအရ(၃၁)ဘံုတြင္ သံသရာလည္သည္ဟုဆိုသည္။

ဤသဘာ၀..တရားသည္…ဘုရားပြင္႔သည္ျဖစ္ေစ..မပြင္႔သည္ျဖစ္ေစ ၊သဘာ၀တရားမ်ားအရ….ျဖစ္ပ်က္ျမဲ ..ျဖစ္ပ်က္လွ်က္ရွိသလို…. အဆံုးအစ..မရွိ..ျဖစ္ပ်က္လွ်က္ရွိေပသည္။ကံေကာင္း၍..ဘုရားပြင္႔သည္႔.. အခ်ိန္တြင္..(လူ) လာျဖစ္ရေသာ သူမ်ားသည္..အကၽြပ္တရားရ၍ …သဘာ၀ျဖစ္စဥ္..ဒုကၡမွ ကင္းျငိမ္းသြား ၾကရ..ေပသည္။ ထို႔နည္းတူ ဘုရားသာသနာ ထြန္းကားသည္႔အခ်ိန္မ်ားတြင္လူျဖစ္ရေသာသူမ်ားသည္လည္း၊ဘုရားေဟာၾကားခဲ႔သည္႔..(တရား) ကိုလိုက္နာက်င္႔ၾကံသူမ်ားသည္၊သစၥာ(၄)ပါးတည္းဟူေသာတရားကိုေတြျမင္ၾကရ၍..သဘာ၀တရားမွ လြပ္ျငိမ္းေသာ နိဗၺန္ကို ေရာက္ၾကရေပသည္။

သဘာ၀တရားအရ..(အခ်ိန္)၏တိုက္စားမႈေၾကာင္႔သာသနာေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္႔ကာလမ်ားတြင္..သဘာ၀တရားအရ..ၾကင္လည္ေနရေသာ သံသရာမွ မလြပ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကေတာ႕ေပ။ေနာက္ဘုရားပြင္႔မွေနာက္ဘုရားက…ဤသဘာ၀တရားမ်ားကိုပင္သိျမင္လာကာ….ဤသစၥာ (၄) ပါးတည္းဟူေသာ တရား ကို ေဟာၾကားမွ ဗုဒၶဘာသာတည္းဟူေသာ သစၥ (၄) ပါးတရားေတာ္သည္ တဖန္ အသက္ရွင္ လာရေပ ေတာ႔သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ဗုဒၶဘာသာတြင္သစၥာ(၄)ပါးတည္းဟူေသာ တရားသည္ သံသရာမွ လြပ္ေျမာက္ရာလြပ္ေျမာက္ေၾကာင္းတြင္အဓိကက်ေပသည္။ဘုရားသခင္ဆိုသူမွတရားေတာ္ကိုျပသတရားျပသူဆရာသခင္သာျဖစ္ ေပသည္။ဒယ္အိုးဆရာေတာ္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေခြတစ္ခုတြင္ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုကိုးကြယ္ၾကသည္မွာ ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္တရားကိုသိရွိ၍ကိုးကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ေပသည္ဟုေဟာ ခဲ႔သည္။ မွန္ေပသည္။ ေဂါတျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ၊ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံသျဖင္႔ ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင္႔ ကြာျခားလွေပသည္။

ဗုဒၶဘာာတြင္အေရးပါေသာအျခားတခ်က္မွာ.. သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ

အမွန္မွာဗုဒၨဘာသာဆိုသည္မွာတကယ္ေလ႔လာလွ်င္အလြန္သိမ္ေမြ႔ေသာသဘာ၀တရားျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္စာေရးသူ၏အျမင္အရဗုဒၶဘာသာအတြက္အေရးအၾကီးဆံုးေသာအပို္င္းအစ(component) တစ္ခု..မွာ လံုး၀ဥသံုသက္၀င္ယံုၾကည္မႈ ConvincingTruth ျဖစ္သည္။

ဥပမာဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းလိုလိုသည္ေမြးဖြားရာမွစ၍ၾကီးျပင္းလာရသည္႔ကာလတေလွ်ာက္လံုး…သူတပါးအသက္ကိုသတ္ျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ရန္(သတိ)စကားကိုအစဥ္ၾကားခဲ႔ၾကရသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ပါဏါတိပါတါကံထိုက္ေစေသာသူတပါးအသက္သတ္ျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္ရန္(အသိ)ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက(ရွိ)ခဲ႔ၾကသည္။(အသိ)သာရွိခဲ႔ၾကသည္။(သတိ)မရွိခဲ႔ၾက။

အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း….

အေၾကာင္းမွာလံုး၀ဥသံုယံုၾကည္မႈ(Convinced) မျဖစ္ၾက၍ျဖစ္သည္…

စာေရးသူသည္တရားေၾကာင္႔..မဟုတ္ေသးမဲ႔..တိရစၦာန္ကေလးမ်ားကို (ခ်စ္) တဲ႔စိတ္..ကိုယ္ခ်င္းစာသည္႔ (စိတ္) သည္..convinced ျဖစ္သည္႔အဆင္႔တြင္ တည္ရွိလွ်က္ရွိပါသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ယခင္ကတ၀ီ၀ီႏွင္႔(ျခင္)အသံၾကားလွ်င္လက္..ကအလိုလို ရိုက္..လိုက္မိျပီ။ ပုရြပ္စိပ္.မ်ားကိုေတြ႔လွ်င္..ေတြးမေနေတာ႔.. လက္ျဖင္ဖိႏွိပ္ …. သတ္..လိုက္မိျပီ….စာေရးသူ၏ စိတ္တြင္..(အသိ) မရွိ၍ ..(သတိ) ..မရွိခဲ႔ပါ။ ယၡဳ.. စာေရးသူတြင္..တိရိစၦာန္ကေလးမ်ားကို..ခ်စ္..ေသာ (အသိ) စိတ္ရွိပါျပီ..ထို႔ေၾကာင္႔ (သတိ) ..ရွိပါျပီ.. ထို႔ေၾကာင္..ယၡင္ကဲ႔သို႔ … လက္ကအရင္မေရာက္ေတာ႔ပါ… ေအာ္..သူတို႔လည္း..အစာရွာ.စားေနၾကပါလား ဟု ဂရုဏါသက္မိျပီး..မသတ္..ေတာ႔ပါ….

ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ….convincing(အသိ)ေၾကာင္႔သာျဖစ္ေပသည္…..

ဗုဒၶဘာသာတရားအရ..သူတပါးအသက္ကို သတ္ျခင္းသည္ (မေကာင္းမႈ) ဟု convinced ျဖစ္သြားေသာ သူေတာ္စဥ္သည္..(အသိ) စိတ္ေနာက္တြင္ (သတိ)..စိတ္..(ကပ္) ပါလာသည္႔အတြက္…သူတပါးအသက္ ကို ဘယ္လိုအေျခအေနပါပဲ..ျဖစ္ျဖစ္..မသတ္..ေတာ႔ပါ…..

ရိုးရိုး(အသိ)ႏွင္႔.. convinced (အသိ)မတူပါ….


စိတ္ ႏွင္႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကြာျခားခ်က္….


သိပၸံပညာသည္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုေလ႔လာတိုင္းထြာ..သံုးသပ္ျခင္းျဖင္႔ နားလည္ ႏုိင္ေပသည္။ သို႕ေသာ္..စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈကို ယေန႔အထိတိုင္ခြဲျခားစိတ္ျဖာတိုင္းတာသိစြမ္းႏုိင္စြမ္း..မရွိေသးေျခ။ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရတစ္ခုျဖစ္ေသာ (အဘိဓမၼာ) တရားေတာ္သည္စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈျပဳထားေသာ..အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ(တရားေတာ္)ျဖစ္ေပသည္။(စိတ္)၏ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈသည္အလြန္ျမန္ေပရာ..၀ိပသနာ.. တရား ကို က်င္႔ၾကံအားထုတ္ျခင္းျဖင္႔သာ..(စိတ္)ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္၍..(သမာဓိ) အားေကာင္းလာေသာအခါမွ သာ… (တရား) ကို (သိျမင္) လာႏုိင္ေပသည္။


ဤသို႔..တရား..ကို..သိျမင္..သည္႔..အဆင္႔.. ေရာက္မွာသာ… လုံး၀ဥသံု..ယံုၾကည္သည္႔ Convincing State ေရာက္မွသာ..(အကုသိုလ္) (ကံ) ကိုဖန္ထီးေသာ (အကုသိုလ္) (အလုပ္) ..ကို မလုပ္ ေဆာင္ေတာ႔ပါ….ဤသို႔..အဆင္႔ဆင္႔..က်င္ၾကံအားထုတ္ရင္း… Convincing အဆင္႔ (ျမင္႔) လာေလ.. မေကာင္းမႈ ..အကိုသိုလ္..မျဖစ္ေလ..ႏွင္႔..ေနာက္ဆံုး…သစၥာ (၄) ပါးအားလံုးကို သိျမင္သြားသည္႔ အခါ …ေနာင္ဘ၀ကိုတြန္းပို႔ေနေသာ…(တဏွာ) (ျပတ္) သြားသည္႔ အခါ မွ…ေနာက္ဘ၀ဆက္ရန္..မရွိေတာ႔သည္႔ အေျခအေန (State) သို႔ေရာက္သြားသည္႔.. အခါမွသာလွ်င္ …(နိဗၺန္)သို႔ေရာက္ရွိရေပသည္။

စာေရးသူအသိဥါဏ္မွီသမွ်..နားလည္ရသည္မွာ…ဘ၀အဖံုဖံု..ၾကင္လည္ေနရေသာ…သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ..လြပ္ေျမာက္ရန္..ေနာင္ဘ၀မရွိေလာက္ေအာင္…Convincing truth ကို(သိ)ရွိ(နားလည္)..(ယံုၾကည္)ေသာ(အဆင္႔)(State) သို႔ေရာက္ခဲ႔သည္ရွိေသာ္…လံုး၀..(ေအးခ်မ္းမႈ) ကိုရရွိကာ…ဆက္ခါဆက္ခါ. .ဘ၀မ်ိဳးဆံု ျဖစ္ေပၚေနရေသာ (process) (ရပ္) သြားေသာ ..(State) ကိုေရာက္ျခင္း..တနည္းအားျဖင္႔ (တဏွာ) ျပတ္ႏုိင္သည္႔ ေနာက္ဆံုး State ကိုေရာက္သြားေသာသူ ၊ သံသရာ လည္ပတ္မႈ (process) (ရပ္) သြားေသာသူ ကိုမွု (နိဗၺန္) ေရာက္သူဟု ေခၚဆိုပါသည္….

ထို႔ေၾကာင္႔ဗုဒၶဘာသာ၏(နိဗၺန္)ဆိုသည္မွာ..ဖန္ဆင္းရွင္..တန္ခ္ိုးရွင္ ကို ယံုၾကည္ၾကေသာ ဘာသာမ်ား၏ (နိဗၺန္) (Heaven) ႏွင္႔ (ကြာျခား) သည္ဟုဆိုႏုိင္ေပသည္။ ထိုထိုေသာ ဘာသာတို႔တြင္ စာေရးသူနားလည္ သမွ် ဆိုပါလွ်င္ ၎တို႔၏ (နိဗၺန္)ဆိုသည္မွာထာ၀ရသာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ(Eternal Paradise) ျဖစ္ေပသည္။

ဤသာယာေပ်ာ္ျမဴးဖြယ္ေကာင္းေသာ(နိဗၺန္)သို႔ေရာက္ရန္မွာထာ၀ရဘုရားသခင္၏(အလို)သာျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင္႔ထိုထိုေသာဘာသာတို႔သည္(ငါ႔ဘုရား)..(ငါ႔ဘာသာ) ဟူေသာ (ငါ) ကို (အေျချပဳ) ေသာ (ငါ) ဘာသာမ်ားဟုဆိုခ်င္သည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္… (တဏွာ)ေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ(ငါ)ကိုျဖတ္ပိုင္းေသာ.ဘာသာ..ျဖစ္သည္။ (ငါ) ျဖတ္မွ.. (ငါ) ကို (စြန္႔) ႏုိင္မွ..သစၥာ (၄) ပါးတည္းဟူေသာ..(တရား) ေတာ္ကို ျမင္ရႈ၍.. (ငါ)..ကင္းေသာ… ေအးခ်မ္းသည္႔ (နိဗၺန္) ကိုရရွွိကာ (Process) တည္းဟူေသာ သံသရာ၀ဋ္မွ ကၽြပ္ႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။


(အျပင္) ခ်မ္းသာမႈ ႏွင္႔ (အတြင္း) ခ်မ္းသာမႈ ျခင္းကြာသည္။

အကယ္ေတာ႔…ဗုဒၶဘာသာသည္ ..တဦးခ်င္း (Individual) အေပၚ မူတည္ေသာဘာသာျဖစ္သည္…

ထို႔ေၾကာင္႔..ဗုဒၶဘာသာသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ကိုအမွဴးျပဳေသာ..ၾကင္နာမႈကိုအေျခခံေသာ..ကုသိုလ္ တရား ကို (အားထား) ေသာ ဘာသာတရားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဗုဒၶဘာသာတရားတြင္..တုတ္-တုတ္ ခ်င္း..လွံ-လွံ ခ်င္းဟူေသာ an eye for an eye…atooth for a tooth အေတြးအေခၚကိုဦးစားမေပး..


ထို႔ေၾကာင္႔..ဗုဒၶဘာသာသည္ (အၾကမ္းဖက္မႈ) ကို အေရးေပးေသာဘာသာ..မဟုတ္ဆိုသည္မွာ..အမွန္ပင္

ဤသည္မွာဘာသာကို..နားလည္…ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္…….


-------------------------------------------------------------------------

အပိုင္း (၂)


ဗုဒၶဘာသာကိုကာကြယ္ျခင္း


စာေရးသူတို႔..အမ်ားစု မွာ ..သူေတာ္စဥ္..ဘ၀..မေရာက္ၾကေသးပါ….

စာေရးသူတို႔မွာ…(ငါ)ကိုမစြန္႔..ႏုိင္ေသးေသာ..(ပုထုဇဥ္) မ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္….

လူသားတို႔မည္သည္…တဦးတစ္ေယာက္ထဲ..မေနႏုိင္ၾကပါ….

အစုအေ၀း..ႏွင္႔..ေနထိုင္ၾကရပါသည္….


ထို႔ေၾကာင္႔..(ငါ႔) တိုင္းျပည္..(ငါ႔) ဘာသာ..ဆိုေသာ..(အစြဲ) ကို..(မခၽြတ္) ႏုိင္ၾကေသးပါ….

ထိုမွ..(ငါ႔) ယဥ္ေက်းမႈ..(ငါ႔) စကား ..ဆိုတာေတြ…ေပၚေပါက္ခဲ႔ရပါသည္….

ယဥ္ေက်းမႈ..သည္လည္း..ဘာသာ..အေပၚ..မူတည္ျပန္လာသည္….


ထို႔ေၾကာင္႔..လူမ်ိဴး..ဘာသာ..ယဥ္ေက်းမႈ..ဆိုသည္မ်ားမွာ…ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိၾကပါသည္…

စစ္ၾကီးအျပီး..ဒီဖက္ေခတ္မွာ..လစ္ဖရယ္သမားမ်ားက .. Separation of Church and State ဟူေသာဘာသာေရး..ႏွင္႔..နုိင္ငံေရး..ခြဲျခားႏုိင္မႈကို..ေရွ႔တန္းတင္လာၾကသည္…အထုူးသျဖင္႔..အေမရိကားမွာပါ..

အေၾကာင္းကအေမရိကန္မွာFundamental Christians ဟုေခၚၾကေသာဘာသာေရးအယူသီးသူ၊ဘာသာေရးစိတ္ျပင္းထန္သူမ်ားကအားေကာင္းသည္႔အတြက္ျဖစ္သည္။ဥေရာပတြင္ေတာ႔Secularism ဟုေခၚေသာ ဘာသာေရးကိုဦးစားမေပးေသာအေတြးအေခၚကအားေကာင္းလွ်က္ရွိသည္။ဘာသာေရး သမားမ်ား..တပ္ဆုတ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ အထူးသျဖင္႔ Organized Religion ဟုေခၚသည္႔ အထက္ ေအာက္အဖြဲ႔အစည္း ႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကက္သလစ္လာသာကဲ႔သို ႔ ဖြဲ႔စည္းမႈရွိေသာ ဘာသာမ်ား ကို ယံု ၾကည္မႈ (နည္း)လာၾကသည္။


အဓိကအေရးအၾကီးေသာအခ်က္မွာ…ဘာသာေရး..ႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးကို ခြဲျခားထားႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္…ဘာသာေရးကို..နုိင္ငံေရးတြင္..ဆြဲသြင္းလာလွ်င္..ရႈ႔ပ္ေထြး..ႏုိင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ ေပသည္။

ႏုိင္ငံေရးေရာေထြးလာေသာဘာသာေရးpoliticized religion မျဖစ္ေစေရးျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး…အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံေရး..ေရာယွက္ျခင္းကိုအားမေပးၾကပါ။


သို႔ေသာ္အစၥလမ္ဘာသာသည္ဘာသာျပန္႔ပြားျခင္း…ဘာသာစိုးမိုးျခင္းကို ..ဦးစားေပးေသာ.. ဘာသာျဖစ္ သျဖင္႔…နုိင္ငံေရးစိုးမိုးေသာ…တခုတည္းေသာ..ဘာသာ..ဟု..ဆိုႏုိင္ပါသည္….


ဘယ္ဘာသာမွ..ဘုနး္ေတာၾ္ကီးေတြ..တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာဘာသာ..ရွိပါသလဲ…အီရန္ႏုိင္ငံနုိင္ငံမွာမြတ္စလင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္….သက္ဦးဆံပိုင္အာဏာရွင္မ်ားျဖစ္၍… အာရာတိုလာရပ္ဆင္ဂ်ာနီဆိုလွ်င္သမၼတႏွစ္ခါလုပ္လိုက္ေသးသည္။ေဆာ္ဒီတြင္၀ဟာဗီ တရားေရးဆရာၾကီးမ်ားကေဆာ႔ဒ္မ်ိဳးဆက္ဘုရင္အဆက္ဆက္ကိုအားေပးေထာက္ခံရင္း..အလြန္တင္းၾကပ္အစြန္းေရာက္ေသာ၀ဟာဗီ(Wahhabi) ဘာသာေရးအယူ၀ါဒကိုဓါးမိုးကာထန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ႔သည္။ထို႔ျပင္တကမၻာလံုးေရနံေဒၚလာသံုး၍၀ဟာဗီအေတြးအေခၚကိုျဖန႔္ႏုိင္ခဲ႔သည္။တကမၻာလံုးေဆာ္ဒီေရနံေဒၚလာမ်ားျဖင္႔..ပလီေတြ အႏွ႔ံေဆာက္လွ်က္ရွိ သည္။


အဆိုးဆံုးဥပမာမွာအာဖကန္မွာတာလီဖန္ေတြၾကီးဆိုးစဥ္ကမိုလာအိုမာသည္သက္ဦးဆံပိုင္အာဏါရွင္အျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ရံုမက..၎၏အမိန္႔ႏွင္႔..ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္တည္ရွိခဲ႔ေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကိုမိုက္မိုက္ကန္းကန္း..ဒိုက္နမိုက္ျဖင္႔..ဖ်က္စီးခဲ႔ၾကသည္။ ဘာသာေရးပုလိပ္ မ်ားက မိန္းကေလးမ်ားကိုလိုက္ရိုက္ႏွိပ္ကြပ္ၾကသည္မွာလည္းအာဖကန္ကေဆာ္ဒီပံုစံပံုေဖၚျခင္းသာျဖစ္သည္။တကယ္ေတာ႔အစၥလမ္ဘာသာသည္အစၥလမ္ဘာသာေရးဆရာေတြေျပာတာနားေထာင္၊အာလံုးလိုက္နာ၊မလိုက္နာလွ်င္သတ္မည္ျဖတ္မည္လည္လွီးမည္ဆိုေသာ(အဓမၼ)ဘာသာျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုမည္သူမွမျငင္းႏိုင္ပါ။


ယေန႔အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္အာါဏါရရွိလွ်က္ရွိေသာMuslim Brotherhood ကိုစတည္တည္ေထာင္ခဲ႔သူသည္ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက၀င္ရိုးတန္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင္႔မဟာမိတ္ျပဳခဲ႔ရံုမကဟစ္တလာႏွင္႔အတူနာဇီယူနီ ေဖါင္း၀တ္၍၀င္႔ၾကြားခဲ႔ဖူးသည္။နာဇီေတြယံုတာကအာဏါရွင္စနစ္၊အစၥလမ္ဘာသာက်င္႔သံုးတာကလည္းအာဏါရွင္စနစ္..သူေတာ္ခ်င္းခ်င္းသတင္းေလြ႔ေလြ႔၊လာေပါင္းမိေနၾကသည္။ 


မိမိအခ်င္းခ်င္းေတာင္ႏွိပ္ကြပ္သည္႔ဘာသာ

အစၥလမ္ဘာသာသည္တျခားဘာသာျခားမ်ားကိုမေျပာႏွင္႔၊မိမိတို႔ဘာသာအခ်င္းခ်င္းတြင္ပင္ ၊စူနီမ်ားကရွီရာမ်ားကိုသူရဲေကာင္းကိုးကြယ္သူေတြ၊အစၥလမ္စစ္စစ္မဟုတ္ဟု၊အသိမွတ္မျပဳရံုတြင္မက၊ယေန႔ပါကစၥတန္တိုင္းျပည္တြင္စူနီလူမ်ားစုမ်ားကရွီရာလူနဲစုကိုသတ္ျဖတ္လွ်က္ရွိျပီး၊အစိုးရကလ်စ္လ်ဴရွဳလွ်က္ရွိသည္။လူနဲစုခရိယန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားကိုဗံုးျဖင္႔ပစ္၊စက္ေသနတ္ျဖင္႔ပစ္ရစရာမရွိေအာင္ေဆာ္ကားအဓမၼျပဳက်င္႔လွ်က္ရွိသည္။ယုတ္မာပက္စက္သူမ်ားမွာISI ဟုေခၚေသာပါကစၥတန္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွေမြးထားသူမ်ားျဖစ္သျဖင္႔လြပ္လြပ္လပ္လပ္လူမ်ားစုကလူနဲစုကိုအႏို္င္က်င္႔ႏုိင္ခြင္႔ရွိၾကသည္။


ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္းကိုမဆိုထားဘိ၊အိျႏၵိယႏုိင္ငံ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္ကို မနာလို၀န္တိုစိတ္ျဖင္႔မြပ္စလင္ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္ဂိုဏ္းကအိျႏၵိယႏုိင္ငံမြန္ဘိုင္ျမိဳ႔သို႔ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေစလႊတ္၍အျပစ္မဲ႔သူျပည္သူမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ခဲ႔ၾကသည္။ ဂ်ဴးရာဘိုင္လင္မယားကိုတမင္ရွာကာသတ္ျဖတ္ခ႔ဲၾကသည္။ဤမွ်ယုတ္မာေသာဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္သူမ်ား၊ မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ်ား မွလြဲ၍ မည္သည္႔ဘာသာတြင္ရိွပါသနည္း။

စူနီမ်ားသာမဟုတ္။ရွီရားမ်ားကလည္း၎တို႔လူမ်ားစုရွိရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္၎၊လူနဲစုပင္ျဖစ္လင္႔ကစားအာဏါရထားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္စူနီမ်ားႏွင္႔အျခားအစၥလမ္ဂိုဏ္းခြဲမ်ားကိုရက္ရက္စက္စက္ႏွိပ္ကြပ္လွ်က္ရွိသည္။ရွီရာအၾကီးဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေသာအီရန္ႏုိင္ငံတြင္..စူလဖီမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ လွ်က္ ရွိဆဲ။ယေန႔ ဆီရီးယားတြင္ ရွီရာအႏြယ္၀င္ အာလ၀ိုက္ (Alawites) မ်ားကအာဏါသိမ္းထားရာ ပုန္ ကန္ ေနေသာ စူနီမ်ားကို လူမဆန္စြာႏွိပ္ကြပ္လွ်က္ရွိသည္။အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း။အကယ္၍အာလ၀ိုက္မ်ားရႈံးခဲ႔သည္ရွိေသာ၎တို႔လည္းရက္ရက္စက္စက္အသုတ္သင္ခံရမည္ကိုအစၥလမ္ဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္းသိေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ဆီးရီးယားျပႆနာသည္တကယ္ေတာ႔စူနီ-ရွီးရာ ပဋိပကၡ ပင္ျဖစ္သည္။


ဆူဒန္ႏုိင္ငံတြင္ေျမာက္ဖက္မွအာရပ္မ်ားသည္ေတာင္ဖက္ပိုင္းမွခရိယန္မ်ားကိုမတရားသတ္ျဖတ္ရံုမက၊ကၽြန္အျဖစ္ပါခိုင္းစား၊ေရာင္စားလိုက္ၾကေသးသည္။ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား(Nigeria) တြင္အစၥလမ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ခရိယန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားအတြင္းသို႔လက္ပစ္ဗံုးမ်ားပစ္၊စက္ေသနပ္မ်ားျဖင္႔ပစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္မွာမၾကာခဏပင္။ဤသို႔ကိစၥမ်ားတြင္ OIC မွ၀င္အေျပာ။


အစၥလမ္ဘာသာ အေမွာင္က်ခ်ိန္….Dark Age of Islam

တခိ်န္ကခရိယန္ဘာသာသည္လည္း…အေမွာင္ထုအတြင္းသို႔..က်ေရာက္ခဲ႔ဖူးသည္။ ခရိယန္ဘုန္းၾကီးမ်ား သည္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပလွ်က္ဘာသာမတူသူမ်ားကိုရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္အတင္းအဓမၼဓါးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ဖူးခဲ႔ၾကသည္။မိန္းမတခ်ိဳ႔ကိုစုန္းမဟုစြပ္စြဲကာအရွင္လတ္လတ္မီးတင္ရႈိ႕ခဲ႔ၾကသည္။ထို႔ေၾကာင္႔အဂၤလိပ္စကားမွာ(witch hunt) ဆိုသည္ပင္ေပၚေပါက္ခဲ႔ရသည္။Dark Age ကာလက ဘာသာေရးက အဓမၼ ဓါးမိုးဖံုလႊမ္းထားသျဖင္႔စာေပကအစဘာမွမရွင္သန္ႏိုင္ခဲ႔ၾက။ျပန္လည္ပြင္႔လင္းရွင္သန္လာေသာRenaissance ေခတ္ေရာက္မွ အားလံုးျပန္လည္ပြင္႔ဖူးခဲ႔ၾကရသည္။

ဥေရာပမွခရိယန္မ်ားကဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈ၏အစြန္းေရာက္အႏၱရာယ္ကိုၾကံဖူးခဲ႔ၾက၍ေရွာင္ႏုိင္ၾကျပီ

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကသေဘာမေပါက္ၾကေသး……..

စာေရးသူ၏အျမင္အရ..ယေန႔ ..အစၥလမ္..သည္ ေဆာ္ဒီေရနံေဒၚလာေၾကာင္႔မာနေထာင္လွ်က္ရွိသည္။


ယေန႔အစၥလမ္ကိုတေန႔..ရာဇ၀င္ဆရာမ်ားက (၀ဟာဖီ) အစၥလမ္ဟု သတ္မွတ္ၾကလိမ္႔မည္ထင္သည္။

စာေရးသူကေတာ႔ယေန႔၀ဟာဖီအစၥလမ္ကိုအစၥလမ္ဘာသာ၏အေမွာင္က်ခ်ိန္..(DarkAge of Islam) ဟုဆိုင္းဘုတ္တပ္ခ်င္သည္.


တခ်ိန္က ခရိယန္ဘုန္းၾကီးေတြ ေသာင္က်န္း ခဲ႔သလို..ယေန႔အစၥလမ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္၀ဟာဖီတို႔၏ဦးေဆာင္မႈေနာက္လိုက္ကာအဓမၼနည္းျဖင္႔အစၥလမ္ဘာသာျပန္႔ပြားေရးကိုအၾကမ္း ဖက္နည္းျဖင္႔ေဖၚေဆာင္ခ်င္ၾကသည္။

ယေန႔..ကမၻာကိုၾကည္႔လိုက္ပါ….ယေန႔ကမၻာၾကီးသည္ ..အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေၾကာေပး၍ တိုးတက္မႈကို တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည္။တကမၻာလံုးအရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာႏွင္႔တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ…အစၥလမ္ၾကီး စိုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ၊ အာဏါလုမႈ ၊ မတရားသတ္ျဖတ္မႈ စသည္႔ အနိဋာရံုမ်ား ႏွင္႔ေတြ႔ ၾကံေနရသည္။ လူအမ်ားေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔ၾကေသာအာရပ္ေႏြဦးသည္၊အာရပ္ငရဲအျဖစ္ပူေလာင္လွ်က္ရွိျပီ။္ဆီးရီးယား၊ရီမင္၊အီဂ်စ္၊ဘာရီန္း။အစၥလမ္စတင္ရာအေရွ႔အလယ္ပိုင္းသည္မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္လွ်က္ရွိသည္။


အစၥလမ္ဘာသာရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုေရွာင္၍မရ။ရုရွား၊ တရုတ္၊ဥေရာပ၊ထိုင္း၊ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၊ ဆုိမာလီးယား၊ မာလီ ၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ၊ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ရွိလွ်င္အၾကမ္းဖက္မႈရွိသည္ ။အေမရိကန္ႏုိင္ငံလည္းအစၥလမ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏လုပ္ၾကံမႈကိုအျမဲေစာင္႔ၾကည္႔ေနရသည္။အစၥလမ္ ဆိုတာနဲ႔..အေနာက္က..အၾကမ္းဖက္မႈ..က ကပ္ပါလာသည္။


၀ဟာဖီ ႏွင္႔ ဘင္လာဒင္၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ

၀ဟာဖီႏွင္႔ဘင္လာဒင္၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္မေသးပါ။တကမၻာလံုးရွိအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္ေျဗာင္က်က်တဖံု၊တိုးတိုးတိတ္တိတ္တသြယ္၊တခ်ိဳ႔ကက်ိပ္၍စိတ္ထဲတြင္အစၥလမ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုေထာက္ခံၾကသည္ဟုစာေရးသူကခံစားမိသည္။ထို႔ေၾကာင္႔အစၥလမ္ဘာသာသည္ျငိမ္းခ်မ္းပါသည္ဟုအစဥ္ဟစ္ေကၽြးေနၾကေသာအစၥလမ္ပညာရွင္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္အစၥလမ္အၾကမ္းဖက္မႈကိုေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ကန္႔ကြက္ခဲ႔ၾကပါသလဲ။ကိုရန္က်မ္းဂန္သည္တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေဖၚညႊန္းသည္မွန္လွ်င္။အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုရန္ကိုဘာသာျပန္ဆိုမႈေသာ္၎၊နားလည္မႈေသာ္၎မွားပါသည္ဟုကိုရန္က်မ္းကိုရည္ညႊန္း၍အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုတကမၻာလံုးကအစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္႔ပညာရွင္မ်ားမရႈံ႔ခ်၊မကန္႔ကြက္ဖူးလား။အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္၊ယေန႔အစၥလမ္ဆိုသည္ႏွင္႔တကမၻာလံုးကအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟုျမင္ေနၾကျပီ။အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေၾကာင္႔အစၥလမ္ဘာသာနံမည္ပ်က္ရျပီ။

စာေရးသူ၏သံုးသပ္ခ်က္အရ၊ျငိမ္းခ်မ္းပါသည္ဆိုေသာအစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္၊ဒို႔ဘာသာဟူေသာအဆြဲႏွင္႔ၾကိပ္အားေပးေန၍ေသာ္၎၊ကိုရန္တြင္အတိအလင္းေဖၚျပထားေသာ(ဂ်ီဟပ္)ဆိုသည္႔ အဓိပၸါယ္ တြင္ (အၾကမ္းဖက္မႈ) ပါ၍ မျငင္းသာ သည္မို႔ျဖစ္ေပမည္။


အစၥလမ္သည္ ႏုိင္ငံေရးေရာေနသည္႔ဘာသာေရးလား

ယေန႔၂၁ရာစုေခတ္၊ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတိုးတက္ေနသည္႔ေခတ္ၾကီးတြင္တျခားဘာာမ်ားသည္ႏုိင္ငံေရးႏွင္႔ဘာသာေရးခြဲျခားေနခ်ိန္တြင္အစၥလမ္ဘာသာတခုထဲသာႏုိင္ငံေရးႏွင္႔ဘာသာေရးကိုေရာေထြးလွ်က္ရိွသည္ဟုဆိုႏုိင္ပါသည္။အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္သူတို႔လူနဲစုျဖစ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္မိမိတို႔အစၥလမ္ဘာသာ၀င္တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈကိုအတင္းအဓမၼထူေထာင္ၾကသည္။ဥပမာမိန္းမမ်ားလံုး၀ဥသံုေခါငး္ပူးျခံဳေစ၍ေယက်္ားမ်ားမွာမုဆိတ္ေမႊး၊ပသိုင္းေမႊးအရွည္ၾကီးမ်ားထားကာမြတ္စလင္၀တ္ဆံုမ်ားကို၀တ္၍အစၥလမ္ယဥ္ေက်းမႈကိုေဖၚေဆာင္ၾကသည္။အစၥလမ္အမ်ားစုၾကီးစိုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူလူနဲစုဘာသာႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈကိုလံုး၀သည္းညည္းခံျခင္းမရွိရံုမကဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈကုိက်ဴးလြန္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ဥပမာအီဂ်စ္မွာေကာတစ္ခရိယန္မ်ားကိုMuslim Brotherhood အစိုးရတက္လာသည္ႏွင္႔ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊မ်ားျပားလာသည္႔အတြက္ေကာတစ္ခရိယန္၀င္မ်ားအီဂ်စ္မွထြက္းေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္မွာယေန႔အထင္အရွားျဖစ္သည္။ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္လူနဲစုခရိယန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားအတြင္း၀င္၍ေသနပ္ျဖင္႔ျပစ္ခ်င္း၊ဗံုးေဖါက္ျခင္းမ်ားမွာမၾကာခဏပင္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္လည္းထို႔နည္း၎ပင္အစၥလမ္ဘာသာ၀င္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကခရိယန္မ်ားကိုသတ္ျဖတ္လွ်က္ရွိသည္။


အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္တျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္႔အတူျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကဖို႔တျခားဘာသာမ်ား၀င္မ်ားႏွင္႔တျခားဘာသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုေလးစားတတ္ဖို႔လိုသည္။

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္တျခားဘာသာ၀င္မ်ားကိုေလးစားဖို႔ေနေနသာသာ၊စူနီရွီရာျပိဳင္ဆိုင္မႈပဋိကၡတြင္၊အီရတ္စူနီမ်ားသည္ရွီရာတို႔တျမတ္တႏုိးထားရာပလီေက်ာင္းမ်ားကိုဗံုးခြဲပ်က္စီးခဲ႔ၾကသည္။အာဖရိကမွမာလီႏိုင္ငံကိုအစၥလမ္သူပုန္မ်ားသိမ္းပိုင္ထားစဥ္၊တင္ပတ္တူဟူေသာျမိဳ႔ရွိအစၥလမ္ဂိုဏ္းခြဲစူလဖီတို႔၏အျမတ္တႏိုးထားရာေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ားကိုဗံုးခြဲပ်က္စီးခဲ႔ၾကသည္။


ဤျဖစ္ရပ္မွာေလာေလာလပ္လပ္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ေနာက္ဆံုးျပင္သစ္မွဦးစီး၍၀င္တိုက္မွအစၥလမ္သူပုန္မ်ားေခြးေျပး၀က္ေျပး၊ေျပးခဲ႔ၾကရသည္။အာဖကန္တြင္တာလဖန္ေတြစိုးမိုးစဥ္ကမိုလာအိုမာ၏အမိန္႔ျဖင္႔ႏွစ္၂၀၀၀ေက်ာ္ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကိုဖ်က္စီးခဲ႔ၾကသည္။ဤသာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားကအစၥလမ္ဘာသာ၀င္တို႔သည္မိမိအယူသည္းမႈႏွင္႔မတူေသာတျခားဘာသာမ်ားကိုေလးစားရမွန္းပင္မသိၾကဆိုတာကိုျပသေနသည္။

အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ယံုၾကည္မႈ၊ယဥ္ေက်းမႈသာမကဥပေဒတြင္လည္းရွရီယာ(Shria) ဥပေဒပါလာျပန္သည္။အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္လူနဲနဲစုမိၾကသည္ႏွင္႔ရွရီယာဥပေဒက်င္႔သံုးခြင္႔ျပဳရမည္ဟုေတာင္းဆိုလာတတ္ၾကျပန္သည္။ဥေရာပႏုိင္ငံအခ်ိဳ႔တြင္၎၊အေမရိကန္ဖေရာ္လီဒါျပည္နယ္တြင္၎၊အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကရွရီယာဥပေဒက်င္႔သံုးခြင္႔ျပဳရမည္ဟုေတာင္းဆိုေနၾကေပျပီ။


အစၥလမ္သာသနာၾကီးစိုးေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ဘာသာကိုေစာ္ကားသူအား ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္ေသာ Blasphemy Lawဆိုတာရွိသည္။ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ အစၥလမ္ဘာသာေရးဆရာတဦးက ၊ ၾကပ္မျပည္႔ ေသာ အရြယ္ မေရာက္ေသးေသာ ခရိယန္ေရာဂါ သည္ကေလးကို လုပ္ၾကံ၍တိုင္တည္္္ေသာေၾကာင္႔ပုလိပ္ကဖမ္း ကာ အေရးယူသျဖင္႔ ကမၻေက်ာ္ခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆံုး လည္ဆည္တိုင္တည္တာေပၚသြား၍ သူငယ္မကေလး မွာ လြပ္ေျမာက္သြားေသာ္လည္း ၊ လိမ္လည္တိုင္းတန္းသူ ဘာသာေရးဆရာကို အေရး ယူသည္ဟု မၾကား မိ။ ယေန႔ ၂၁ရာစုေခတ္ၾကီးတြင္ ဤသို႔အေရးယူေသာ ဘာသာ အစၥလမ္မွလြဲ၍ရွိပါေတာ႔သနည္း။ ဥပေဒရွိရံုမက ၊ လိုက္နာက်င္႔သံုးမႈ ကိုဆိုလိုပါသည္။


ဤစံထံုးအရ ဆိုလွ်င္ဘုရားသားေတာ္ မ်ားကို ေစာ္ကားေမာ္ကားေရးသူမ်ားကိုဖမ္း၍ အေရးယူစရာပင္ရွိ ေတာ႔သည္။

စာေရးသူ၏အျမင္တြင္၊အစၥလမ္ဘာသာသည္(ငါ)တည္းဟူေသာ(အတၱ)အလြန္ၾကီးေသာ၊(တရားမွ်တမႈ)ကိုအေလးမထားေသာဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကရည္ညႊန္းလွ်က္ရိွသည္။


ဤသို႔(ငါ႔)ဘာသာ၊(ငါ႔)ယဥ္ေက်းမႈ၊(ငါ႔)တရားစီရင္ေရးေတြ အသာစီးရရွိေရးအတြက္အၾကမ္းဖက္မႈကိုုျပဳက်င္႔ရန္၀န္မေလးၾက။မိမိဘာသာလူမ်ားစုျဖစ္ေသာအခါလူနဲစုတျခားဘာသာ၀င္မ်ားကိုညွာတာရမွန္းမသိေသာအစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္၊တျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္႔မတဲ႔ပဲ၊တကမၻာလံုး၊တျခားဘာသာမ်ားႏွင္႔ရန္လိုအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေနသည္မွာမဆန္းလွေပ။အိျႏၵိယတြင္ဟိႏၵဴမ်ား၊အေမရိက၊ဥေရာပႏွင္႔ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ခရိယန္မ်ား၊ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ထိုင္းႏုိ္င္ငံတို႔တြင္ဗုဒၶဘာသာမ်ား၊အေရွ႔အလယ္ပိုင္းတြင္ဂ်ဴးမ်ား၊ဘာသာၾကီးအားလံုးႏွင္႔လွည္႔ပတ္ရန္ေဆာင္ေနေသာဘာသာမွာအစၥလမ္ဘာသာတခုထဲသာရွိေပသည္။ထို႔ျပင္ရုရွား၊တရုတ္မက်န္လွည္႕ရန္ေဆာင္လိုက္ေသးသည္။


အစၥလမ္ဘာသာႏွင္႔ဂ်ဴးေတြပဲ…ေယာက်္ားမိန္းမလက္ထပ္လိုလွ်င္အတင္းအဓမၼအတင္းအၾကပ္ ဘာသာေျပာင္းခိုင္းတတ္ၾကသည္။


ထို႔ေၾကာင္႔အစၥလမ္ဘာသာသည္ဘာသာေရးက်ဴးေက်ာ္ေသာဘာသာ၊aggressive politicized religion ဟုဆိုခ်င္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာေရးပဋိပကၡတြင္ ဘဂၤါလီအစၥလမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားသည္က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႔ကာဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးလႊမ္းမိုးဖို႔ၾကိဳးစားလွ်က္ရွိသည္၊အစီအစဥ္ ရွိသည္ကိုေမ႔ထား၍မရပါ။


ထို႔ေၾကာင္႔ …….


အစၥလမ္ဘာသာသည္offensive ဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာသည္… Defensive ဘာသာဆိုသည္မွာ ထင္ရွားေနပါျပီ…..

အစၥလမ္ဘာသာသည္ကိုးကြယ္မႈမွဘာသာျပန္ပြားေရးကိုဦးတည္လာသည္

ဗုဓၵဘာသာသည္ကိုးကြယ္မႈမွ… ဘာသာမေပ်ာက္ေရးအတြက္ကာကြယ္ေနရသည


အစၥလမ္ဘာသာသည္ေခတ္သစ္ဘာသာေရးကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔ကိုလိုနီသမားေတြ၀င္လာေတာ႔

တိုင္းရင္းသားညီအကိုေတြခရိယန္ျဖစ္ကုန္ၾကသည္

အစၥလမ္ဘာသာ၏ နယ္ခ်ဲ႔မႈကို လ်စ္လ်ဴ ရႈိခဲ႔လွ်င္ ဗမာေတြ မြတ္စလင္ျဖစ္ကုန္ေပလိမ္႔မည္။ 

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ၾကီးမိုင္းအခြဲခံရတာကို ဗုဒၶဘာသာျမန္မာေတြ ခံႏုိင္မွာလား။


အစၥလမ္ဘာသာကိုမမုန္း ၊ မတရားမႈကိုေတာ႔ လက္မခံႏိုင္ပါ။


ဒီမိုကကေရစီကိုယံုၾကည္သူ၊တရားမွ်တမႈကိုလက္ခံေလးစားေသာသူတစ္ေယာက္အေနႏွင္႔အၾကမ္းဖက္မႈကိုေသာ္၎၊ႏုိင္ထက္စီးနင္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကိုေသာ္၎၊စာေရးသူသည္ဘယ္လိုမွအားမေပးႏိုင္ပါ။ဗုဒၶဘာသာကလည္းဘယ္ေနရာမွာမွသတ္ျဖတ္မႈကိုအားမေပးပါေခ်။ဗုဒၶဘာသာသည္မိမိကိုယ္အတြက္မိမိဆံုးျဖတ္ရေသာဘာသာျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ဘာသာကိုကာကြယ္သူမ်ားသည္ဗုဒၶဘာသာအရဤဘ၀တြင္နိဗၺန္ရဖို႔အခြင္႔အလန္းကိုစြန္႔၍ခုခံကာကြယ္ၾကရသည္ပါ။မိမိဘာသာကိုမကာကြယ္ျပန္လွ်င္လည္းမိမိတို႔ေရွ႔တြင္ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံျဖစ္ေသာအာဖကန္ႏွင္႔အင္ဒိုနီးရွားတို႔အစၥလမ္ဘာသာေအာက္ေရာက္သြားရသည္႔သာဓကမ်ားလည္းေရွ႔တြင္ရွိေနပါသည္။ထို႔ေၾကာင္႔မိမိဘာသာကိုမကာကြယ္၍လည္းမရႏုိင္ပါ။


ထို႔ေၾကာင္႔ျမန္မာႏို္ငံသားဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကိုနာဇီမ်ားနွင္႔ႏႈိင္းလာေသာအသားထဲကေလာက္ထြက္သည္႔သစၥာေဖါက္မ်ား၏စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုၾကားရေတာ႔စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။


စိတ္လြန္ကိုယ္လြန္ျဖစ္မိသူမ်ားလည္းရွိေပမေပါ႔။သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုယ္ႏိႈိက္ကအၾကမ္းဖက္မႈကိုလက္မခံ၊ျဖစ္ခဲ႔သည္ရွိေသာ္၊အေရးယူမည္ဟုေရဒီယိုက ေၾကညာျပီးပါျပီ။ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြသမာသမတ္က်တာကမၻာကိုသိေစခဲ႔တာပါ။ 

ျမန္မာျပည္ရွိဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကလြန္က်ဴးမႈမရွိေအာင္ထိန္းသိမ္းသင္႔ေသာ္လည္းမိမိဘာသာ(ကာကြယ္ေရး)ကိုေတာ႔မ်က္ေခ်မျပတ္သင္႔ပါ။ 


ဤမွ်ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္မႈ ႏွင္႔ဘာသာကာကြယ္တာကို ခြဲျခားသိျမင္ေလာက္ပါျပီ။

ျမန္မာႏုိင္ငံေအးခ်မ္းသာယာ၍တိုးတက္ပါေစသား


ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း

ဧျပီလ (၄)ရက္ ၂၀၁၃ခု

ရန္ကုန္

ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း facebook
https://www.facebook.com/bo.k.nyein?ref=ts&fref=ts

Blog

http://bokyawnyein.blogspot.co.uk/