Thursday, July 25, 2013

"ယံုစား ပံုမွားၾကပါလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္) မ်ဳိးမတူ ဇာတ္ျခား သတိထားေလာ့"


ေရွးသေရာအခါ ဗာရာဏသီျပည္ ျဗဟၼဒတ္မင္း လက္ထက္၌ ဘုရားေလာင္းသည္ ေတာတြင္း၀ယ္ ၾကြက္မင္းမ်ိဳး၌ ျဖစ္၏။ ခႏၶာကိုယ္ပမာဏမွာ ၀က္ငယ္ပမာဏ ရွိ၏။ အေျခြအရံၾကြက္မ်ားမွာ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေလသည္။
တေန႔သ၌ ေျမေခြးတစ္ေကာင္သည္ အစာရွာစဥ္ ဘုရားေလာင္းၾကြက္ႏွင့္ ၾကြက္အေပါင္းကို ေတြ႔ျမင္သြား၏။ ထို႔ေနာက္ ၾကြက္အေပါင္းကို လွည့္စား၍ ငါစားအံ႔-ဟူေသာအၾကံျဖင့္ ၾကြက္တို႔၏ အနီး၌ ေနမင္းသို႔မ်က္ႏွာမူကာ ပါးစပ္ကိုဟလ်က္ ေျခတေခ်ာင္းျဖင့္သာ ရပ္ေန၏။

ဘုရားေလာင္းၾကြက္မင္းသည္ ေျမေခြးကိုျမင္လွ်င္ ဤေျမေခြးသည္ သီလရွိရာ၏-ဟုၾကံ၍ ေျမေခြးကို ေမးသည္။အရွင္ေျမေခြး၊ အရွင္၏ နာမည္ကား အသို႔ပါနည္း။
အို-ၾကြက္မင္း ငါ၏နာမည္ကား ဓမၼိက (တရားက်င့္သူ) မည္၏။
အရွင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျခတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္သာ ေျမ၌ ရပ္သနည္း။
ငါ၏ ေျခအားလံုးတို႔ကို ေျမ၌ထားလွ်င္ ဤမဟာပထ၀ီေျမႀကီးက ေဆာင္ထားျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္သာ ေျမ၌ ရပ္၏။
ပါးစပ္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ဖြင့္ဟထားသနည္း။
ငါက အျခားအစာကို မစားဘဲ ေလကို စား၏ ထို႔ေၾကာင့္ ပါးစပ္ကို ဖြင့္ဟထား၏။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ေနမင္းသို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ရပ္ေနသနည္း။
ငါသည္ ေနမင္းကို ရွိခိုး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနမင္းသို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ရပ္၏။

ေျမေခြး၏စကားကိုၾကားလွ်င္ ဘုရားေလာင္းသည္ ေျမေခြးအေပၚ၌ ၾကည္ညိဳသြား၏။ ေလးစားသြား၏။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားေလာင္းသည္ အေျခြအရံႏွင့္တကြ ေျမေခြးထံ နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညတစ္ႀကိမ္ ဆည္းကပ္သည္။ ေျမေခြးလည္း ၾကြက္အေပါင္းတို႔ ဆည္းကပ္၍ ျပန္သြားလွ်င္ ေနာက္ဆံုးၾကြက္ကို ကိုက္သတ္ကာ စား၏။ ၾကြက္အေပါင္းလည္း အစ၌ သတိမထားမိေသာ္လည္း ရက္ေပါင္းအေတာ္ၾကာေသာ္ ၾကြက္မ်ား ေလ်ာ့နည္းျခင္းကို သတိထားမိလာသည္။

ဘုရားေလာင္းၾကြက္မင္းသည္ ၾကြက္အေပါင္း ေလ်ာ့နည္းရျခင္း၏အေၾကာင္းကို စဥ္းစားလတ္ေသာ္ ေျမေခြးအေပၚ၌ သံသယျဖစ္ကာ ေနာက္တစ္ေန႔ ေျမေခြးကို ဆည္းကပ္၍ျပန္ရာ၌ အျခားၾကြက္တို႔၏ ေနာက္ဆံုးမွ ျပန္လာ၏။ ေျမေခြးလည္း ထံုးစံအတိုင္း ေနာက္ဆံုးၾကြက္ကို ဖမ္းစားရန္ ေျပးလာ၏။ ဘုရားေလာင္းၾကြက္မင္းသည္ ေျမေခြးေျပးလာသည္ကို ျမင္လွ်င္- ဟယ္ ေျမေခြး၊ သင္၏အက်င့္သည္ တရားသေဘာအားျဖင့္ မဟုတ္၊ စင္စစ္ကား သူတပါးတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲျခင္းငွါ တရားကို တံခြန္ျပဳ၍ က်င့္၏-ဟုေျပာ၍ ေျမေခြး၏ ေမးေအာက္ရွိ ေရမ်ိဳကို ကိုက္ေဖာက္ေလ၏။ ေျမေခြးလည္း ထိုေနရာ၌ပင္ ေသဆံုးသြား၏။ ထိုအခါမွစ၍ ၾကြက္အေပါင္းတို႔သည္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာေနထိုင္ၾကရေလ၏။

ဘုရားရွင္သည္ ဤဗိဠာရ၀တဇာတ္ကို သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ (ေျမေခြးျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ) ကုဟက ရဟန္းကို (လူအေပါင္းကို အံ႔ၾသဘနန္း ျဖစ္ေအာင္၊ အထင္ႀကီးေအာင္ က်င့္ေဆာင္ေသာရဟန္းကို) အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူ၏။(ဧကကနိပါတ္)

ဒီဇာတ္ေတာ္မွာ မွတ္သားဖြယ္ရာကေတာ့ ေျမေခြးဆုိတာမ်ဳိးသည္ ေကာက္က်စ္၏၊ စဥ္းလဲ၏။ ယုတ္မာ၏။ ရက္စက္၏။ ၾကမ္းၾကဳတ္၏။ အေယာင္ေဆာင္တတ္၏။ မိမိ၏ ယုတ္မာစဥ္းလဲ ေကာက္က်စ္ေသာ အက်င့္ကုိ ဖုံးကြယ္ျပီး သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္၏။ သူတစ္ပါး အထင္ၾကီးေအာင္ ေလးစားေအာင္ အေျပာေကာင္း၏။ စည္းရုံးတတ္၏။ ထူးျခားခ်က္ကား ေျမေခြးအခ်င္းခ်င္းေပၚတြင္ မဟုတ္ဘဲ မိမိႏွင့္ မ်ဳိးမတူ ဇာတ္ျခား ၾကြက္မင္းႏွင့္တကြ ၾကြက္ အေပါင္းတုိ႔အား အထင္ၾကီးေလးစားလာေအာင္၊ ယုံၾကည္လာေအာင္ သိမ္းသြင္းျခင္းပင္ျဖစ္၏။ စည္းရုံးျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ယုံၾကည္မႈကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ကာ ၾကြတ္မ်ဳိးတုံးေအာင္ ရက္ရက္စက္စက္ အရွက္မဲ့စြာကုိက္သတ္စားေသာက္၏။

သုိ႔ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ ၾကြက္မင္း၏ ဥာဏ္ပညာၾကီးမားမႈ၊ ရဲရင့္မႈ၊ ဖ်တ္လတ္မႈ၊ သန္မာမႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္မႈ၊ စဥ္စားေတြရာ၌ လိမၼာမႈ မိမိအမ်ဳိးကုိ ထိပါးလာပါက အင္အားၾကီးမႈ၊ မၾကီးမႈကုိ အဓိကမထား၊ မိမိအသက္ကုိပဓာနမထား၊ မိမိအမ်ဳိးကုိထိပါးလာပါက သတ္ရဲတဲ့သတၱိ၊ မိမိကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ အားထားေနသူ ၾကြက္အေပါင္း၏ ေခါင္ေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္အညီ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္၊ မိမိအမ်ဳိးဘက္မွ ရန္သူ မ်ဳိးမတူ ဇာတ္ျခားေျမေခြးယုတ္ကုိ စာနာ ေထာက္ထားေနမႈမရွိဘဲ အခ်ိန္မွီ သတ္ျဖတ္နုိင္ခဲ့ေလေသာေၾကာင့္ ၾကြက္အေပါင္း အသက္ခ်မ္းသာရာ ရခဲ့ျခင္း စတဲ့ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားစြာရရွိပါတယ္။

ဒီမွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကုိ အတုယူျပီး ဦးဇင္းတုိ႔ဘာသာဝင္မ်ားလည္း မ်ဳိးမတူ ဇာတ္ျခားတုိ႔၏ ဖ်ားေယာင္းမႈ၊ ေသြးေဆာင္မႈ၊ စည္းရုံးမႈ၊တုိ႔ကုိ နားမေယာင္မိဖုိ႔၊ အယုံမလြယ္ဖုိ႔၊ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ မယုံမိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ အမ်ဳိးမတူ ဇာတ္မတူဆုိသူတုိ႔ႏွင့္ေပါင္းသင္းမိပါက အေကာင္းဆုိတာမ်ဳိးျဖစ္မလာနုိင္ဘဲ အဆုိးႏွင့္သာ အဆုံးသတ္ရမည္ျဖစ္၏။ အေျပာထက္ အလုပ္သက္ေသဆုိသလုိ မ်ဳိးမတူ ဇာတ္မတူ ဘာသာမတူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမိလုိ႔ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားဒုနဲ႔ေဒးပင္။ ဒီဇာတ္ေတာ္ထဲကုိပဲ ၾကည့္လုိက္ပါ။ ဘာသာတူ လူမ်ဳိးတူ ဇာတ္တူသူက မိမိအမ်ဳိးကုိ၊ မ်ဳိးမတူ ဇာတ္ျခားရဲ႕ မ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမွ အခ်ိန္မီကာကြယ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။

ထိုနည္းတူစြာ ဘာသာတူ လူမ်ဳိးတူအခ်င္းခ်င္းလည္း သစၥာေစာင့္သိမွဳ၊ မိမိအမ်ဳိး ဘက္မွ ရဲဝံ့စြာ ရပ္တည္ေပးမႈ၊ မ်ဳိးမတူ ဇာတ္ျခားမ်ားက ရန္ျပဳလာတဲ့အခါ ျငိမ္မေနဘဲ ကူညီေပးမႈမ်ား အမွန္တကယ္လုိအပ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ၾကြက္မင္းသည္ပင္လ်ွင္ မိမိအမ်ဳိးကုိ ထိပါးလာပါက ခ်က္ခ်င္း လက္တု႔ံျပန္ခဲ့တာကုိသတိျပဳပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆုိတာ ဒီနည္းကုိ အတုယူသင့္ပါတယ္။ ေခါင္းေရွာင္လုိ႔မရပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္က ေခါင္းေရွာင္လုိက္မည္ဆုိရင္ ေအာက္လက္ငယ္သား၊ မိမိအားမွီခုိေနသူ အေပါင္း ဆင္းရဲဒုကၡၾကဳံရမည္ျဖစ္၏။ အကယ္၍သာ ဒီဇာတ္ေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္က မ်ဳိးမတူ ဇာတ္ျခား ေျမေခြးယုတ္၏ လိမ္လည္ေကာက္က်စ္စြာ မ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကုိ ဒီတုိင္း ၾကည့္ေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မျပတ္မသားျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရဲရင့္မႈမရွိခဲ့လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းခဲ့လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသိက်ဳိးႏြံျပဳခဲ့လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳကုိ စာနာေထာက္ထားခဲ့လ်ွင္ေသာ္လည္း မိမိလက္ေအာက္ခံ ၾကြက္အေပါင္းတုိ႔ မုခ်ေသပြဲဝင္ရမည္သာျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမ်ားအေနနဲ႔လည္း တစ္ဖက္မ်ဳိးမတူဇာတ္ျခားမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္လာလ်ွင္ စာနာေထာက္ထားမႈ၊ မျပတ္မသားျဖစ္မႈ၊ သူရဲေဘာေၾကာင္မႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းစြာျဖစ္မႈမ်ား မရွိေအာင္ဂရုစုိက္ရမည္ျဖစ္သလုိ၊ ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားအေနနဲ႔လည္း မ်ဳိးမတူ ဇာတ္ျခားမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္လာလ်ွင္ အယုံအၾကည္လြယ္၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ၊ အေရာတဝင္လုပ္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလုိက္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ တစ္မ်ဳိးသားလုံး မ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း အႏၱရာယ္မွကင္းေဝးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေရးသားလုိက္ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမ်ွမရည္ရြယ္ဘဲ ဇာတ္ေတာ္မွာလာတဲ့အတုိင္း ရရွိတဲ့ဗဟုသုတအေပၚ မိမိလူမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာအတြက္ အျမင္မွန္ရေစရန္ ခ်ျပျခင္းမ်ွသာျဖစ္ပါသည္။
စာဖတ္သူအားလုံးသက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာျပီးလုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုံး တစ္ဝတည္းျပည့္ဝၾကပါေစ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)
.