Monday, August 20, 2012

ေလနဲ႔ေၾကျငာမေနနဲ႔ ဓါးေသြးထားတယ္ေနာ္

လြတ္လပ္ေသာ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္ေထာင္စု ေၾကျငာျခင္း
အလႅာ၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားမ်ားေအာက္ရွိ SWT မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ားသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လြတ္လပ္ေသာ အမိေျမအျဖစ္ ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာလိုက္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုင္စြဲထားသည့္ အမွန္တရားမ်ားမွာ ပကတိအတိုင္း ရွင္းလင္းေနၿပီးျဖစ္သျဖင့္
ေယာကၤ်ား၊ မိန္းမတိုင္း တူညီစြာဖန္တီးႏိုင္ခြင့္၊ အျဖဴ၊ အမည္းခြဲျခားျခင္းမရွိ တသားတည္းျဖစ္ရမည္ဟု
အလႅာရွင္ျမတ္၏ ဆံုးမသြန္သင္မႈေအာက္မွ ယံုမွားဖြယ္မရွိေသာ အေလ့အထႏွင့္
ထပ္တူညီေသာ ဘ၀အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ျခင္း၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းတို႔အတြက္ Sunnah ႏွင့္ Hadith ဟုေခၚတြင္ေသာ
အစၥလာမ္ဘာသာတရား၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈကို လိုက္နာၾကရမည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အား ဒိစႀတိတ္/ခ႐ိုင္ႏွစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္၍
စစ္ေတြႏွင့္ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕(၂)ၿမိဳ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အပိုင္ျဖစ္ကာ ဤတိုင္းျပည္အား
" အစၥလာမ္ေစာ္ဘြားမ်ားတိုင္းျပည္ " ဟု သတ္မွတ္ေခၚတြင္ရမည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ာ
းသည္ အမိေျမအား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အျပည့္အ၀ရယူလိုပါေသာေၾကာင့္
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစ
ိုးရမွ အလံုးစံုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
အခ်ိန္တိုအတြင္း တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သ
ည္။
ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပည္သူမ်ားအား လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကိ
ု ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရမည္။


အခုလက္တေလာ ရခိုင္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကိစၥဟာ သာမန္လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမဟုတ္ပါဘူ
း။
လြတ္လပ္ေသာ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္နယ္အျဖစ
္ ထူေထာင္ဖို႔ သူတို႔ဘက္က အႀကံအစည္ရွိရွိ လႈပ္ရွားေနတာပါ။

ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုေတာင္ သူတို႔ဘာသာစကားနဲ႔ Syahida ( Sittwe, Burma) လို႔

နာမည္ေပးထားၿပီး၊ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သလို ရခိုင္ေတြရဲ႕ဇာတိေျမကိုေတာင္မွ
သူတို႔ရဲ႕ အမိေျမလို႔ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားၿပီး သံုးစြဲထားပါတယ္။
ျပည္နယ္ရဲ႕မီွတင္းေနထိုင္တဲ့လူမ
်ိဳးေတြအျဖစ္ -
႐ုိဟင္ဂ်ာ ၆၀% ၊ ရခိုင္ ၃၀% ၊ ခ်င္း ၁၀% လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းကေတာ့ - ၁၆၀၄၂ စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္၀န္းၿပီး
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကအစ ျပင္ဆင္ထားၿပီးသားဆိုတာ အထက္ပါအေထာက္အထားအားျဖင့္
သိႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေပါ့ဆေနၾကရင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတ
ာ္ရဲ႕ ေျမပံုဟာ
ေနာက္ေက်ာတျခမ္းပဲ့ ခ်ိနဲ႔နဲ႔ ေျမပံုျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာကို စိန္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္က ဘာမွတံု႔ျပန္တာ မရိွဘူးဆိုရင္ေတာ့


အစိုးရရဲ႕ကိုယ္စားက်ေနာ္တို႔ျပည
္သူလူထုက တံု႔ျပန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ႏိုင္ငံသား ၊ သံမႈန္႔စားမွ


ဒို႔ ဓားတံုးမည္ ၊ မွတ္ေသာ္တည္ေလာ့


မ Kate Dizzel ၏ facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459966237357476&set=p.459966237357476&type=1&theater
.