Saturday, August 25, 2012

ျပည္ေတာ္ျပန္နိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံ၊ တင္ျပ၊ ေတာင္းပန္အသနားခံျခင္း


Wai Yan De Mo


အေၾကာင္းအရာ ။ ။ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံ အက်ဥ္းသား/သူမ်ားအား ျပည္ေတာ္ျပန္နိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံ၊ တင္ျပ၊ ေတာင္းပန္အသနားခံျခင္း။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္ ေမာင္ထြန္းဟိန္းမွ လူၾကီးမင္းဆီသို့ စာေရးသားျပီး အကူအညီေတာင္း၊ အသနားခံလိုက္ရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ သင္းေပါင္းျခံေက်းရြာ၊ မာန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံသား ဗုဒၶဘ
ာသာဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ေသဒဏ္က်ခံေနရျပီး ႏြန္ထဘူရီျမိဳ႕၏ ဘန္းကြင္ ေထာင္ထဲတြင္ ေနထိုင္လာခဲ့သည္မွာ (၁၁)နွစ္ရိွခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္နွင့္ထပ္တူ ဤေထာင္ထဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အက်ဥ္းသား (၃ဝဝ)ခန္႔ရိွျပီး ထိုင္းတစ္နိုင္ငံလံုးဆိုပါက ျပစ္ဒဏ္(၁)နွစ္မွ ေသဒဏ္ထိဆိုလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ အက်ဥ္းသား/သူ တစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ရိွပါသည္။

တိုင္းတစ္ပါးတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္က် ဒုကၡေရာက္ေနက်ေသာ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို႔၏ အနာဂတ္ ဘဝကံၾကမၼာကို ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို႔၏ မိဘဟုယူဆရေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကသာ ဥပေဒနည္းလမ္းအရ စီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခြင့္ ရိွသည္ဟုလည္း ယံုၾကည္စြာျဖင့္ အားကိုးမိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ၂ဝဝ၈ခုနွစ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈ဝ၌ ေဖၚျပထားရာတြင္ (နိုင္ငံျခားတိုင္းတစ္ပါးနွင့္ ဆက္ဆံေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္၊ ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပ၌ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေတာင္းခံခြင့္ရိွသည္)ဟု နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး မ်ားကို ေစတနာ ေမတၲာျကီးစြာျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထားပါ၍ အလြန္တရာမွ အားရေက်နပ္မႈ ျဖစ္ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ ေလ့လာသိရိွရသေလာက္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ေထာင္အသီးသီး၌ တရားမဝင္ငါးခိုးဖမ္းမႈ၊ သစ္ခိုးထုတ္မႈျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားကို အမႈစီရင္ခ်က္ခ်ျပီး ျပီးစီးသြားပါက ထိုင္းအစိုးရအဆက္ဆက္က ထိုင္းဘုရင္ေမြးေန႔၊ ဘုရင္မေမြးေန႔တို႔တြင္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သမွ်တို့ကို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ၊ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအဖဲြ႔ အစိုးရ၊ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသားယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ျဖဳိးေရးေကာင္စီတို႔ လက္ထက္တြင္ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြေကာင္း ပီသစြာ နွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ေရရွည္တည္တံ ခိုင္ျမဲေရးကို အဓိကထား၍ အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ေရး စာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုထားမႈ မရိွေသာ္လည္း အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီစြာ အျမဲတမ္း ျပန္လည္လဲြအပ္ ေပးခဲ့ဖူးပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေထာင္အသီးသီးတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား/သူမ်ားအား ၎အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေတာ္ ျပန္လာနိုင္ေရးအတြက္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္အက်ဥ္းသား လဲလွယ္ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုထားေသာ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား၊ အာဖရိကနိုင္ငံမ်ား၊ ကေနဒါ၊ ျသစတီးရီးယားနွင့္ အာရွနိုင္ငံအခို့်သည္ ထိုင္းနိုင္ငံေထာင္အတြင္းမွ ေသဒဏ္နွင့္ တစ္သက္တစ္ကြ်န္း ဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားကို အမႈျပီးစီးသြားပါက (၈)နွစ္ျပည့္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမွ နွစ္စဥ္ေခၚယူျပီး၊ တစ္ျခားျပစ္ဒဏ္က် နွစ္ၾကီးသမားမ်ား (ဥပမာ နွစ္၅ဝ၊ နွစ္ ၁ဝဝ စသျဖင့္)ကို တရားရံုးအမႈျပီးစီး သြားပါက ေထာင္တြင္း၌ (၄)နွစ္ေနထိုင္ျပီးလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံမွ နွစ္စဥ္ျပန္ေခၚယူေလ့ရိွပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကေမၻာဒီယား၊ လာအိုနိုင္ငံတို႔သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾက၍ နွစ္ျပည္တစ္ျပည္ အက်ဥ္းသားလဲလွယ္ေရး စာခ်ဴပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းအစိုးရမ်ား၏ နားလည္မႈအရ အမႈျပီးစီးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို မၾကာခဏ လဲလွယ္ေနၾကပါသည္။ နွစ္ျပည္တစ္ျပည္ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ္လည္း ေရာက္ရိွလာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာမွ စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီးစီးပါက မိသားစုနွင့္အတူတကြ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္နိုင္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အျခားနိုင္ငံ မ်ားမွာကား ေခၚယူလာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ ထဲတြင္ဆက္လက္ေနထိုင္ရကာ ထိုင္းဥပေဒက အမႈျပီးစီးသြားေျကာင္း အတည္ျပဳမွသက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ၂ဝဝ၈ခုနွစ္ဖဲြ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၉၆(ဇယား-၁) အခန္း(၂) နိုင္ငံျခားေရးက႑(ဆ)တြင္ ေဖၚျပထားရာ၌ (ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား သက္ဆိုင္ရာႏိူင္ငံသို႔ လဲႊအပ္ေပးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွ ေတာင္းဆိုေရး)ဟု ေဖၚျပထားျခင္းမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို့အတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ ဥပေဒအရ နိုင္ငံသားတိုင္း၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို က႑အစံုမွ အျပည့္အဝေပးထား၍ ရယူခံစားခြင့္ရိွသည္ဟု ယံုၾကည္မိျပီး ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို့၏ မိဘဟုယူဆေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအစိုးရက သာလွ်င္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ျပည္ပမွ အက်ဥ္းသား/သူမ်ားဘဝကို အေမွာင္မွ အလင္းသို႔ ေရာက္ရိွေအာင္ ပို႔ေဆာင္နိုင္စြမ္းရိွသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္မိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ ၂ဝ၁၃ခုနွစ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ား အားကစား ပဲြေတာ္ၾကီးကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရန္ရိွသည္က တစ္ေျကာင္း၊ ၂ဝ၁၄ခုနွစ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ နိုင္ငံမ်ား၏ အစည္းအေဝးပြဲၾကီးကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရန္ ရိွသည္က တစ္ေျကာင္း၊ ၂ဝ၁၅ခုနွစ္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွနိုင္ငံမ်ားကို ေပါင္းစည္းရန္ ရိွသည္ကတစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပည္ပတြင္ အေျကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က် ဒုကၡေရာက္ေနျကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား/သူမ်ား ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ စာေရးျပီး အသနားခံ တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေထာင္အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ျမန္မာမ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရးကဲြျပားမႈဒုကၡ၊ ဘာသာစကား ကဲြျပားမႈဒုကၡ၊ အတိတ္သမိုင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို လက္ကိုင္ထားျပီး ဆက္ဆံခံရမႈ၊ စေသာ ဒုကၡမ်ားအျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးဟုအေျကာင္းျပျပီး မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းသူေရာ၊ ဝယ္သူေရာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းသူနွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္မိျခင္း၊ လမ္းဆံု၍ စကားေျပာမိျခင္း၊ အတူတကြ သြားလာမိျခင္း၊ ဆက္သြယ္မိျခင္းစသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အျပစ္မဲ့ ေထာင္က်ခံ ေနရသူမ်ားလည္း ရာေပါင္းမ်ားစြာရိွၾကပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို႔သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပတိုင္းတစ္ပါးတြင္ မိသားစုမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံထားရ၍လည္း မိဘကိုလုပ္ေကြ်းရမည့္ တာဝန္မ်ား၊ သားသမီးတာဝန္မ်ား၊ မိသားစု မ်ားကိုျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာဝန္မ်ားအျပင္ ရပ္ရြာေရးနွင့္ တစ္ျခားမည့္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း မရိွ၍ အမီွခိုခံရသူမ်ားေရာ၊ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို႔ပါ စိတ္ေဝဒနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခံစား ေနၾကရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ မလိမၼာ၍ တစ္ခါတစ္ေလ မွားခဲ့ေသာအျပစ္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို့၏ မိဘသဖြယ္ယူဆေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမွ သား/သမီးမ်ား အေပၚတြင္ ခြင့္လႊတ္နိုင္ေသာ မိဘတို႔၏ ေမတၲာစိတ္ျဖင့္ ခြင့္လႊတ္နားလည္နိုင္ျခင္း ရိွလိမ့္မည္ဟု အၾကြင္းမဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္ မိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို့၏ မိဘသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသည္ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးမားျပီး ဗုဒၶဘာသာ၌ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈရိွသလို ျပည္သူ/ျပည္သာမ်ား အေပၚ၌ လည္း သားသမီးကဲ့သို႔ ေမတၲာ၊ ဂရုဏာ သေဘာရိွ၍လည္း မလိမၼာ၍ တစ္ၾကိမ္မွားခဲ့ေသာ သားသမီးမ်ား အေပၚ၌ ခြင့္လႊတ္နိုင္ျခင္းရိွေသာ မိဘမ်ားကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းမွ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေထာင္က်သူမ်ားအား ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္တြင္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သည္မ်ားက သက္ေသခံလွ်က္ ရိွေနျပီျဖစ္ပါသည္။

သို့ျဖစ္ပါ၍ လူၾကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရျပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္တကြ မိသားစုမ်ားနွင့္ပါ ေဝးကြာေနရျပီး ဒုကၡေဝဒနာမ်ိဳးစံုကို ခံစားေနၾကရေသာ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို့၏ ျပည္ေတာ္ျပန္လာနိုင္ေရး ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးထံသို႔ ျဖစ္ေစ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တရားဝင္တင္ျပ ေတာင္းဆိုေပးပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံ၍ စာေရးသားကာ အသနားခံ တင္ျပလိုက္ရပါသည္

ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္
ေမာင္ထြန္းဟိန္း
ေထာင္ဝင္အမွတ္ (၃၉၃/၄၅)
.