Monday, September 24, 2012

ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသား ဟုတ္မဟုတ္ကို တရားဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္မည္ႏိုင္ငံေတာ္က ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားဆို
သည္မွာ မရွိေၾကာင္း တရား၀င္ေျပာၾကား
ထားေသာေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚေ၀ၚ
သံုးႏႈန္းရန္ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ျငင္း
ဆန္ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ
 ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚေအးႏုစိန္က ယေန႔က်င္းပသည့္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဒုတိယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ေဒၚေအးႏုစိန္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အား ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေစာလြင္ ေ
ခၚ ဦးစလင္းက ရခိုင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးခ်က္ကိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း 
တိုင္းရင္းသားဟုတ္မဟုတ္ကို တရားဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္က
 ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
7 day news
.