Tuesday, January 14, 2014

အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ လွည့္ျဖားမွဳကို အၾၾကိမ္ၾကိမ္ အခါအခါ ထပ္မခံၾကရေစဖို ့


အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ လွည့္ျဖားမွဳကို အၾၾကိမ္ၾကိမ္ အခါအခါ ထပ္မခံၾကရေစဖို ့။

#######################################


လက္ရွိသမၼတ သိန္းစိန္တို ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေရႊမန္းတို ့ဆိုတာ တစ္ဥထဲက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ တစ္သားထဲေမြးေတြပါ။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ေန၀င္းရဲ ့ ဒူးမနာသား ျဖစ္တဲ့ သန္းေရႊကေန သူ ့လက္ထက္မွာ စစ္အစိုးရလို ့ ေခၚေ၀ၚသမုတ္ခံေနရတာကို ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရတာကို မခံမရပ္ျဖစ္ေနျပီး ျပည္သူ ့အစ္ုးရဆိုတဲ့ အရပ္သားအေရျခဳံ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့တာမို ့ အမ်ဳိးမိ်ဳးေသာ ေကာက္က်စ္လွည့္ျဖားမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တစ္ဖက္သတ္ အေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကလိမ္ကက်စ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ ခ်ိတ္ထမီ၀တ္ေတြ အုပ္ခ်ဴပ္ေစခိုင္းတဲ့ေနရာမွာ ပထမသက္တမ္းအတြက္ ျပည္သူလူထုကို အေပ်ာ့ဆြဲ ခြ်ဲႏြဲေျပာဆိုဖို ့ သနားစရာမ်က္ႏွာနဲ ့ လွ်ာရိုးမရွိေျပာတတ္တဲ့ ေညာင္နာနာအသံပိုင္ရွင္ သိန္းစိန္ကို သမၼတအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေျပာမွာေတာ့ ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ ဟန္ေဆာင္ညာျဖား ေျပာဆိုတတ္ တကယ္အဟုတ္လိုလို အပိုလုပ္ေျပာတတ္ ဇာတ္ေျပာဆရာ ေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ေနရာမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း အစီအစဥ္က်က် ေစခိုင္းခဲ့တာပါ။

တကယ္ေတာ့ ေရႊမန္းဟာ သိန္းစိန္ထက္ ရာထူးျမင့္တဲ့ သူပါ၊ ဒါေပမယ့္ သန္းေရႊရဲ ့ ၾကဳိးဆြဲရာမွာ ကရတာမို ့ ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ရသလို၊ ျပည္သူလူထုကို ေသြးတိုးစမ္းဖို ့ ေရွ ့ခရီးစဥ္မွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို ့ ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ျပီး ၂၀၁၀ မွာ သမၼတမျဖစ္ရဘဲ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ကို သမၼတျဖစ္ရဖို ့ ဖန္တီးခံခဲ့ရတာပါ။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ သမၼတျဖစ္ခဲ့တဲ့ သိန္းစိန္ဟာ မၾကာခင္မွာ သမၼတရာထူးကေန ထြက္ရေတာ့မွာပါ၊ သန္းေရႊရဲ ့ ဒူးမနာသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ မင္းေအာင္လွဳိင္တို ့ ေအာင္ေသာင္းတို ့ ေအာင္မင္းတို ့ ေဌးဦးတို ့ စိုးသိန္းတို ့က ေရႊမန္း သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ၾကံ ့ဖြတ္အင္အား ေနာက္ထပ္တိုးလာမယ့္ အမ်ဳိးဘာသာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအဖြဲ ့တို ့နဲ ့ တြန္းအားေပးၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ့အတူ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကို မ်ားျပားေအာင္ ဖန္တီးမွဳနဲ ့အတူ ျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပင္းအထန္ လုပ္ၾကံတိုက္ခိုက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သိန္းစိန္ ေရႊမန္းတို ့ အားလုံးဟာ အတူတူဘဲဆိုတာ အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ လွည့္ျဖားမွဳကို ထပ္မခံၾကရေစဖို ့ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုအား အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္မက သတိထပ္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ေတြ လွည့္ျဖားမွဳျဖစ္တဲ့ လူမ်ဳိး ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကို ေရာေယာင္ မပါမိဖို ့နဲ ့ ျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အတြက္ က်ေရာက္ႏိုင္မယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ တားဆီးေပးဖို ့ အေရးၾကီးဆုံး အခ်ိန္ကာလ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုက္ရပါတယ္။

Nik Nayman
။ လက္ရွိသမၼတ သိန္းစိန္တို ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေရႊမန္းတို ့ဆိုတာ တစ္ဥထဲက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ တစ္သားထဲေမြးေတြပါ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ေန၀င္းရဲ ့ ဒူးမနာသား ျဖစ္တဲ့ သန္းေရႊကေန သူ ့လက္ထက္မွာ စစ္အစိုးရလို ့ ေခၚေ၀ၚသမုတ္ခံေနရတာကို ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရတာကို မခံမရပ္ျဖစ္ေနျပီး ျပည္သူ ့အစ္ုးရဆိုတဲ့ အရပ္သားအေရျခဳံ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့တာမို ့ အမ်ဳိးမိ်ဳးေသာ ေကာက္က်စ္လွည့္ျဖားမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တစ္ဖက္သတ္ အေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကလိမ္ကက်စ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ ခ်ိတ္ထမီ၀တ္ေတြ အုပ္ခ်ဴပ္ေစခိုင္းတဲ့ေနရာမွာ ပထမသက္တမ္းအတြက္ ျပည္သူလူထုကို အေပ်ာ့ဆြဲ ခြ်ဲႏြဲေျပာဆိုဖို ့ သနားစရာမ်က္ႏွာနဲ ့ လွ်ာရိုးမရွိေျပာတတ္တဲ့ ေညာင္နာနာအသံပိုင္ရွင္ သိန္းစိန္ကို သမၼတအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေျပာမွာေတာ့ ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ ဟန္ေဆာင္ညာျဖား ေျပာဆိုတတ္ တကယ္အဟုတ္လိုလို အပိုလုပ္ေျပာတတ္ ဇာတ္ေျပာဆရာ ေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ေနရာမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း အစီအစဥ္က်က် ေစခိုင္းခဲ့တာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေရႊမန္းဟာ သိန္းစိန္ထက္ ရာထူးျမင့္တဲ့ သူပါ၊ ဒါေပမယ့္ သန္းေရႊရဲ ့ ၾကဳိးဆြဲရာမွာ ကရတာမို ့ ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ရသလို၊ ျပည္သူလူထုကို ေသြးတိုးစမ္းဖို ့ ေရွ ့ခရီးစဥ္မွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို ့ ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ျပီး ၂၀၁၀ မွာ သမၼတမျဖစ္ရဘဲ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ကို သမၼတျဖစ္ရဖို ့ ဖန္တီးခံခဲ့ရတာပါ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ သမၼတျဖစ္ခဲ့တဲ့ သိန္းစိန္ဟာ မၾကာခင္မွာ သမၼတရာထူးကေန ထြက္ရေတာ့မွာပါ၊ သန္းေရႊရဲ ့ ဒူးမနာသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ မင္းေအာင္လွဳိင္တို ့ ေအာင္ေသာင္းတို ့ ေအာင္မင္းတို ့ ေဌးဦးတို ့ စိုးသိန္းတို ့က ေရႊမန္း သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ၾကံ ့ဖြတ္အင္အား ေနာက္ထပ္တိုးလာမယ့္ အမ်ဳိးဘာသာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအဖြဲ ့တို ့နဲ ့ တြန္းအားေပးၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ့အတူ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကို မ်ားျပားေအာင္ ဖန္တီးမွဳနဲ ့အတူ ျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပင္းအထန္ လုပ္ၾကံတိုက္ခိုက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သိန္းစိန္ ေရႊမန္းတို ့ အားလုံးဟာ အတူတူဘဲဆိုတာ အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ လွည့္ျဖားမွဳကို ထပ္မခံၾကရေစဖို ့ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုအား အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္မက သတိထပ္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္ေတြ လွည့္ျဖားမွဳျဖစ္တဲ့ လူမ်ဳိး ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကို ေရာေယာင္ မပါမိဖို ့နဲ ့ ျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အတြက္ က်ေရာက္ႏိုင္မယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ တားဆီးေပးဖို ့ အေရးၾကီးဆုံး အခ်ိန္ကာလ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုက္ရပါတယ္။ Nik Nayman

  • Soe Moe Naing